Some Interesting Items
Optocht te paard (cavalcade) van elf prinsen uit het huis Oranje-Nassau, gravure door Willem Jacobsz Delff uit 1621

Zeer zeldzame gravure in groot formaat (44 x 58 cm), naar ontwerp van Adriaan van de Venne, uitgegeven door Jan Pietersz van de Venne te Middelburg.

Afgebeeld zijn onder andere de prinsen Maurits, Frederik Hendrik, Philips Willem, Willem Lodewijk, Ernst Casimir en Johan Ernst.

De prent geldt als het hoofdwerk van de graveur Delff, vooral bekend door zijn portretgravures naar zijn schoonvader Mierevelt. Prenten van dit formaat zijn uiterst zeldzaam, omdat ze veelal verloren zijn gegaan in de loop der eeuwen. Ook deze prent heeft enkele beschadigingen die zorgvuldig zijn gerestaureerd.

Holstein 95, 2e staat van drie (een eerste staat is wel gesignaleerd, doch nergens te vinden); Franken 95; Wurzbach 95.

Prijs: € 2400

 

Vier sets prenten van Chrispijn de Passe in mooie vroege drukken.

Oblong perkamenten bandje (15 x 19 cm) uit de eerste helft van de 17de eeuw met vier sets prenten van Chrispijn de Passe de oude (1564 - 1637) met in totaal 68 gravures (ieder ca. 8,5 x 12,5 cm) met scènes uit de werken van Homerus, Vergilius en Ovidius.

Verkocht

Deze prenten werden op twee manieren in de handel gebracht: als losse prenten, oblong formaat, eventueel bijeengehouden door een touwtje en in de tweede plaats als boekjes met tekst in boekdruk boven en/of onder de prent. In deze laatste vorm werden de boeken dan gedrukt in kwarto formaat en in de handel gebracht door een drukker/uitgever, meestal door Jan Jansz. te Arnhem.

Ons bandje behoort tot de - zeldzame - eerste categorie en bevat zeer fraaie vroege drukken op papier met watermerken uit de eerste twee decennia van de 17de eeuw.

De beste en meest recente beschrijvingen zijn van Ilja M. Veldman in haar: Profit and pleasure. Print books by Crispijn de Passe, Rotterdam 2001.

Ons bandje telt drie complete series en één incomplete:

I. Homerus Ilias: Titel en 24 gravures. Veldman nrs. 274 t/m 298; Franken 1345; Hollstein 857. Jan Jansz. zou de serie in 1613 in boekvorm publiceren onder de titel Speculum heroicum principis omnium temporum poëtarum Homeri.
II. Vergilius, Aeneis. Tital en 13 gravures. Veldman nrs. 260 t/m 273; Franken 1341 B; Hollstein 232 ad. Jan Jansz. zou de serie in 1612 in boekvorm publiceren onder de titel Speculum Aeneidis Virgilianae. Brief recueil des livres de l'Eneide.
III. Vergilius, Eclogae en Georgica. Titel en 9 gravures, Veldman nrs. 250 t/m 259; Franken 1341 A; Hollstein XVI 231 ad. De Utrechtse drukker Herman van Borculo zou de serie in 1612 in boekvorm publiceren onder de titel Compendium operum Virgilianorum...., nu met een extra - voor deze boekuitgave - gegraveerd blad met het wapen van Janus Gruterus aan wie het boek werd opgedragen. Interessant is dat in ons exemplaar drie prenten (Veldman nrs. 254, 256 en 258) in kopie zijn opgenomen. Het zijn minutieus gekopieerde prenten, maar er zijn kleine verschillen met de originelen. Zo ontbreekt op Veldman 258 het monogram SP van Simon de Passe, overigens de enige prent uit deze series met dit monogram. Waren de drie gekopieerde prenten alle drie van Simon en was dat de reden dat ze gekopieerd werden door Chrispijn?
IV. Ovidius, Metamorphoses. Titel en 18 gravures van de in totaal 134 prenten uit deze serie. Aanwezig: Veldman nrs. 114, 134, 138, 149, 154, 158, 163, 181, 184, 186, 187, 189, 196, 200, 207, 222, 233, 238 en 241; Franken 1338; Hollstein XV 852. De prenten zijn gedateerd 1602-1604. In 1607 zou Jan Janszoon te Arnhem de serie in boekvorm publiceren onder de titel P[ublii] Ovid[ii] Nasonis XV Metamorphoseon Libroru[m] Figurae elegantissime a Cr[i]spiano Passaeo....

 

De grafkelder van de Oranjes in Delft

Toen in 1759 prinses Anna, de weduwe van stadhouder Willem IV, in Delft werd begraven vond de Delftse uitgever Caspar van Graauwenhaan het nuttig een herinneringsboekje uit te geven. Het bestaat uit twee gedeelten: een beschrijving van de grafkelder met het monument voor Willem I erboven en een beschrijving van de rouwstoet van prinses Anna die op 23 februari 1759 door Delft trok.

€ 225,-


Het boekje van 34 pagina's is voorzien van drie gravures: twee van het monument en een plattegrond van de grafkelder met aanduiding van wie waar is bijgezet.

Het boekje "Afbeeldingen van de Heerlyke graf-tombe en van de oude en nieuwe graf-kelder der Princen van Oranje ...", Delft [1759], is redelijk zeldzaam. Het komt niet voor in Landwehr "Splendid Ceremonies" (1971) en ook niet in de Pamflettencatalogus van Knuttel.