Cat. 26: Prenten en boekillustraties Romeyn de Hooghe

Deze geheel aan de 17e-eeuwse kunstenaar Romeyn de Hooghe gewijde catalogus bevat ca. 135 prenten of prentseries, 40 door hem geïllustreerde boeken en een 15-tal pamfletten. Daaraan is nog enige secundaire literatuur toegevoegd.

De Hooghe (Amsterdam 1645 – Haarlem 1708) heeft duizenden vaak bijzonder fraaie boekillustraties vervaardigd voor werken van allerlei aard; hij maakte historie-, zede- en spotprenten in zijn karakteristieke barokke stijl, vol allegorische voorstellingen, maar hij etste ook topografische prenten, kaarten en plattegronden.

De befaamde kunsthistoricus Otto Benesch noemde hem “not only the greatest Dutch etcher of the second half of the century, but the only great artist Holland produced at the end of her classical era. He was one of the greatest illustrators of all times and comprehends within himself all the various faculties of the universal mind of the Baroque”.

In onze catalogus zijn voorbeelden te vinden van praktisch elk genre dat Romeyn de Hooghe heeft beoefend. Bovendien bevat zij enkele boeken die De Hooghe – hij was ook jurist en historicus – heeft geschreven. De catalogus is ook in gedrukte vorm verkrijgbaar. Bestellen kan door het overmaken v an € 5 op Postbank 553681 met vermelding van het catalogus-
nummer.

 

Online Catalogue