W.O. I, HERSTELLENDE MILITAIREN IN NEWCASTLE Album amicorum van een verpleegster (??), werkzaam in het Armstrong College Hospitaal te Newcastle upon Tyne, ca. 1915, 136 p., met 32 bijdragen, getekend en geschreven, door Belgische en Engelse soldaten die in Engeland herstelden van hun psychische en fysieke wonden. 1 deel.
Verschillende bijdragen herinneren aan de slag bij Ieperen. Belgische namen: Alphonse Verplancke uit Brugge, Stevens, August Decraemer uit Mons, E. Larock uit Charleroi. De kwaliteit van de tekeningen en gedichten is boven het gemiddelde. Een belangrijk historisch document!
Bestelnr: 12660€ 408

W.O. II TE LISSE, SASSENHEIM, NOORDWIJKERHOUT, HAARLEMMERMEER De Oranje Koerier, ondergronds dagblad voor Lisse, Sassenheim, Voorhout, Noordwijkerhout en Haarlemmermeer, 24 oktober 1944 - 5 mei 1945.
Bestelnr: 12661€ 227

WAAIER Tekening voor een waaier, een Oosters landschap met twee personen, getekend op een dubbel vel sterk en dun papier, zodat het waarschijnlijk de bedoeling was van dit blad een waaier te maken. 19de-eeuws? 30x50 cm., halfrond van boven (mist een stukje aan de bovenzijde).
Bestelnr: 13158€ 79

WACHTENDONK Drie stukken in een proces gevoerd door Hermen Arnold van Wagtendonk. Folio, 97 p., 18de-eeuws.
Betreft waarschijnlijk een voogdijzaak. Moeder is Anna Maria, weduwe en vrijvrouwe van Wachtendonk, geb. vrijvrouwe van Wijchs, borggravinne tot Altzij. Voorts aantekeningen van de advocaat.
Bestelnr: 12662€ 179

WÄCHTER Brief van August Wächter aan de fa. Van Hemert & Marchant te Amsterdam, 's-Gravenhage 1807, betreffende zijn vestiging als August Wächter & Co. te 's-Hage, 2 p., deels gedrukt.
Hij is gehuwd met de dochter van Ch.G. Haagen en heeft gewerkt te Hamburg en Londen. Referenties: Wagner Wächter & Co. en Insinger. De firma houdt zich bezig met het wissel- en finantievak.
Bestelnr: 12663€ 43

WAGENAAR, BILDERDIJK `Wagenaar beoordeeld door Bilderdijk'. 1 p., 4(.
Spotvers op het werk van Johan Wagenaar.
Bestelnr: 12664€ 13

WAGENAAR Gedrukt overlijdensbericht van Jan Wagenaar, `eerste clercq ter secretarye en historieschrijver der stad', Amsterdam, 1773. Folio, oblong, 1 p.
Bestelnr: 11701€ 57

WAGENBERG (N.Br.), R.K. KERK Enkele stukken betreffende de R.K. kerk te Wagenberg (N.Br.), 1799-1838.
a. Kwitantie A. Praets voor ontvangst van “een vierendeel jaers compententie”, 2-2-1799; b. rekening P.P. Smits voor geleverde was voor kaarsen, 1805; c. verklaring Jacobus Boeren, wonende op Groot Ysel te Meerle betreffende levering uurwerk, 1816; d. 2 kwitanties van Henr. de Jongh, koopman te Breda, voor 550 gulden, voor levering van kerkorgel, 1805 en 1806; e. nota voor bestek voor R.K. kerk en pastorie ad 65 gulden van G.A. de Geus te Breda, 1838 (met kwitantie van vader A. de Geus).
Bestelnr: 13427€ 150

WAGENINGEN, HAESEBROECK, GRIJP Huwelijksaankondiging van G. Haesebroeck en J.M. Grijp, d.d. Wageningen 28 mei 1802. Folio, deels gedrukt, 2 p.
Bestelnr: 13159€ 22

WAGHTO, U.N.I.C.A. Bul voor Thomas Adriaan Waghto als lid van U.N.I.C.A., Amsterdam 1902, getekend door J.E. van Brakel, J.H. van Blommestein en J.Ph.J. du Marchin Sarvaas. Plano met zegel.
Bestelnr: 11702€ 34

WAGHTO, VAN ADRICHEM, THOLEN [Getekend `monument' ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig huwelijk van K. Waghto en C.S. van Adrichem, 22 september 1839.] Fol.: [1 blad.]
Bijgevoegd: 19de-eeuwse aankondiging betreffende de opheffing van de `maljeniers affaire' van de Erven C. Waghto te Tholen. 4(, oblong, gedrukt, [1] p.
Bestelnr: 12145€ 57

WAKKER Twee handschriften van W.R.H. Wakker, 1e luit. te 's-Gravenhage, ca. 1880. Het ene betreffende heraldiek (aan de hand van 17de-eeuwse literatuur over heraldiek) en het andere (incompleet) over straffen en criminele zaken.
Bestelnr: 12665€ 43

WAL, DE Eigenhandig geschreven gedicht `De verlatene' door J. de Wal, ca. 1835. 8(: 2 p.
Bestelnr: 12146€ 27

WAL, DE Twee brieven van G. de Wal, hoogleraar te Groningen, d.d. Leeuwarden 1812 en Groningen 1826, aan een vriend te Leiden.
Hij schrijft uitvoerig over zijn werk (o.a. verhandeling over Nederlandse vrouwen) en komt terug op gesprekken met geadresseerde in een `boeyer'. Stelt vele vragen over literatuur e.d. betreffende Nederlandse vrouwen. De geadresseerde maakt kans op een notarisplaats te Sneek.
Bestelnr: 12147€ 79

WALL, VAN DEN `Stamreeks Van den Wall (Zutphen)'. 5 p., 20ste-eeuws handschrift met wapenafbeelding. Periode 1410-1843.
Bestelnr: 11703€ 18

WALLE, V.D Foto van Mara van de Walle, 1920.
Bestelnr: 12666€ 8

WALLER, BECKMAN, THIEME Aan mijne nicht vrouwe H.A. Waller geb. Beckman bij de dood van haar jongste kindje [Carel]. 2 januari 1831. 8(: [4] p.
Gedicht ondertekend: [Van Eldik Thieme.] N.B. minuut.
Bestelnr: 12149€ 27

WALSUM, VAN, SPIJKERBOER, VAN WILLEMSWAARD, VAN DER LEEDEN ‘Ons reisje door den Harz, 6-19 Juni 1922’, manuscript van ca. 250 pagina’s van de hand van M.E. van Willemswaard-van Walsum te Krimpen a/d IJssel, gebonden.
Reizigers: J. van Walsum van Cappelle, haar dochter Nees Spijkerboer-van Walsum met haar man Bertus Spijkerboer (predikant te Geervliet), dochter Sophie van Walsum, P. van Willemswaard (predikant te Krimpen a/d IJssel) en de schrijfster, M.E. van Willemswaard-van Walsum te Krimpen a/d IJssel. Met enkele bijlagen, waaronder een nota uit 1928 t.n.v. Mevr. van Walsum te Capelle a/d IJssel voor een piano, te bezorgen bij J.C. van der Leeden te Oud-Beyerland (de man van dochter Sophie).
Bestelnr: 13939€ 75

WAPPEROM Brief van J.J. Wapperom, 's-Gravenhage 1820, ter begeleiding van een toegezonden publicatie Speele van zinne, 1 p.
Bestelnr: 12667€ 13

WAPPLER, HERALDIEK Wapentekeningen door O.W.D. Wappler, ca. 1950-1975 getekend op dun papier, ca. 30x30 cm per blad.
a. wapen Munter 1967, b. genealogie Wappler 1962-1975, c. wapen O.W.D. Wappler 1951, d. wapen Prince-duc de Bauffremont 1974/5, e. in memoriam J.F. Kennedy 1963, f. wapens Lancaster, Besont, Fletcher, Blackburne, op één blad, 1970, g. nieuwjaarswens O.W.D. Wappler 1953, h. idem z.j., i. alliantiewapen Wappler en ? 1962.
Bestelnr: 14254€ 20

WASSEN, ELLING, NOORD SLEEN Portretfoto, kabinetformaat, van Aaltje Wassen, echtgenote van Willem Elling, te Noord Sleen. Fotograaf: J. de Vries te Assen, ca. 1910.
Bestelnr: 14139€ 15

WASSENAAR, DE LANGE VAN WIJNGAARDEN Uittreksel kadastrale legger Wassenaar met de goederen van B.A.C. de Lange van Wijngaarden onder Wassenaar d.d. 1834. Deels gedrukt, folio, 8 p.
In totaal 137 bunder.
Bestelnr: 14117€ 15

WASSENAAR, VAN HEECKEREN Taxatierapport van onroerende goederen te Wassenaar, Woubrugge, Leiderdorp en Voorschoten, in de nalatenschap van dr. R.F. baron van Heeckeren van Wassenaar, te Twickel, overleden 1938, getypt, 5 p., met handgeschreven aantekeningen.
Bestelnr: 13160€ 34

WASSENAAR-VOORSCHOTEN, LANDBOUW, VAN SANTEN Diploma van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Wassenaar-Voorschoten, d.d. 1877, uitgereikt aan J. van Santen als 1e prijs voor Pinkstieren geboren in 1876. Getekend door de voorzitter C.J. van der Oudermeulen en secretaris M. Hemer (?). Litho in grijs, 45x60 cm met de afb. van landbouw(werktuigen). Litho van wed. E. Spanier & Zn.
Bestelnr: 14248€ 125

WASSENAAR-VOORSCHOTEN, LANDBOUW, VAN SANTEN Diploma van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Wassenaar-Voorschoten, d.d. 1882, uitgereikt aan J. van Santen te Voorschoten als derde prijs voor eigengefokte koeien. Getekend door Van der Oudermeulen als voorzitter en M. Hemer (?) als secretaris. Litho met kleur, ontwerp J. Helemelch..., druk wed. E. Spanier & Zn., 70x50 cm, enkele scheuren.
Met afbeeldingen van landbouw(werktuigen), het stadhuis van Gouda, enkele boerderijen, etc.
Bestelnr: 14249€ 125

WATERSNOOD 1825 Missive van de gouverneur van Zuid-Holland aan de gemeentebesturen betreffende collectes t.b.v. de watersnood. Folio, gedrukt, 2 p.
Bestelnr: 13161€ 14

WAUBERT DE PUISEAU, FRIESLAND Brief van Waubert de Puiseau aan zijn zuster `de wed. J.G. de Loches geb. van Goudriaan op het Donker Spaarne bij het sleepershoofd te Haarlem'. Z.p. [Leeuwarden], wrs. vroeg 19de-eeuws. 4(: 4 p.
Weinig contact tussen broer en zuster; uitvoerige berichten over grote overstromingen in Friesland; hij heeft een zoon Jan te Alphen; sprak de inspecteur Van Goudriaan toen deze te Leeuwarden was.
Bestelnr: 12152€ 68

WEBER Briefje van ... Weber, hoogleraar Sanskriet te Berlijn, d.d. 1872, 1 p.
Bestelnr: 13162€ 18

WEDDA, VAN DOESBURGH Attestatie de vita voor Catharina Wedda, dochter van Gerard Wedda en Hillegonda Ankringe, Groningen 1710, deels gedrukt, folio, 1 p.
Herman Harensen van Doesburgh verklaarde dit.
Bestelnr: 13218€ 40

WEDTS, ELIASSEN Zegenwensch ter verjaaringe van onze waarde en veel geliefde zuster Apolonia Wedts, oud wordende 40 jaaren, den 21sten januarij Ao. 1792. Plano, gekalligrafeerd en versierd met slingers, een kroon en twee gekroonde leeuwen in goud, zilver en bordeaux.
Gedicht ondertekend: Uwe broeder en zuster Abraham Eliassen en Prina Wedts.
Bestelnr: 12153€ 125


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 5 pages [Next] [Last Page]