V.R.V.M.? Verzenboekje van R.M.v.R.v.M. geb. K, 1854-1903, 1 deeltje.
Bijdragen o.a. van C.G. 't Hooft, Dordrecht 1854; G.J. van Rijsoort van Meurs, 1856; en `Dankbetuiging bij de begrafenis mijner moeder op 13 mei 1889', getekend A. (Waarschijnlijk werd het boekje aangelegd door mevr. R.M. van R... van M... geb. K..., overleden 1889, en voortgezet door dochter (?) A...
Bestelnr: 12643€ 34

VAESSEN, GLAZENIER, VUGHT Twintig ontwerptekeningen voor glas-in-loodramen, van de hand van Jan Vaessen, glazenier, Fred. Hendriklaan 2 te Vught, begin 20ste eeuw, diverse formaten, gekleurd en ongekleurd.
Jan Vaessen (1900-1958) werkte in Roermond en Vught als kunstschilder en glazenier. Hij was de uitvinder van het eerste glas-in-plasticraam (1952).
Bestelnr: 13133€ 136

VALCKENAER Blad perkament met in het midden het wapen Valckenaer en eromheen de 32 kwartierwapens, waaronder Matenes, Boetbergen, Cuylenburg, Van Hoey, Assendelft, Ruyven, Swieten, Vianen, Uyten Engh, Duvenvoirde, Pieck; 17de-eeuws, 28x44 cm.
Bestelnr: 11670€ 204

VALKENBURG (Z.-H.), BORSBOOM Gedrukt blad, getiteld Op Valkenburg, ondertekend 4 july 1714, C. en H. Borsboom. Plano.
Het blad bevat een 12-regelig vers op het Zuid-Hollandse dorp Valkenburg, met eronder een aantal zeer uitvoerige noten met uitvoerige toelichtingen, o.m. over oude munten in 1710 gevonden door Pieter van Middeland, de verwoesting van de toren in 1665, de paardenmarkt, etc.
Bestelnr: 13134€ 225

VALKENBURG Gedicht `Valkenburg den 1 Kersdag 1856'. Folio, 2 p.
Betreft de klok die niet meer luidde.
Bestelnr: 12127€ 30

VALKENIER, DE VALEE Twee identieke bladen met de wapens van Gabriel Valkenier en Adriana de Valee, beide gedateerd 1730. Tekeningen met kleur en goud, 19de-eeuws, ieder blad 40x30 cm. Fraai.
Bestelnr: 11671€ 159

VALOIS, PHILIPS, ARIËNS Fraaie geaquarelleerde portrettekening van mevr. Philips-Ariëns, gesigneerd A.C.A. Valois. Kniestuk, 30x22 cm, ca 1840.
A.C.A. Valois (1812-1876) werkte ca 1840 in Den Haag.
Bestelnr: 13750€ 300

VARELEN, VAN Brief van J.E. van Varelen, Haarlem 1835, aan mr. W.H. Tydeman te Leiden. 4(: 1 p.
Bericht over zijn woonplaats (Schachelstraat W3-737), over timmerwerk en schoonmaken in zijn huis, dank voor stukje over de perspectief, deze brief per trekschuit verzonden en niet via Van den Berg, i.v.m. haast.
Bestelnr: 12128€ 43

VASTER Gedrukte `Ode' door Frederik Vaster. 1750. 4(: 4 p.
Op de stadhouder, pachten, enz.
Bestelnr: 11673€ 34

VASTERT, ALKMAAR, BOOTH Aantekeningen (van Cornelis Booth?) betreffende mr. Adriaan Vastert, raad in het Hof van Friesland, wonende in de Langestraat te Alkmaar, en zijn familie. Manuscript, 16de- of 17de-eeuws; 12(: 3 p.
Adriaan Vastert, overleden Den Haag 1588, was zoon van Vastert Willemsz (overleden 1537) en Neeltje Adriaens (overleden 1558). Zijn weduwe Machteld van Toll overleed te Alkmaar in 1590 en was een dochter van Coenraad van Toll en Machteld Jansdr. Ogiers. Hij was eerder gehuwd met Maria Dirk Godschalksdochter. Verder aantekeningen betreffende de erven van Maria Dirk Godschalksdochter en betreffende Cornelia van Cleyenberch, moeder van Willem Vastaertsz, Aert Gout, etc.
Bestelnr: 13135€ 102

VEEN, VAN; BLOKHUIS Een honderdtal portretfoto's (meestal carte-de-visite-formaat) van het echtpaar Hendrik van Veen (1837-1911) en Cornelia C.G. Blokhuis (1841-1909) en van hun ouders, broers en zusters, kinderen en kleinkinderen.
Van Veen was makelaar in tabak te Amsterdam en lid van de firma Schaap en Van Veen. Andere namen: Blokhuis (vele familieleden), Schokker, Meyer (uit Duitsland), Köster (Duitsland), De Jong (van Beek en Donk), Van Veeren, Nahuys, Greeve, Peelen, etc.
Bestelnr: 11675€ 125

VEEN, VAN; VAN HOOLWERF Gegraveerde opdracht aan Jacob van Veen, schepen van Alkmaar, door S. van Hoolwerf, gravure door Jan Wandelaar met wapen van Van Veen, etc. 4(, 1 p.
Bestelnr: 11676€ 31

VEENEN, VAN; BASEL `Kollegienbüch' van de universiteit van Basel, voor de theologiestudent Sipke Foppe van Veenen uit Groningen (Kleine Kruisstraat 1). (Docent van o.a. Karl Barth.) 1 deeltje met 2 losse stukken, 1938.
Bestelnr: 11210€ 22

VEER, DE Herinneringsboekje geloofsbelijdenis, uitgereikt aan Maria de Veer, 23-3-1909 in de Amsterdamse Muiderkerk. Getekend door ds. Voorhoeve.
Bestelnr: 13582€ 14

VEERE, BRUINING, KUILER Prijsboek in geheel leren prijsband met in goud het wapen van de stad Veere, met prijsformulier t.n.v. Christoffel Johan Kuiler, d.d. 1796. Het boek zelf is de “Proeve van bijbel en mengelpoezy” van H.A. Bruining, predikant te Veere, gedrukt te Veere bij C.M. van de Graaf in 1792, 8o, 144 p., met op titelpagina een groot geëtst vignet van de Zeeuwse kunstenaar George Kockers, 1792.
Het uitvoerige prijsformulier in handschrift vermeldt o.a. dat Bruining niet alleen de auteur van het boekje is, maar ook de leraar was van Kuiler. Het formulier is ondertekend door de scholarchen van Veere: A. Jacobze, J.J. Schadden (?), J.H.A. v. Desch (?), H.A. Bruining en G.H. Schadden (?). Een uniek stukje Veere: Een in Veere gedrukt boekje met deels aan Veere gerelateerde gedichten door de Veerse predikant Bruining, in een band met het Veerse wapen bedrukt en uitgereikt aan de Veerse jongeman Kuiler, leerling van Bruining, met de handtekeningen van de Veerse schoolbestuurders, waaronder de auteur!
Bestelnr: 14195€ 650

VEERE, REDERIJKERSKAMER, ROUCKHUYSEN Rekwest aan het stadsbestuur van Veere d.d. 1628, van `prince ende dekens van de gebaptiseerde caemer van de Ed. Rethorica' te Veere met het devies `In reynder jonsten groeiende', om na het vertrek naar Middelburg van hun overdeken, Abraham Rouckhuysen, een opvolger te mogen toegewezen krijgen. Als randschrift is de reactie op het stuk geschreven: op 5 september 1628 heeft het stadsbestuur de baljuw van Veere als overdeken benoemd (met de handtekening van de secretaris). Manuscript, folio, 1 p.
Bestelnr: 13136€ 179

VELDEN, VAN DEN; HARTSINCK Getekend silhouetportret voorstellende `Jacoba van den Velden geb. Hartsinck, geb. 6-12-1767, overl. 4-8-1801'. In origineel, beschadigd, zwart lijstje.
Bestelnr: 11677€ 125

VELSEN, MIDDELOO Aanplakbiljet betreffende verkoop van vaarsen op de hofstede Middeloo onder Velsen op 14 april 1820, `daags voor de Velser koemarkt'. 45x27 cm., in lijst.
Bestelnr: 11678€ 204

VELSEN, VAN VREDENBURCH, BREEDVELDT, CROES Kwartierstaat van Pieter Velsen, commis ten gemeenelands comptoir te Haarlem, geb. 2 januari 1707, met diens 8 kwartieren en 8 kwartierwapens. 4(: 2 p., tekening in kleur en tekst in 18de-eeuws handschrift.
De acht kwartieren: Velsen, Breedveldt, Werteloo, Hermens, Van Vredenburch, Croes, Van Gaesbeeck en Wallis. De namen voorzien van jaartallen, functies, woonplaatsen e.d.
Bestelnr: 13137€ 102

VELTCAMP HELBACH, MULDER Blaadje uit een album amicorum, getekend J.G. Mulder, wed. Veltcamp Helbach, dd Weurt 1820, 1 p., manuscript.
Bestelnr: 13531€ 19

VELTHUYSE Twee carte-de-visite-portretfoto's van de heer H.F.J. Velthuyse, lid firma Schaap en Van Veen, en Mevr. A. Velthuyse-Dautmann. Zwolle, ca. 1900.
Bestelnr: 11679€ 13

VELUWE, JACHTGERECHT TE BEEKBERGEN, VAN DOMPSELAER, VAN ESVELT Twee uitvoerige stukken in een of meer zaken gevoerd voor het adellijke jachtgerecht van Veluwe te Beekbergen, resp. 151 en 81 p., folio, 1628-1676 (?)
Het stuk uit 1628 betreft een geschil tussen de opperjagermeester van Veluwe en Reynier van Esvelt en diens zusters zoon. Het stuk uit 1676 (?) betreft een zaak tussen enerzijds Herman van Dompselaer, de zoon van Wijnant van Dompselaer en Johan van Dompselaer, scholtis van Barneveld, tegen Godert van Reede, heer van Ginckel, Middachten en Hervelt, commissaris-generaal der cavallerie, opperjagermeester van Veluwe.
Bestelnr: 12645€ 908

VELUWE 88 Foto’s uit het eind van de 19e eeuw (?) van de Veluwe: Garderen, Kootwijk, Voorthuizen, Speulde, Elspeet, Vierhouten, Solsche passage, Uddelermeer, kruispunt Putten/Staverden/Ermelo/Dries, Ermelo, café De Viersprong, Harskamp, boerderij ‘t Zwarte Paard, huize Zandbergen te Voorthuizen, hotel Bleekehoeve. Voorts enkele landschappelijke foto’s en foto’s van personen (daaronder reporducties van portretten van de militairen Van der Goes en jhr Klerck).
Wellicht enkele opnamen van militairen in Bronbeek ??
Bestelnr: 13395€ 375

VELZEN, HOOGOVENS, ENDERMAN Fotoalbum met originele foto's van de Hoogovens te Velzen, aangeboden door de directie in 1960 aan Willem G. Enderman bij diens afscheid. 1 deel.
Bestelnr: 12646€ 79

VENLO, SCHRIJNEN, APOTHEEK Gedrukte dankbetuiging van Toon Schrijnen, Venlo 1955, n.a.v. zijn 25-jarig jubileum als apotheker.
Bestelnr: 13138€ 9

VERBOLT, NIJMEGEN `Genealogie van het geslacht Verbolt'; 4(, manuscript, 20 p., 18de-eeuws.
Betreft nakomelingen van de Nijmegenaar Reynier Verbolt, ca. 1600 tot ca. 1780. Allianties: Van Tettrode, Criep, Van Hoogendorp, Beekman, Van de Caamer, Van Loon, Van Eck van Panthaleon, Van den Steen, Cuyk van Mierop, Blok, Mackay, etc. Met wapentekeningen.
Bestelnr: 13139€ 170

VERBORCHT Envelop gericht aan de heer Verborcht, raad in de vroedschap en oud-burgemeester van Utrecht. 18de-eeuws? 1 p.
Bestelnr: 12647€ 4

VERDONK, KOPPER, ZAANDAM Ter herdenking van de 25 jarige echtvereeniging van onze geliefde broeder en zuster Willem Verdonk en Trijntje Kopper, van hun broeder en zuster Pieter Verdonk en Jannetje Ruyter, [Zaandam], 1887, 24 april 1912. 4(: [4] p.
Zinspelingen op drie overleden kinderen en drie nog levende.
Bestelnr: 12129€ 125

VERHUELL Ontwerptekening voor een titelpagina van een boek “Het geslacht Verhuell”, 1 p. folio.
Bestelnr: 13503€ 25

VERKEER, TOL NIJMEGEN-ARNHEM Ordonnantie op den tol tusschen Nijmegen en Arnhem, Arnhem, H. v. Goor, 1753, 4º, 13 p., gedrukt.
Revisie van de ordonnantie d.d. 17-9-1657. Slagbomen te Wayesteyn en Elden (“waar sig den nieuwen weg aan den Banddijk stuyt”). Voortaan moeten militairen ook gaan betalen. Tarief personen, dieren, wagens, etc. d.d. Arnhem 16-5-1753.
Bestelnr: 14376€ 60


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 5 pages [Next] [Last Page]