P.E.N.-CENTRALE Rechthoekige bronzen penning met afbeelding van gebouw en “Ter herdenking inwijding der P.E.N.-centrale 1932”.
Bestelnr: 13605€ 45

PAASSCHEN, VAN “Deventer calender of schrijfalmanak” voor 1826, Deventer, De Lange (1825), 12º, in perkamenten omslag.
Wit doorschoten exemplaar met familieaantekeningen van de hand van Jacobus van Paasschen (Voorburg 1794-1852). O.a. over broer Johannes van Paasschen (in 1813 met het leger van Napoleon naar Rusland en aldaar w.s. overleden), moeder Geertruida Bekker, wed. J,. van Paasschen (overl. 1828 en begraven op Eikenduinen), kind Johannes Jacobus van Paasschen (1820-1826), vrouw Anne Harvey (gehuwd 28-4-1819 in ‘s Hage), broer Johannes van Paasschen (geb. 10-5-1789), kind Johannes Franciscus van Paasschen (1827-?), kinderen Gerardus Marinus en Matthijs Thomas (geboren 27-6-1821), vader (overleden 6-8-1826), dochter Anna Geertr. Rebekka (1823-1857), etc. Veel bijzonderheden als doodsoorzaak, getuigen, begraafplaatsen, etc.
Bestelnr: 13743€ 300

PAFFENRODE, VAN; VAN DEN DORPE Tekening met kleur van de grafzerk van `Joncheer Hendrick van Paffenrode ende juffrou Maria van den Dorpe sijne huysvrouw saliger die overleet int jaer 1551 ende Jonckhr Hendrick die overleet 1564 den 24 maert'. Behalve hun wapens ook die van de kwartieren Blitterswijck, Pont van den Dorpe, Van der Vare, Montfort, Heereman van Oostgeest, Van der Meer en Tetterode. 35x24 cm., 17de-eeuws.
Volgens een eigenhandige verklaring van F. Buys en P. Heucklum had Jacob van Paffenrode, drossaart van Gorinchem, erbij geschreven dat de zerk lag in de St. Romboutskerk te Mechelen en dat `de steene sark met de kelve is aengeslagen bij Floris van Paffenrode van Paftaert sonder eenig recht'.
Bestelnr: 11566€ 216

PALLANDT, VAN Getekende stamboom van de nakomelingen van Wernerus Dominus in Paland, Breidenbend, Frechen en Wildenberg, 15de-17de eeuw. 30x50 cm., 17de-eeuws.
Aanverwante families: Van Bachen, Van Engelstorff, Van Helmstatt, etc. Met nog een dergelijk overzicht.
Bestelnr: 12515€ 102

PANHUYS, VAN Een aantal stukken door of betreffende leden van de familie Van Panhuys, 18de- en 19de-eeuws, 12 stuks.
Betreft onder andere een aantal brieven van J.H. van Panhuys, Utrecht 1763-1777, aan zijn nicht, betreffende jaarlijkse betalingen; een brief van ... van Panhuys, Leiden 1827, over genealogie; een brief van Willem van Panhuys, Maastricht 1908, aan zijn oom, met gegevens uit het testament van Margaretha van Eikelenberg dit Hooftman (= Margaretha van Panhuys geb. Hooftman); gedrukte verzen op de promotie van J.H. van Panhuys (door L. Stevensloot, Nic. v.d. Velde, A. van Bleyswijk) en een afschrift van een krantenberichtje d.d. 31 oktober 1875, betreffende de zelfmoord van een heer v.P. te Zwolle, die `sedert eenigen tijd aan zwaarmoedigheid lijdende' was.
Bestelnr: 12032€ 136

PANNEKOEK Genealogisch schema Pannekoek, 17de-20ste eeuw, te Zonnemaire, 1 blad.
Bestelnr: 13026€ 22

PARIJS, MUSIC-HALL DANSER JACK GARCY Dossier brieven, knipsels, programmma’s etc. afkomstig van de danser Jack Garcy (pseudoniem voor Henry Guarracino), 1925-1930, 26 stukken, meest in handschrift of getypt.
Garcy was in die tijd een jongeman van ca 20 jaar die in tal van music-halls in Parijs de rol van een “boy” danste. Hij begon zijn carrière bij de revue Cigale onder Pearl White en was leerling van Harry Wills. Tevens zong hij als bariton. Recensies prezen hem als een “danseur de race, d’une souplesse remarquable, svelte, d’une grâce puérile et charmante il a conquis dès le premier soir un public pourtant assez difficile”. De stukken betreffen o.m. aanstellingen bij de Moulin Rouge,Theatre Palermo, Theatres Mogador et Sarah Bernhardt (les frères Isola), Theatre Danou, Revue “Parade du nu”, Concert Mayol, Theatre Folies-Wagram, Achille Maresca, Theatre des galleries St. Hubert, Theatre Olympia, Theatre Daunou, Palace e.a. Hij had w.s. een relatie met Peggy Vere. Hierbij contracten, betalingsregelingen etc.
Bestelnr: 13698€ 450

PARK HERSTELLINGSOORD AAN DEN HEUVEL Foto van het `Bestuur Park Herstellingsoord aan den Heuvel', onder wie Ds. Plantenga, Ds. Sneyder de Vogel; Mevr. De Jonge van Ellemeet; Mevr. Nolst Trenité, Mevr. Van Vollenhoven en Mevr.prof. F. de Vries-de Savornin Lohman. 18x24 cm. Ca. 1930?
Bestelnr: 11567€ 22

PASPOORT, DUITSLAND Paspoort voor Johann Wilhelm Rüch om van Frankfurt am Main naar Opplingen te reizen, d.d. Frankfurt 1801. Folio, oblong, 1 blad, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.
Met aantekeningen van gepasseerde plaatsen.
Bestelnr: 14106€ 65

PATKUIL, VAN Genealogie Van Patkuil, afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, met wapentekening. 3 p., 19de-eeuws.
Bestelnr: 11568€ 18

PATRAS, MAERTENS Envelop voor Anthony Patras, vroedschap te Sloten en gedeputeerde ter gen. rekenkamer te 's Hage. Afzender: Maertens, met diens lakcachet.
Bestelnr: 11144€ 14

PATRAS, VAN SCHINNE, WEYER, INDIË Gedrukte `Deductie ... uyt den naam en van weegens Magdalena Adriana van Schinne, wed. Anthony Patras, in zijn leeven Raad en Burgemeester der stad Slooten in Vriesland ... die geweest is eenige ... erfgenaam van Abraham Patras, in leeven gouverneur generaal van Nederlandsch Indiën ... jegens Jolle Jolles en Johannes Rietveld, als curatoren over den insolventen boedel van Leonard Weyer, in zijn leeven Water Fiscaal te Batavia'. Folio, 66 p., z.j. (ca. 1766.)
Met: gedrukte sententie van de Hoge Raad in Holland d.d. 20 december 1766 en sententie in revisie d.d. 15 november 1767. Folio, 3 p.
Bestelnr: 12034€ 147

PATRIOTTENTIJD, UTRECHT, BOEKVERBOD ‘Publicatie’, uitgevaardigd door Schout, Burgemeesteren en Gerecht van Utrecht d.d. 12-4-1785 waarbij ƒ 1500,- wordt uitgeloofd voor degene die de maker, en ƒ 1000,- voor degene die de drukker, kan aanwijzen van “zeker gedrukt papier ten opschrift voerende ‘Aan het Volk van Utrecht’” dat “in den voorledene week bij nacht langs de publique straten gestrooid is”. Niet alleen de Prinses van Oranje wordt erin schandelijk gehoond, maar ook de regering van de stad Utrecht. Gedrukt, 1 blad plano, gedrukt te Utrecht door G. van den Brink, Jan 22, in 1785. In lijst achter glas.
Noch het drukwerk ‘Aan het Volk van Utrecht’, noch dit verbod, wordt vermeld door Knuttel, in diens pamflettencatalogus of in zijn “Verboden boeken”.
Bestelnr: 14356€ 375

PAULI Dossier betreffende de Nijmeegse regeringsfamilie Paulus (Pauli), een tak van het Tielse geslacht Van Resant, afkomstig van W. Wijnaendts van Resandt. Ca. 15 p.
Bestelnr: 12035€ 14

PAUS PIUS VI `Epitaphium' voor paus Pius VI, d.d. 29 augustus 1799. Plano, 1 blad, gedrukt, met een aantal lof-uitingen in het Latijn.
Bestelnr: 12516€ 91

PAUVERT, VAN DEN Cahier met meest overgeschreven verzen van Nederlandse en Franse dichters, door H. (?) van den Pauvert, ca. 1850, manuscript, 170 p., geb.
Bestelnr: 13929€ 20

PELGROM, DE ROODE Akte van huwelijkse voorwaarden voor Quirinus Pelgrom (zoon van Dink Pelgrom) en Gesina de Roode, verleden 1748 voor notaris H. de Wolff te Amsterdam, 4 p., folio, manuscript.
Bestelnr: 14116€ 35

PELLIKAAN Poeziealbum van Geer Pellikaan, 's-Gravenhage 1923-1928, met ca. 15 bijdragen. 1 deel in besch. band.
Bijdragen onder meer van broer Jan, zus Gerrie, Sophia en Gerardina van Proosdij, Helena van Leeuwen, Ans Asselman, Jo Kras en van `je altijd trouw blijvende en liefhebbende Jacob, jouw eigen jongen'. Voorts een gedachtenis aan zijn overleden moeder.
Bestelnr: 12517€ 68

PELS RIJCKEN Aantekeningen betreffende meetkunde en plaatsbepaling op zee, van de hand van ... Pels Rijcken. Z.j. (19de-eeuws), 25 p.
Bestelnr: 12519€ 22

PELT Gedrukte uitnodiging voor Daniel Weslingh voor de begrafenis van Susanna Pelt. Amsterdam, 1745. 4(, oblong: 1 p.
Bestelnr: 11569€ 18

PENNEKUNST, BALKEMA, WINSCHOTEN Gegraveerd blad pennekunst met de tekst “Gods magt is zonder grenzen en zijne goedheid heeft geen einde” en “ontworpen en met de pen geteekend door C.F. Balkema”, Winschoten, 1843, 55x43 cm.
Zeer fraai blad met leeuwen, herten, fruit en groenten en citaten van letterkundigen.
Bestelnr: 14245€ 350

PENNING, BIERENS DE HAAN, TEMMINCK a.) Verzilverde penning `Ter herinnering aan de diamanten bruiloft van Abraham Bierens de Haan en Anna Agneta Temminck, 28 april 1956', binnen een rand van bladeren en een zonnebloem. Verso: tekst uit Deut. 33:27 en de initialen S.L.H[artz], middellijn 5 cm.
b.) Idem in brons 45
Bestelnr: 11570€ 34

PENNINGSKEN, HET Oblong boekje in een mooi bewerkte 18de-eeuwse band, rijk met goud bestempeld op groen en bordeauxkleurig leer, met daarin de administratie van `Het Penningsken', 1866-1911.
Leden van `Het Penningsken' betaalden wekelijks een penning. Eens per jaar werd de totale opbrengst (ca. f 20) overgeboekt op de rekening van de landelijke thesaurier (in 1866 mevr. Merens, begin 20ste eeuw mej. B. van de Water te Utrecht, W.L. Jens te Utrecht, ds. Voorhoeve te Vlissingen). De betalende leden worden steeds met naam genoemd (o.a. Bebelaar, Jalink, Droogendijk, Raamsdonk, Guillaume, Callenfels, Dommisse, Maquelin, Janusse). De naam van de stad waar dit alles plaatsgreep zal zijn op te maken uit de genoemde straatnamen: Kogelpark, Slijkstraat, Bierkade, Kasteelstraat, Ewoutstraat, Palingstraat, Steenen Beer, 't Eiland, Oude Gasthuis, etc. Het geld werd opgehaald in busjes en in `negertjes'!
Bestelnr: 12036€ 125

PERONNEAU VAN LEYDEN Extract uit het doopboek van de kloosterkerk te 's Gravenhage 1810 betreffende doop Maria Bernardina, dochter van B.J. Peronneau van Leyden en M.M. van Esen. 's-Gravenhage 1820, getekend A. Bachman, burgemeester. Folio, 1 p.
Bestelnr: 11571€ 9

PERRY Reclame-prentbriefkaart (met afbeelding Paleis op de Dam) van Perry & Co. Amsterdam: Koffers, tasschen, etc., begin 20ste eeuw.
Bestelnr: 13029€ 5

PERSINGEN, VALKS, JOSSELET, GOBELIUS Advies van Coenraed Piek en D. Schoock te Arnhem, 1724, betreffende financiële regelingen m.b.t. de failliete boedel van Jan Valx en Maria Musens te Persingen (bij Nijmegen), 11 p., folio, manuscript.
Gerechtigden o.a. Catharina en Hester Josselet, ds Gobelius te Druten e.a.
Bestelnr: 13422€ 50

PESKENS, LEIDEN Tabakzakje van de firma A.H. Peskens, tabak, snuif en sigaren, Haarlemmerstraat, Leiden, met fraai vignet in houtsnede, 26x18 cm.,
Bestelnr: 11572€ 18

PETTEN, KLINKHAMER, HOED “Op de beroepingh en intreede van de Wel Eerwaarde heere Jacob Klinkhamer Pietersz tot herder en leeraar in de gemeente van Jezus Christus te Petten, den 23e maart en den 7e juny 1761”, gedicht in manuscript, 2 p., getekend J.M. Hoed.
Bestelnr: 13591€ 200

PETTEN, ROLAND HOLST Gedrukt gedicht door A. Roland Holst, `Geen vloed dan die teutoons...', 1948. Plano, oblong, 50x65 cm.
In zandsteen aangebracht te Petten op gebouw Hondsbossche. De prent (oplage 500 genummerde exemplaren) is een uitgave van A.A.M. Stols te 's-Gravenhage, gesigneerd door A. Roland Holst en Dirk Vis, die de wapens tekende.
Bestelnr: 12037€ 36

PFEIFFER, MUSICUS Eigenhandig muziekmanuscript `Hernani, air variée pour le piano par Oscar Pfeiffer', `componiert in Porto von 6-8 März 1850'. Getekend `Oscar Pfeiffer'. Folio, oblong, 10 p.
Bestelnr: 11573€ 227


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 3 pages [Next] [Last Page]