RAAMSDONKVEER, DE BONT, VAN ALPHEN `Feestgids ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van J.A.H. de Bont en D.A. de Bont-van Alphen, Raamsdonkveer, 5 oktober 1947'; 6 p., getypt en getekend.
Bestelnr: 12529€ 22

RAAP, VAN GIMNIG, FEITEMA, COMMELIN, ETC `Loon na werk'. Spotgedicht in manuscript, betreffende tien personen (18de-eeuws). Folio, 3 p.
Betreft: 1. Raap; 2. Hendrik van Gimnig; 3. Andries Boekelman (hoerenminnaar); 4. Martin (een mof); 5. Teepen; 6. Kannegieter; 7. Boergon; 8. Chatin; 9. Mr. J. Feitema; 10. Mr. Jan Barend Commelin.
Bestelnr: 13039€ 102

RAB, HARLINGEN Portretfoto, Harlingen ca. 1910, van R. Rab, 1 stuk.
Bestelnr: 12530€ 14

RABENHAUPT Brief van de veldheer Rabenhaupt aan P. Busch, secretaris van gedeputeerden te Groningen, d.d. 13 juli 1675, handtekening uitgeknipt, wel lakafdruk met familiewapen nog aanwezig. 4(, 2 p.
Bestelnr: 11155€ 68

RÄDECKER Vier (drie?) tekeningen door Hanny Rädecker, twee met opdracht `aan mijn Jan Pieters' en `Voor Mieke', diverse formaten en technieken.
Bestelnr: 12045€ 43

RADEMAKER, BAUSTEUTER, DOETINCHEM Brief van J.C. Rademaker, namens haar vader, d.d. Doetinchem 2 juli 1768, aan mr. N.N. Bausteuter `voornaam advocat te 's Heerenberg' betr. de eigendom van graven te Doetinchem, 2 p.
Met lakafdruk van het zegel van de familie Rademaker. Eigendom graven van Bausteuter of van de kinderen van Jan Jorissen?
Bestelnr: 12531€ 34

RADERMACHER Tekeningetje door W(ilhelmina) D(ana) Radermacher (huwde in 1813 G. Vosmaer) uit een album amicorum: `Cabillario sur les Alpennins'.
Bestelnr: 11156€ 27

RADERS, VAN Gedrukt adresstrookje voor Jkvr. E. van Raders, Van Hogendorpsplein te Rotterdam.
Bestelnr: 12532€ 4

RAHUSEN, WURFBAIN, ETC Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Anna N.N., 1855-1860.
Inschrijvingen o.a. van C. van Assendelft de Coningh, M. Rahusen, C. Deuffer-Wiel, C. Tetterode, S.M. van Beckerath, C.D. Fock, Charlotte Weetjen, A.D.J. van der Willige, Marie de Groeben, G.M.R. Boot, Marie A. Donker Curtius, H. Wurfbain.
Bestelnr: 12533€ 179

RANDERODE VAN DER AA, HOOFTMAN Verklaring van burgemeester, schepenen en raad van Antwerpen betr. de erfgenamen van jonker Gerard van Randeroden, gezegd van der Aa, heer van Zevender, Antwerpen 15 januari 1639, 3 p., folio, manuscript, met fraai opgedrukt zedgel.
Namen o.a.: Antonio Hooftman, Angela de Laet, Margriete Hooftman.
Bestelnr: 13529€ 115

RANDWIJCK, VAN Blad perkament met het getekende wapen Van Randwijck in kleur en de tekst: `Alexander graf von Randwijck, unser lieber vater / schwiegervater und grossvater kam am 5.5.1926 zu uns. Er blieb, geliebt und verehrt von allen, die ihn gekannt, bis zu seinem seligen ende den 12.3.1927. R.I.P.' 38x30 cm.
Bestelnr: 11589€ 27

RANSDORP, LEESGEZELSCHAP, KNIPSCHEER Notitieboekje met op het titelblad: `Aantekening van ontvangst en uitgaaf voor het leesgezelschap te Ransdorp c.a., beginnende met de vergadering te Durgerdam, gehouden den 6 juli 1842, door H. Knipscheer, directeur'. Op de volgende bladzijden enkele uitgaven uit 1842, verder is het boekje gevuld met gedichten; het laatste ondertekend J.K[nipscheer?]. In totaal 56 p., 16(, manuscript.
Misschien heeft een zoon (?) J. Knipscheer het boekje van H. Knipscheer gebruikt voor het inschrijven van (zelfgemaakte?) gedichten.
Bestelnr: 13040€ 102

RAPPARD (VAN) ‘Familieverwantschap met wijlen mej. Eugenie Rappard. † 2-11-1922’, manuscript 8º oblong, 1 p.
(Van) Rappard, de Jonge, Walewijn, Hupp
Bestelnr: 13199€ 10

RAPPARD, VAN, EMANTS Brief van C. (?) van Rappard aan Emants, dd ‘s Gravenhage 16-4-1841, 2 p., 4º, manuscript.
Betreft historische stukken betr. de Nederlandse geschiedenis.
Bestelnr: 13485€ 45

RAPPARD, VAN; ZUTPHEN Dankbetuiging van W.L.F.C. van Rappard, officier van justitie te Zutphen, d.d. Zutphen 26 september 1838, voor medewerking in bijna 18 jaar. Nu geroepen tot een `hogere betrekking'. Folio, 2 p., gedrukt, met handtekening met pen.
Bestelnr: 12534€ 27

RAQUET, TOURNAY Dossier stukken (in het Frans) over de familie Raquet (ook Raguet, Racquet, Rauquet, Ragué). 18de-19de eeuw, voornamelijk te Tournay.
Bestelnr: 12535€ 79

RASSENVRAAGSTUKKEN Lothrop Stoddard, ‘Le flot montant des peuples de couleur, contre la suprématie mondiale des blancs’, traduit de l’Anglais [The rising tide of colour], Parijs 1925, gedrukt, 229 p., geb.
Het boek is voorzien van een groot aantal aantekeningen in de marge en losse bijlagen over Islam, rassenvraagstuk, Japan, etc. Alle uit de jaren ‘20 en ‘30 en gebaseerd op in Ned. Indië verschenen kranten.
Bestelnr: 14034€ 30

RATTÉ, SCHOLS, HARZING, RUYGROK Groot aardewerk bord met de voorstelling van een soort kerkgebouw, met eromheen een aantal wapens (waaronder Den Haag en Amsterdam) en de tekst `1907 - 17 September - 1957. André Ratté. Henriëtte Schols'. Achterop: `Ans, Bep, Hermine, Riet, Jan, Cor, Wim, Gerard, Toine Harzing, Ruijgrok'. Verder de merken RTT 1957 en x Union x.
Bestelnr: 13041€ 340

RATTENKRUID Gedrukt biljet waarin de heer Damodru in het Frans meedeelt de stad te komen bezoeken en eigenaar te zijn van een wonderbaarlijk geheim poeder waarmee men ratten en muizen in huizen binnen 12 uur kan verdelgen. Het is niet schadelijk voor mensen en desgevraagd zal de heer Damodru van het poeder eten om dat te bewijzen. 1 p., 4(.
Onderaan een adres van een herberg te Luik. Met de pen gedateerd 22 november 1742.
Bestelnr: 12536€ 179

RAVALLET, DE Familiepapieren De Ravallet, 17de-19de eeuw. 75 akten, brieven etc., waaronder wapentekeningen en lakafdrukken.
C.J. Polvliet verwijst naar een aantal van deze stukken (en drukt er enkele als bijlage af) in zijn `Genealogie van het geslacht De Ravallet' in Alg.Ned.Fam.Blad 1891 en deelt mee dat deze toen in het bezit waren van Mr. J.W. Alting Mees te Amsterdam. Hierbij de originele verklaring van 20 juni 1608 betreffende de `noblesse' van de familie (op perkament), brieven van R.T. Mees aan W. de Ravallet te Dordrecht uit 1851-1853, een brief uit 1802 van W.A. de Ravallet aan zijn neef, brieven van C.J. Polvliet aan een De Ravallet uit ±1880, etc.
Bestelnr: 11591€ 545

RAYMAKERS Ruim 50 familieadvertenties Raymakers, meest 20ste-eeuws.
Bestelnr: 11593€ 13

RECHT, VAN MUYDEN, UTRECHTSE UNIVERSITEIT `Adnotata quaedam ad institiones, secundum Cl. Muydeni compendium annis 1782, 1783'; manuscript, 4(: 229 p., gebonden in halfleren band.
Betreft het beroemde Compendium Institutionum Justiniani uit 1694 van Johannes van Muyden, Utrechts jurist (1652-1729), hoogleraar aldaar.
Bestelnr: 13042€ 225

RECHTEREN, VAN Manuscript genealogie Van Rechteren door A.A. Vorsterman van Oyen, ca. 1350- ca. 1850, 25 p., met enkele knipsels toegevoegd en met een gekleurd familiewapen.
Bestelnr: 11158€ 68

RECHTSGELEERDE ADVIEZEN CA. 1600 Antiqui icti consilia, manuscript met deze woorden op de titelpagina en inhoudende enige honderden rechtsgeleerde adviezen, uitgebracht in de jaren rond 1600 voor verschillende rechtbanken door met name genoemde juristen. Folio, 320 p., geschreven ca. 1630, gebonden in perkamenten band. (Met in inkt op de rug `III' en `81').
De zaken betreffen zowel civiele als criminele procedures. Veel te 's-Gravenhage, doch ook elders in het land. De namen der adviseurs staan veelal onder de adviezen: W. de Cocq, A. Berendrecht, E. Zimmer, Corn. du Quesnoy, H. Sonnius, J. Vermeer, C. van Cuyck, J. Herweyers, S. van Veen, J. de Haerlem, C. Alphen, F. Hey, Adr. Snoeck, G. Hamel, J. Banchem, J. Treslong, M. de Pottere, A. Goes, P. Peckius, Elb. Longoe, W. Cats, C. Bosch, M. Paets, etc., etc. De pp. 1-144 bevatten 100 zaken. Daarna volgt een register op onderwerpen (20 p.), vanaf p. 145 zijn de zaken niet meer genummerd. Een aantal zaken is terug te vinden in het bekende werk Consultatien, advysen en advertissementen, gegeven en geschreven by verscheide treffelyke rechtsgeleerden in Holland en elders, 6 delen. Amsterdam 1728 e.v. Er zijn echter verschillen tussen de gedrukte tekst en het handschrift; zo zijn enkele zaken in het handschrift geanonimiseerd, terwijl de gedrukte tekst de namen geeft.
Bestelnr: 13043€ 545

RECUM (REKUM), VON; WILDEMAN Portefeuille met opschrift `Genealogie Von Recum, slechts gedeeltelijk uitgewerkt. M.G.W[ildeman] 1935'. 4, ca. 100 p.
Bestelnr: 11594€ 91

REDDINGIUS Anonieme pentekening met een hiernaar gemaakt prentje, tonende een kerkinterieur met ds. Reddingius op de preekstoel, ieder 15x10 cm., samen
Bestelnr: 13044€ 113

REDDINGIUS Foto, 18x24 cm, van dinerend gezelschap. Op achterzijde: “Examenfuif G.W. Reddingius 15 Oct. 1906”.
Bestelnr: 13477€ 20

REDDINGWEZEN “Publicatie omtrent drenkelingen”. Publicatie van Willm V en Ged. Staten van Friesland, dd Leeuwarden 10-1-1769, betr. de richtlijnen voor het redden en reanimeren van drenkelingen zoals de Amsterdamse maatschappij in 1767 heeft voorgeschreven. Leeuwarden, W. Coulon, 1769, plano, 100 x 45 cm, gedrukt.
Met een soortgelijke publicatie dd Leeuwarden 21-3-1769 betr. een premie van 10 ducatons voor het in leven houden van een drenkeling, Leeuwarden, W. Coulon, 1769, plano gedrukt. Beide met fraai initiaal D met ijsgezicht!
Bestelnr: 13755€ 225

REDDINGWEZEN J.A. Kool, ‘Opmerkingen omtrent den toestand en de behandeling van drenkelingen’, Amsterdam 1834, 126 p., 8º, geb. in half leer. Met aant. in handschrift.
Op een uitslaande pagina ‘Naamlijst van de bestuurders der Maatschappij tot redding van drenkelingen, volgens de jaren hunner benoeming’, lopende van 1767-1834, met aanvullingen in handschrift van 1834-1843. Ook de lijst van ‘corresponderende leden’ in 1834 is aangevuld met de pen tot 1845. Het boekje eindigt met een (gedrukt) vers door L.W. van Winter-van Merken.
Bestelnr: 13992€ 225

REDDINGWEZEN Twee brochures van de Mij. tot Redding van drenkelingen “Hoe men een drenkeling op het droge moet brengen” en “Hoe men een schijnbaar doode drenkeling weer tot het leven terug moet brengen”, Amsterdam ca. 1915, 8+8 p., gedrukt, geïll.
Bestelnr: 13877€ 15


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 6 pages [Next] [Last Page]