ZAANDAM, BLEEKER “Reglement ofte Cuere wegens de Bloemegragt ofte Cornelis Bleekers Ven, in dato 16-1-1655”, kopie uit de 18e eeuw, 8 p., folio, manuscript.
Opgemaakt door de erven van Cornelis Pietersz. Bleeker, met regelingen waaraan de verschillende eigenaren zich dienden te houden: aantal toegestane huizen, geen stijfselmakerij, traankokerij, smederij of leertouwerslijmrederij, rooilijnen, bestrating, bleekvelden, beplanting, onderhoud sloten, jaarlijkse controle. Deze organisatie bestond in de 19e eeuw nog onder de naam “Padbestuur Bloemgracht”.
Bestelnr: 13851€ 225

ZAANDAM, BRANDWEER Reis Bussum-Hilversum-Baarn 1895, verslag van een tocht van de “afgedankte commandeurs en kwartiermeesters van brandspuit nr 2 te Zaandam”. Passagiers o.m. Brugman, Francken, Schipper, Thies, de Wilde en Sabel, manuscript, 7 p.
Bezoeken o.a. aan Oud-Bussum (ontbijt bij De Majoor) en aan het buiten van de oud-zaandammer K. Zwaardemaker te ‘s Graveland.
Bestelnr: 13295€ 75

ZAANDAM, GRUYS, NIEUWJAARSWENS Gedrukt blad, 40x31 cm., met de titel `Nieuwe-jaars zegenwensch opgedragen aan de burgerij van Zaandam, die in mijn wagt wijk wonen, op het jaar onzes heeren 1830'. Daaronder in twee kolommen een vers van twaalf coupletten, ondertekend `Ue dw dienaar en nachtwagt C. Gruys'. Om het geheel tien houtsneden.
Bestelnr: 12178€ 159

ZAANDAM, VAN ORDEN, BOEKHOUDING “Staat van mijn kapitaal”, cahier met financiële aantekeningen door Willem van Orden (gehuwd met Elizabeth Bakker) te Zaandam. 1853-1862, 90 p.
Hij bezat een woonhuis te Zaandam, O.Z. nn 493. Hypotheken en leningen aan o.a.: G. van der Goot Pz, T. Spaans, Joost Bakker, A. en J.J. de Vries, J. Stuurman Jz, J. Molenaar, Jacob Honig Jz. Jr, K. Nieuwenhuis, Corn. Prins Jz, A. Buys Jr, B.A. van Thijn, Wed. M. van Orden, Jan Bakker, A.J. Rappard, Anne de Vries, H. Hondius Jz, C. Luyten, C. Avis Dz, K. van de Stadt Cz, M. te Veltrup, J. Kienhuize, W. Ales, K. Braak, W. van Hoorn, N. Francken Az, E.G. Verkade, P. Keg, Jacob Avis Cz, W. Mes, C. Zemel Dz, A. Vis Hz, G. en H. Dekker. Voorts veel effecten. Enkele posten: “Ontvangen uit het makelaarsboek drie aandelen gemeen te Oostzaan f 3000,-” en “Van makelaardij à depositie f 2600.-” Was Van Orden makelaar? Bijgevoegd: “Gesloten hypotheken waarvan de administratie bij W. van Orden”, 1 cahier, 1895-1908, 15 p.
Bestelnr: 13238€ 175

ZAANDAM “Zes man in den trein! Of de avonturen van de Zaandamsche Bedrijvencommissie op haar reis naar het hooge noorden, onder leiding van het Kamerlid J.E.W. Duijs, door een ouden Zaankanter”, Zaandam, Stuurman, z.j. [ca. 1921], gedrukt, 4º, 16 p., geïll.
Het gezelschap bestond uit wethouder J.E.W. Duijs, de raadsleden A.G. Verbeek, K. Prins, G. Beumer en D.A. Lombert en de directeur van de lichtbedrijven Vader. Komisch verhaal.
Bestelnr: 14310€ 30

ZAANDAM Heil en zegenwensch aan onze geliefde ouders ter gelegenheid van hun 25 jarige echtvereeniging [te Zaandam], 1882-1907. 4(: [4] p.
Gedicht ondertekend: Zaandam 10 september 1907, Uw dankbare kinderen.
Bestelnr: 12177€ 23

ZAANDIJK, FANFARE Zaandijks fanfarecorps, kwartaalblad 1947-1951, gestencild, 8(.
Bestelnr: 13186€ 27

ZAANDIJK, SCHIPPER, HONIG Gedrukt boekje van C.G. Saltzman, Ernst Haverveld ... Amsterdam, Joh. van der Hey 1811, met prijs formulier van school Zaandijk, d.d. 2-8-1842, getekend Jan Jbsz Honig voor Cornelis Schipper Pz, deels gedrukt.
Bestelnr: 14075€ 40

ZAANDIJK, VAN ETTEN, KLEIN `Verslagen van de lezingen van Alex. Klein en A.C.M. van Etten, gehouden in den winter van '98 en '99 in De Zwaan te Zaandijk, University Extension'. Z.p. 1899, 8(: 29 p., gedrukt.
Bestelnr: 13187€ 14

ZAANSTREEK, KARMAN Gedrukt Zaanlands voornaamste bijzonderheeden en gebeurtenissen van het afgeloopene jaar 1791, dichtmatig opgeschetst ... door Simon Karman Jacobszoon. Plano, 1 blad.
Dode man gevonden, branden Wormerveer en Oostzaandam, 6 mannen verongelukt, enz.
Bestelnr: 12179€ 170

ZAANSTREEK Zaansch liedeke, gecomponeerd door Jac. Zwaan, Haarlem 1925; 4(, 3 p.
Bestelnr: 12694€ 11

ZALINGEN, VAN; VAN RAAM Briefje van oudtante G.W. van Zalingen, voor Bern. Kornelis van Raam t.g.v. diens H. doop, 23 april 1871. 8(: 2 p.
Bestelnr: 12695€ 8

ZANDT, VAN DER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Jansje D. van der Zandt, met ca. 20 bijdragen, waaronder tekeningen, borduursels, knipsel, etc., 1837-1841.
O.a. broer sergeant J.V. van der Zandt, oom J.A. Spiering, E.E. Spiering te Utrecht, nicht J.J. Verschuur, en van vriendinnen te Haarlem, Maarssen en Delft: Van Coeverden, de Salis, Ojers, Blanchard, van Eyken, Mari, van Kuyk en van Cattenburch.
Bestelnr: 13744€ 425

ZANDVOORT Schetsboek van N.N. met een aantal schetsen van dorpsgezichten in Zandvoort, 1890, 1 stuk.
Bestelnr: 12696€ 57

ZANEN, VAN; VAN AERSSEN Brief van de procureur Jacob van Zanen, 's Hage 1745, betreffende de `doleantie in de personele quotisatie' (waarschijnlijk ten name van de heer Van Aerssen van Voshol te Amsterdam). 2 p.
Bestelnr: 12180€ 27

ZANEN, VERWEY Menu bij het zilveren huwelijksfeest van mr. C. Zanen en E. Zanen-Verwey, Den Haag 29 februari 1904.
Met handtekeningen van de aanwezigen.
Bestelnr: 12697€ 16

ZANTEN, VAN; HAARLEM Poeziealbum van Marietje van Zanten, Haarlem 1930-1937. 1 deeltje met ca. 50 bijdragen.
Bijdragen van M. van Zanten-Bakhuyzen (moeder, Haarlem 1931), nichtje Rietje ter Horst, Mies Jongeneel, Jansje van der Laan, Marietje Bouman, M. ter Beek (onderwijzer), Corry Cornelissen, Reina van der Noord, Ida Verkuyl, Annentje Keizer, M. Meurer, Betsy Rumpff, Willy de Lange, Annie Roodenburg, Liesje van Zanten (zusje), Tineke Boelens, G. Boerlage, H. Boerlage, Annie Korenstra, Alide Hoop, Loes Versteeg, C. van Dullemen, H. Romein (meester), Hannie van Zanten (zusje), etc.
Bestelnr: 12698€ 43

ZASKE Drie brieven van Walter Kempte uit Zeitz aan de genealoog Köffler te 's-Gravenhage betreffende een Franz Zaske, zeeman in het 19de-eeuwse Holland, 1931.
Bestelnr: 11716€ 13

ZEELAND, REKENMEESTERS `Lijst der edele heeren rekenmeesters van de graaffelijke en provintiale rekenkamer van de edelmogende heeren staaten van Zeeland in der tijd geweest en nog zijnde'. Gedrukt blad, 70x65 cm., met de wapens van de belangrijkste Zeeuwse steden en daaronder de namen en jaartallen van de wegens die steden aangestelde rekenmeesters.
Periode: 1596-1753. Het blad zal in 1753 of 1754 gedrukt zijn.
Bestelnr: 13188€ 295

ZEESLAG BIJ PLYMOUTH 1692 “Premier avis de la grande victoire remporté sur l’armée navale de France par les flotes Angloise & Hollandoise, le 29e May 1692”, 1 blad, folio, gedrukt.
Eerste tijding over de zeeslag bij Plymouth tussen de geallieerde Nederlandse/Engelse vloot en de Franse vloot. De laatste onder commando van admiraal Tourville en de eerste onder admiraal Russel en ridder Delavall. Niet in Knuttel.
Bestelnr: 14284€ 350

ZEILEMAKER, EVERS, BRANDT Twee foto’s uit 1929, elk ca. 10x8 cm, van drie mannen die op twee verschillende plaatsen zitten te aquarelleren. De namen: J. Zeilemaker, Evers en Brandt.
Bestelnr: 14319€ 20

ZEILEN Vier fotoalbums met zeilfoto’s (ook prentbriefkaarten), ca. 1910 - ca.1960. Eigen schip van de verzamelaar: “Nolda”. In 1938 werd een nieuwe “Nolda” gebouwd: een overnaads kajuitjachtje met zeilnummer H153. Ook veel foto’s van de schepen U15 en U16 en H267.
Bestelnr: 14327€ 25

ZEITZ Fotoalbum met 70 carte-de-visite portretfoto's van leden van de Amsterdamse familie Zeitz, circa 1900. O.a. van Gerardus Zeitz, overleden Amsterdam 1933, gehuwd met A. Ledegang. Met 3 losse foto's en 2 rouwkaarten.
Bestelnr: 11236€ 204

ZELHEM, DES TOMBE, WENTHOLT Huwelijksaankondiging van J.F. des Tombe en S.M.C. Wentholt, d.d. Huize Schoolting onder Zelhem, 12 november 1795. Folio, deels gedrukt, 2 p.
Bestelnr: 13190€ 22

ZENTGRAEFF, VERBOND VAN REIZENDE BROEDERS Gedeeltelijk gedrukt `Diploma' voor Carel Fred. Zentgraeff, 52 jaar, geboren en wonende te Rotterdam, als `deelgenoot in ons verbond van Reizende Broeders onder de zinspreuk L.M. weize I.A.' Gedateerd: `Amsterdam 27 0.J. December 14.1.5.8. [1814?]' en getekend door de president B. Kirchner, secretaris F. Boutrups (?) en het lid Carl Wijlich. Folio, 1 p., met linten en lakzegels (o.a. met de letters L.M. en I.A.).
Zentgraeff kreeg als lid verlof `onze zeventien provinciën regts en links af naar genoegen te doorkruisen. Verzoekende alle broeders bij dewelken hij zich zal aanmelden, om ten zijnen opzigte te handelen als onze onderlinge verpligting vordert.'
Bestelnr: 12181€ 204

ZEVENBERGEN, VERHOEF, ALLARD Akte van transport van een half bunder zaailand, gelegen `int Landeken Voordage' onder Zevenbergen, verkocht door de erven van Anthony Verhoef, in leven oud-burgemeester van Geertruidenberg, voor 2/3 deel en familieleden Van der Hulst, aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Josephus Allard, Zevenbergen 16 maart 1758. Charter op perkament, getekend door de secretaris Ant. Anemaet.
Bestelnr: 12700€ 68

ZEVENJARIGE OORLOG, VAN HAUZEUR, DE BELDERBUSCH, VAN HARSCAMP Collectie van 15 brieven van `M. de Hauzeur, commissaire général de guerre sur la guerre de sept ans', d.d. Aix, 1757-1758, ca. 30 p.
Bijgevoegd: Drie brieven van De Hauzeur d.d. 1748 aan de graaf Van Harscamp, luit.-kol., commandant van de troepen van S.El. Palatine, en vier brieven van kapitein De Belderbusch, 1752-1760, eveneens gericht aan de graaf Van Harscamp, kolonel van een regiment infanterie van `S.A.S. El. Palatine et son gouverneur à Dusseldorf, à son chateau à Lonkzen'. Met lakzegels van Von Hauzeur en De Belderbusch.
Bestelnr: 12701€ 431

ZIERIKZEE “Orde der predik-beurten in Zierikzee, 1756, Okt 10. gedrukt biljet, 11 x 6,5 cm.
Namen: Van den Camp, Van Eyk, Van de Velden, Hiltrop, Lette, Loile, Soper.
Bestelnr: 13761€ 75

ZIGEUNERS, HEUSDEN Publicatie Staten van Holland dd 15-9-1724 betr. de overlast van zigeuners en landlopers, met name in het kwartier van Heusden, 1 p., plano, gedrukt.
Bestelnr: 13641€ 50

ZIJPE, HEMKERWERFF Akte van transport van `een stukje nieuw grasland gelegen benoordwesten de Oude dijk in de Zijpe in de polder C', verkocht door de erven van Jan Adriaensz Hemkerwerff en Trijn Jacobs (uitvoerig omschreven) aan Claas Walighz. te Alkmaar. Verleden voor Nanning Kien, baljuw en dijkgraaf, en Josua Spies en Mr. Johan Baart, schepenen van de Oude Zijpe, d.d. 18 september 1722. Charter op perkament, zegel verloren, met de handtekeningen van Spies en Baart.
Bestelnr: 12712€ 57


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 2 pages [Next] [Last Page]