SADELHOFF, VAN Genealogie Van Sadelhoff (ook Van Zadelhoff), opgesteld door van der Poest Clement (?), Nisse 1929. Groot schema, 17de-20ste eeuw, ca. 9 meter breed!
Allianties o.a. Kappers, Moll, Cock, Thomassen, Kets, Smink, Pannekoek, Brants, Van der Steegh, Bethmer.
Bestelnr: 12561€ 134

SAINT-DOMINGUE, FERRAND Brief van Serapio, chef de brigade en commandant van het departement van Cibro, aan generaal Marie Louis Ferrand (1753-1808), commandant en chef van de kolonie Saint-Domingue. Ca. 1800; 4(: 4 p., manuscript (het laatste blad ontbreekt).
Belangrijke brief over de Spaanse opstand te Saint-Domingue, onder Palomini.
Bestelnr: 13079€ 125

SAKSEN, VAN; FAGEL Brief van Louis duc de Saxe aan de griffier Fagel in Den Haag, d.d. Nijmegen 29 december 1758, met nieuwjaarswensen. Handschrift met handtekening, 1 p.
Bestelnr: 13080€ 41

SAKSEN, VAN Brief in het Frans van Albert ... de Saxen, aan `cher duc', die waarschijnlijk afscheid neemt en terugkeert naar zijn land. Z.p., z.j. 4(, 2 p. (18de-eeuws of vroeg-19de-eeuws.) Volgens een potloodaantekening betreft dit de goeverneur-generaal Albert Casimir van (Tisden?).
Bestelnr: 11174€ 34

SALBERG Advertenties in diverse bladen betreffende de nalatenschap van de kunstschilder Friedrich Salberg, overleden te Voorburg in 1909. 8 stuks, 1909.
Bestelnr: 11175€ 13

SANDEN, VAN DER; FUHRI Poesiealbum van A. van der Sanden, Rotterdam 1873-1878, Haarlem 1878-1879 en Groningen 1893-1909, 1 deel.
Inschrijvingen te Rotterdam door pleegmoeder A. Fuhri-van der Sanden, A.D. Fuhri en vriendinnen Delprat, Bleeker, Tijssen-Overhoff, Kröller, Osenbrück, Collins, Moll, Van der Hoop, La Verge, Croiset van der Kop, Kempf, Schaap, De Goeje, Mühring, Dejardin, Sjoers, Dobbelman-von Weise, Van Dreveldt, Gauw. Te Haarlem Jacqueline Keller van Hoorn, Mevr. Burkens, Cateau Bronsveld, Mina van der Bent, Saar Boonacker. Te Groningen o.a. Anna Mesdag, Fien de Grave, Diele Cremer; maar vooral in de jaren 1893-1909 groepjes van ca. tien zeventien- of achttienjarige meisjes (leerlingen?).
Bestelnr: 13081€ 125

SANDERSON, IJSSELSTEIN Kerkelijke attestatie voor Jan Pieter Coenraad Sanderson, lidmaat te IJsselstein, bij zijn vertrek naar elders, 1811, 1 p., deels gedrukt.
Bestelnr: 13685€ 15

SANT, PURMEREND Afdruk van een houtblok met het merk van `C. Sant, kok, koek- en banketbakker, Purmerend, De Drie Meeren'. 19de-eeuws.
Bestelnr: 12063€ 14

SANTE, VAN; CRAMER Menu's voor diners ter gelegenheid van het 25- en 50-jarig huwelijk van J.W. van Sante Jr. en E.F. van Sante-Cramer, juni 1938 en juni 1963. 8 p. met foto en handtekeningen van aanzittenden.
Bestelnr: 12064€ 16

SANTPOORT, ANTON PIECK Aquarel in zwart van `Brederodeduin' te Santpoort, 1952, door Anton Pieck, 20x27 cm.
De tekening toont een bruggetje tussen een aantal huizen. Brederodeduin lag aan de Bergweg onder Bloemendaal.
Bestelnr: 13082€ 386

SAPPEMEER, BOER Enkele stukken betr. Gerke Boer, kweker te Sappemeer, 1916-1944, 4 stuks.
Bestelnr: 14176€ 10

SAPPEMEER, EDRES Poeziealbum van Nettie Edres te Sappemeer, 1918-1921.
Inschrijvingen o.a. van vader D. Edres, moeder, broer Tjarko nichtje Jeanny, nichtje Elly en vriendinnen Van der Meulen, Baas, Van Dijk, Blauw, Koning, Vinkers, Kok, Lutje, Meyer, Olthoff, De Smidt en onderwijzer J. Mulder.
Bestelnr: 12563€ 102

SAPPEMEER, INMAKEN VAN GROENTEN Bijvoegsel Ned. Staatscourant 12-7-1917 nr 161 betreffende uitbreiding statuten Coöperatieve Inmakerij Hoogezand-Sappemeer te Sappemeer, d.d. 23-6-1917, gedrukt, 4 p., 8º.
Bestuurders: J. Feenstra, G. Boer, K. Bos, J. Pettinga.
Bestelnr: 14174€ 5

SAPPEMEER ‘Plan van den Gemeentelijken Proeftuin te Sappemeer voor 1919’, 2 p., getypt.
Bestelnr: 14180€ 3

SAPPEMEER ‘Willekeur betreffende de klap en batten bij het Achterdiep te Sappemeer, benevens de Molenweg... tot het welk de deelgenooten zijn de eigenaren van de plaatsen land bij het Achterdiep vanaf nr 102 t/m nr 115, d.d. Sappemeer 5-6-1830’. Afschrift ca. 1900. Manuscript, folio, 2 p.
Bestelnr: 14179€ 20

SAULX, DE LA Getekend wapen in kleur van de familie De la Saulx, 19e-eeuws, 25x17 cm.
Bestelnr: 13693€ 15

SAUTIJN Op het overlijden van ... Mr Jan Sautijn, oud burgermeester der stad Amsterdam. Z.j. Fol.: 2 p.
Gedicht ondertekend: Pro Merites. Sautijn overleed op 10 mei 1750.
Bestelnr: 12065€ 31

SAUVEPLANNE Gedrukte circulaire betreffende benoeming van J.G.H. Sauveplanne tot adjunct-directeur van de N.V. Nederlandsche Herverzekerings Maatschappij, Den Haag 1931. 4(: 1 p.
Bestelnr: 11618€ 7

SAYERS, ABBEMA Twee ontwerpen voor een alliantiewapen (bord?) Sayers - Abbema, 28 december 1899 - 1924. Tekeningen met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, 1925. 30x30 cm.
Bestelnr: 11619€ 36

SCHAAFF, VAN DER Archief van vier generaties Van der Schaaff, enige honderden stukken; 18de, 19de en 20ste eeuw.
Betreft: I. Mr. Jacobus Hendrik van der Schaaff (1767-1852), advocaat en letterkundige. Zie levensbericht bij Van der Aa. Gehuwd 1795 met M. Noyon. II. Mr. Joseph Gerard van der Schaaff, vrederechter (kantonrechter) te Aalten en later wonend te Doesburg, gehuwd met Jeannette van der Sluis (overl. 1865).II had een zuster Maria L.P., onder curatele 1852 en overleden te Amsterdam 1867; een broer Jacobus, kapitein-luitenant ter zee, gehuwd 1841 met Remelia Bokma, twee zonen: Ko (Jacobus) en Joos (J.H.); en nog een zuster Johanna Maria van der Schaaf, gehuwd met J.J. Kips. III. Jacobus Hendrik Laur. van der Schaaff (Ko), een man met veel letterkundige contacten, gehuwd in 1882 met Henderina Broekema. Hij had een jongere broer Anne. IV. Joseph Gerard van der Schaaff, sedert 1902 ambtenaar ter Prov. Griffie Zuid-Holland.
Bestelnr: 12564€ 1361

SCHAAFF, VAN DER Brief van J.H. van der Schaaff, d.d. Leiden 1-2-1883, aan zijn echtgenote te Kleef, 2 p., manuscript, folio oblong.
Over v.d. S.’s pogingen een tijdschrift uitgegeven te krijgen. “De professoren in Utr. en Leiden vonden het machtig mooi, beaamden zeer het nut ervan, vooral Prof. Fruin hier, mijn oude leermeester, wiens college ik gisteren nog weer eens bezocht... doch ‘t stuit af op een uitgever, daar men zich van een streng wetenschappelijk vakblad in ons kleine land geen eussite, geen genoegzaam aantal intekenaars kan voorstellen en belooven”. Hij eindigt met “Naai nu maar braaf, dat wil zeggen op de machine!”.
Bestelnr: 14063€ 24

SCHAAFSMA Gedrukte statuten van N.V. Onderlinge Rouwstalhouderij te Amsterdam, opgericht in 1916 door F. Schaafsma, J. van Ark en W. Fermie. 1 stuk.
Bestelnr: 11177€ 8

SCHAAK, VAN Geknipt silhouetportret van mej. Aimee van Schaak, 19de-eeuws.
Bestelnr: 13083€ 14

SCHAAP, STEENWIJK Nota van Gebr. Schaap, Beurtvaart Steenwijk-Meppel-Oldemarkt-Leeuwarden. 1914. 8(: 1 p.
Bestelnr: 12066€ 5

SCHAAP Twee carte-de-visite-portretfoto's van de heer A.J. Schaap, lid van de firma Schaap en Van Veeren, later van Schaap en Van Veen, en Mevr. Schaap-Ceurvorst. Amsterdam, ca. 1880.
Bestelnr: 11620€ 13

SCHADE, VOSMAN, OCTROOI Drie fotoalbums afkomstig van Theodora Clara Alida Schade, geb. Amsterdam 1927, dochter van Aloysius C.J. Schade (1893-1961) en Maria Anna Vosman. Met familiefoto's (ook van ouders en grootouders).
Haar vader kreeg in 1934 octrooi voor een muntautomaat voor het afleveren van bepaalde hoeveelheden vloeistof. Het octrooibewijs met tekening en foto's zijn aanwezig. Voorts enkele papieren betreffende Rudolph Schade te Stollberg en Jens August Schade te Denemarken. Oom: Theodorus Smits (1869-1953), overgrootmoeder: Theodora Smits te Ossterloh.
Bestelnr: 12067€ 125

SCHAGEN, DENIJS Drie brieven van ... Denijs te Schagen d.d. 1813, 1818 en 1824 aan de Algemeene Brandwaarborg Mij te Utrecht, waarvan hij agent was. Manuscript, 5 p.
In 1813 sluit hij zijn eerste transactie af en vraagt informatie.
Bestelnr: 13084€ 20

SCHAGEN, KUYN Reglement begrafenisfonds “Red U Zelven”, opgericht te Schagen, 2 december 1850, brochure, 13 p., gedrukt, met achterin: “Akte van lidmaatschap” t.n.v. Hopje Kuyn, 24 jr. dd 1864, deels gedrukt.
Bestuur in 1895: Ph. de Heer, P. Timmerman, W.A. Hazeu, C. Rezelman, D. Spaans.
Bestelnr: 13562€ 24

SCHAGEN, TROMP, DEUTEKOM Transportakte van een huis, erf en boedt aan de lagesijde te Schagen, verkocht door Dirk Tromp te Schagen aan Gerrit Deutekom op de Bierkade te Schagen. Schagen, 19 februari 1788. Charter op perkament, zegels verloren, met handtekening van J. Barsingerhorn.
Bestelnr: 12565€ 57

SCHALK, VAN DER Brief van P.(?)Th.(?)W.(?) van der Schalk, Noordwijk 1861, aan een vriend te Haarlem. 8(: 3 p.
Bestelnr: 11622€ 11


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 8 pages [Next] [Last Page]