TAALMAN, KIP Bericht betreffende het overlijden van Christina M. Taalman, wed. Maarten J.L. Kip, Gouda 1795, getekend door W.F. Taalman Kip, gericht aan de burger Hartog te Delft. 1 p., deels gedrukt.
Bestelnr: 13120€ 34

TACONIS Visitekaartje van P.C. Taconis, majoor art. te Leiden, 1939, met env. geadresseerd aan W.P.F. Schutz, 1 stuk.
Bestelnr: 13565€ 10

TAETS VAN AMERONGEN Getekend familiewapen Taets van Amerongen, met zilver en kleuren op zwarte ondergrond, 30x24 cm., gesigneerd E. Dick.
Bestelnr: 12602€ 27

TAETS VAN AMERONGEN Veilingcatalogus Mak Dordrecht 6-8 mei 1952, o.a. collectie H.L. baron Taets van Amerongen te Bergen NH. Gedrukt, 52 p., 4º.
Bestelnr: 14102€ 18

TASELAAR Twee bouwtekeningen, pen en aquarel, door C. Taselaar. De ene, 50 x 75 cm, van een stal annex koetshuis, gelegen op de hoek van de Singel en de Augustijnestraat (te ??) en de andere, 32 x 40 cm, van een deur met omlijsting “Africa” en een monument “Azia” “in de agtergaanderij”. Fraai, begin 19e-eeuws?
Bestelnr: 13756€ 175

TAUREL, ORANJE-NASSAU Getekend portret van Willem de Zwijger, opgewerkt met penseel in zwart en grijs, 27x20 cm, gesigneerd Edouard Taurel. Mooi!
Verso stempeltje “Pictura Groningen”, Taurel leefde 1824-1892 en was tekenaar, etser en graveur te Amsterdam.
Bestelnr: 14374€ 150

TEILERS, CRAMERUS, PALTHE Bericht van hun voorgenomen huwelijk van Jan Teilers en Johanna Harmanna Cramerus, d.d. Nordhoorn 20 augustus 1795, gericht aan Rigter Palthe te Oldenzaal, 2 p., deels gedrukt.
Bestelnr: 12603€ 68

TEILINGEN, VAN; VAN DER KROGT `Bruiloftskrans aan Hubertus van der Krogt en Maria van Teilingen'. Gedicht, getekend `U geachte zuster Jaapje van Teilingen, 1833'. 4(, manuscript, met versierde, handgekleurde rand.
Bestelnr: 13121€ 79

TEIRLINCK Gedrukt entreebewijs voor een lezing door Herman Teirlinck te Amsterdam. 1925, 1 stuk.
Bestelnr: 11195€ 7

TEN BOER (GR.), HINDRIKS, SIEBRANDS, SIEMENS Gekalligrafeerd blad, 35x45 cm., `Hindrik Hindriks geboren 2-12-1770, gehuwd ten Den Boer 7-4-1791 Jantje Siebrands, geb. 13-3-1765', en: `Hindrik Siemens geb. 30-10-1791' en `Geeske Hindriks geb. 1-6-1797'. Tekening met kleur. In oude lijst achter glas.
Bestelnr: 12604€ 159

TENDELOO Briefje van mej.mr. N.S. Corry Tendeloo, lid Tweede Kamer, 1948.
Bestelnr: 11196€ 5

TENGNAGEL, VAN Genealogische aantekeningen betreffende de familie Van Tengnagel. Van de hand van de genealoog Scheltus van Kampferbeke. Folio, 2 p.
Bestelnr: 11197€ 16

TENKINK, ANTINK Fotoalbum met carte-de-visite-foto's afkomstig van Ds. A.J. Tenkink te Arnhem (gehuwd met mej. Antink). Met enkele bijlagen. 1 deel.
Namen: familie Joolink, familie Lenselink, H. Wuestman, Mina Eskes, Groot Enzerink.
Bestelnr: 11662€ 79

TENTOONSTELLING OUD-HOLLAND TE AMSTERDAM Set van het blad Oud-Hollandts Nieustydinghe 1895, nrs. 1 t/m 174 (de laatste), mist nr. 48. 692 p. Folio, gedrukt.
Het blad werd uitgegeven te Amsterdam bij de tentoonstelling `Oud-Holland' (leiding mr. N.A. Calisch en mr. F. Foekens) en gedrukt door `de kinderen van Izaak en Johannes Enschedé'. Het blad verscheen dagelijks tussen 11 mei 1895 en 31 oktober 1895. Een complete set is uiterst zeldzaam.
Bestelnr: 12111€ 91

TERHORNE, REKENBOEK, BRUNT, DE JONG Manuscript rekenboek voor de lagere school, 1824, samengesteld door Jan Brunt en overgeschreven door Bauke Annes de Jong te Terhorne. Een cahier, 4º, 86 p. Op eerste en laatste blad versierd in pennekunst, o.m. met gezicht op een rij huizen met drie torens (Terhorne?)
Het oorspronkelijke (gedrukte?) boek van Jan Brunt had als titel (Vervolg op de) Eerste beginselen der rekenkunde. Op de titel van dit manuscript “Bauke Annes de Jong zijn schrijfboek, heeft het aangeleid in de school te Terhorne, in den jare 1824”. Veel pagina’s zijn onderaan getekend door Bauke en voorzien van data.
Bestelnr: 13257€ 490

TERNEUZEN, VAN ‘T HOFF Twee adreskaartjes van de scheepsagenten J.J. van ‘t Hoff en J.C. Steenkamp van ‘t Hoff, te Terneuzen, beide met afbeelding van zeilschip, ca. 1850.
Een van de kaartjes een z.g. porceleinkaartje.
Bestelnr: 13559€ 50

TESTAS Brochure “Zeven zede-printen in Constantijn Huygens’ trant, penteekeningen van P.H. Testas voor vrienden en bekenden. Niet in den handel”. Haarlem, Kleynenberg z.j. (1902?), 14 p., gedrukt.
Zeven gedichten, gedateerd 1850 en 1902.
Bestelnr: 13335€ 65

TETRODE, HUGO “Reis van half September tot half October 1924, door Mr. P.J.C. Tetrode met zijn zoon H.M. Tetrode, in Noord-Italië”, gecalligrafeerd titelblad van een fotoboek, met ca. 50 foto’s van de Italiaanse reis. Het geheel in een fraai bewerkt leren omslag.
De zoon, Hugo Martin Tetrode overleed op 25-jarige leeftijd en zou wellicht de bekendste Nederlandse natuurkundige zijn geworden, aldus een artikel van Prof. Dr. H.B.G. Casimir in de NRC van 23-2-1984. Vader Tetrode (1863-1955) was directeur van de Ned. Bank. De ongehuwde zoon Hugo Martin (1895-1931) studeerde kort te Leipzig, publiceerde op 17-jarige leeftijd al in de ‘Annalen der Physik’, correspondeerde met Lorentz over quantummechanica, maar leed aan tuberculose en werd steeds meer mensenschuw. Ook op de Italiaanse foto’s krijgen wij Hugo slechts zelden te zien (tekenend is een foto van de ingang van de kathedraal te Pisa, waar hij half verscholen achter de deur door zijn vaders camera werd “gesnapt”).
Bestelnr: 13884€ 275

TETTERODE, HOOGKARSPEL Tot dankbaarheyd. Aan den eerwaarde heer Nicolaus Tetterode, leeraar tot Hoogkarspel over syn Ed. leerreede ... uytgesprooke in de Nieuwe Kerk tot Amsterdam den 19 october 1740. Folio: [2] p.
Gedicht ondertekend: J.D.C.T.
Bestelnr: 12113€ 34

TEULINGS, VLAG Getypte gegevens over het voeren van een familievlag door mr. J.A.M. Teulings, 1935, 1 blad, folio met tekeningen van wapen en vlag.
Bestelnr: 13494€ 35

TEUTSCHMANN `Die letzten Tage unserer innigst geliebten Eltern Jacob und Maria Teutschmann in der Mitte Ihrer geliebten Kiender Franz, Antonia, Jacob und Maria'. Titel van een manuscript van 64 p., geschreven door Jacob Teutschmann, 1848, gebonden achter een 18de-eeuws Duits kerkboekje.
Bestelnr: 13123€ 102

TEX, DEN Brief van C.A. den Tex, secretaris van het Koninklijk Instituut, dd 1844, aan de minister van onderwijs te Parijs, 2 p., manuscript.
Bestelnr: 13692€ 15

TEX, DEN Drie gedrukte brochures betreffende Jhr.mr. C.J.A. den Tex, burgemeester van Amsterdam, 1879, 1880 en 1883. Ca. 20 p., geïll.
Afscheidsrede (1879), betreffende medaille en album als afscheidscadeau (1880), levensbericht door P.N. Muller (1883).
Bestelnr: 12114€ 30

TEXTIEL, RAMIE Prijscourant van Grands magasins de la ramie. Maison speciale pour la vente de tous les articles fabriqués en ramie, Parijs z.j. [ca 1880?].
Gordijnen, kleden, kant, tafelgoed,etc., alles gemaakt van ramie.
Bestelnr: 13404€ 40

TEXTIEL 6 “Monsters van lappen textiel, ca 1880”, geplakt op een blad.
Bestelnr: 13403€ 25

TEXTIELINDUSTRIE EN MODE Twee drukwerken betr.de Intern. tentoonstelling voor mode en voor textiel, Christal Palace, Londen 1904.
Inschrijvingsbiljet en een omslag met tekst, gemaakt van een rood textielachtig papier.
Bestelnr: 13402€ 40

TEYLINGEN, VAN; HOORN Brief van C.J. van Teylingen, Hoorn 12 maart 1835, met felicitaties aan de ouders van een meisje dat belijdenis deed. Folio, 1 p.
Bestelnr: 12115€ 23

THEE Achttiende-eeuws Engels reclamebiljet voor The Swedes Tea; 8(, oblong, 1 p., gedrukt.
Deze thee wordt verkocht in de London Coffee House op Ludgate Hill en heeft genezende werking. De Japanners die veel gewone thee drinken worden `paralytic', de Chinezen sterven aan suikerziekte, maar de Zweden, waar deze thee vandaan komt, kennen nauwelijks ziektes! Thomas Baker te Hammersmith schreef op 22 januari 1770 dat hij nu al een jaar deze thee drinkt en dat het schudden van zijn handen thans over is, zodat hij zelf weer de thee in de pot kan doen.
Bestelnr: 13124€ 34

THEOLOGIE “Concept-plan om de Lemmata der corresponderende sinoden, tot gemak der correspondentien, na ordre van het alphabet, zoo veel mogelijk op eenen voet te brengen”, manuscript, 6 bladen van ieder 33x42 cm, 18e-eeuws.
Betreft de Synoden in Gelderland, Zuid- en Noord-Holland, Utrecht, Friesland, Overijssel en Stad en Lande. Hierbij: Rapport op de Synodale actens, 1738, 2 p., gedrukt.
Bestelnr: 13891€ 50

THEOLOGIE, GEBEDENBOEKJE, COCQUELET, VAN DE VELDE, THIJSEBAERT, GEMBRUGGE Vroeg 17e-eeuws geschreven gebedenboekje, 8º, ca. 250 p. in perkamenten band (met extra perkamenten omslag, deel van een blad van antiphonarium). Teksten in Latijn, Frans en Nederlands. Het boekje was oorspronkelijk geschreven voor en eigendom van zuster Joanna Cocquelet. Haar naam en het jaartal 1629 staan op de titelpagina en in de tekst staat een aantekening betreffende haar professie d.d. 21-9-1603 met als getuigen abt Robert Dosselart en abdis Joanna de Peniy.
Het boekje bevat ook 18e-eeuwse aantekeningen waaruit blijkt dat het toen behoorde aan zuster Livine van de Velde. Vervolgens bevat het achterin familieaantekeningen uit 1736-1783 betreffende het gezin van Joannis Thijsebaert, uit de jaren 1798-1854 betreffende het gezin van Livinus Gembrugge en uit de jaren 1854-1871 betr. het echtpaar Pieter Françis Criel en Maria Theresa Gembrugge. Dit laatste gezin wellicht wonend te Antwerpen. Ook is er een aantekening uit 1853 van een Bruno Everaert.
Bestelnr: 13855€ 595


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 4 pages [Next] [Last Page]