OBREEN Visitekaartje van Mevr. de Wed. F.D.O. Obreen, met aantekening van haar hand. 1 stuk, deels gedrukt.
Bestelnr: 13013€ 7

OBREEN Visitekaartje van Henri Obreen, Brussel, met in pen het verzoek om een recensie, 1 stuk.
Bestelnr: 13014€ 5

OCKERSE Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Anna Maria Louisa Ockerse. Amsterdam 1854. Plano, gedrukt.
Bestelnr: 11138€ 16

ODIJK, LAM, BOUWMAN Stukken betr. een proces tussen Nicolaas Lam, koster van de N.H. kerk te Odijk, en Frederik Bouwman, landbouwer te Odijk, betr. de jaarlijkse kosten die de koster van iedere landbouwer dient te ontvangen voor het luiden van de dorpsklok, 1821, 4 stukken, met een retroacte uit 1708, 4º en folio, manuscript.
Bouwman verweert zich met het feit dat sinds 1708 de toren is afgebroken en de klok verkocht. Koster in 1708 was Gijsbert van Oostveen.
Bestelnr: 13726€ 125

OEGSTGEEST, DU BOEUFF Album met 88 foto’s, 13x18 cm, van het afscheid van burgemeester H.L. du Boeuff van Oegstgeest, waar hij van 16-4-1950 tot 29-2-1968 burgemeester was. Foto: De Groot, De Kempenaerstraat, Oegstgeest, 1968.
Bestelnr: 14217€ 60

OEGSTGEEST, TORENVELD Tekst voor een artikel over het huis Torenveld te Oegstgeest, door W.J. van Varik, 2 p., getypt, met een dertigtal foto’s van het huis en details van het huis, ca. 1950.
Bestelnr: 14228€ 50

OEGSTGEEST Staat betreffende schadeloosstelling aan eigenaren van onroerende goederen, te onteigenen voor wegverbetering onder Oegstgeest, 1928-1929. 7 p. getypt en handgeschreven brief.
Bestelnr: 13015€ 27

OISTERWIJK, DE GEUS Pentekening, opgewerkt in sepia, van een herenhuis met poortje ernaast. Onder de tekening `No. 130, aan het Linsteind te Oisterwijk' en `A. de Geus 1845'. 16x22 cm.
Bestelnr: 12023€ 159

OLDENBORGH, VAN; VRIESENDORP, DORDRECHT [Album met verzen etc., ter gelegenheid van het huwelijk van Louter C. van Oldenborgh en Nicoline S.A. Vriesendorp te Dordrecht (Nieuwe Haven 61), op 21 juli 1892.] Ca. 180 p., met foto van het bruidspaar.
Genoemde personen: A. van Oldenborgh te Parijs; J. van Oldenborgh en Zonen te Dordrecht; Marie Kalbfleisch; Corrie en Marie Dekking Dura; Marie Karsten; Marie Verbroek; J. Stoop; C. Vriesendorp; S. Blussé; diverse familieleden Van Wageningen; diverse familieleden Serlé.
Bestelnr: 12024€ 79

OLDENBORGH, VAN; COLENBRANDER Fotokopie van een tekening en ontwerptekening met alliantiewapen en acht kwartieren van het echtpaar Van Oldenborgh-Colenbrander, t.g.v. 25-jarig huwelijk 12-10-1929-1954, 2 bladen.
Bestelnr: 13491€ 30

OLDENBROEK, VAN ROOSMALEN `Ontwerp der R.C. Kerk, te bouwen in de nabijheid van het Katerveer, gemeente Oldenbroek', bouwtekening door de architect J.G.J. van Roosmalen, 50x40 cm., pentekening.
Bestelnr: 13016€ 225

OLIJ, SLOOTEN, DE GEUS “Huwelijkswensch aan Jacob Slooten en Aaltje de Geus”, groot versierd blad plano, 43x35 cm, getekend: uw neef Klaas Olij, 5 maart 1865.
Bestelnr: 13348€ 75

OLIVIER Poeziealbum van Cornelia Olivier te 's-Gravenhage (geb. 23 augustus 1906), 1919-1930.
Bijdragen van o.a. haar broer Maarten en van Jeanne de Roo, Joh. v.d. Heefty, F. Hoek, F. van Batum, Annie Vermey, C. van Lonkhuizen, Elsje Teunisse, Gretha Levit, Wilh. Wiegel, J.G.F. Lambrecht, oom en tante D. en M., Betsy Krijger, M. Schmal, Corrie en Marietje Limburg.
Bestelnr: 12504€ 57

OLST Oude foto op karton, 13x18 cm., van het `Huis Ds. W. in Olst'.
Bestelnr: 12505€ 22

OMTA Enkele blanco nota’s en een kwitantie, bedrukt met “M. Omta, in effecten enz, ‘t Zandt” en met “Houthandel M. Omta, De Leek”, 19e-eeuws.
Bestelnr: 13953€ 10

ONDERWIJS, ROORDAHUIZUM `Schoolexamen te Roordahuizum, 7 en 8 April 1865', katern van 8 p. folio, manuscript, met de namen van 56 onderwijzers die naar de vacante plaats solliciteerden, met hun huidige functie (hoofdonderwijzer, hulponderwijzer), hun huidige standplaats en de behaalde cijfers voor lezen, taalkennis, geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur, vormleer, zingen.
Namen o.a. Akkeringa, Ferwerda, Hanewald, Radersma, Sikkema, Smeding, etc.
Bestelnr: 13018€ 68

ONDERWIJS, VERHOEF Vijftien stukken betreffende de onderwijzersloopbaan van Willem Verhoef, geb. Meerkerk 24 januari 1881. Folio, manuscript, 1899-1916.
Betreft o.a. akte onderwijzer (1899), gymnastiek (1900), hoofdonderwijzer (1904) en aanstellingen e.d. te Rhenen, Gouda, Rotterdam en Putten (Schovenhorst).
Bestelnr: 13019€ 102

ONDERWIJS, ZUSTERS O.L.V Verbod van koning Willem I om zusters van Onze Lieve Vrouw te Namen toe te laten tot het geven van onderwijs in het Rijk, 1825. Folio, gedrukt, 3 p.
Bestelnr: 13020€ 14

ONDERWIJS AAN MEISJES, KAPTEYN `Gedenkboek' Nic. Beets: kalender waarin men met de pen gedenkwaardige zaken diende in te schrijven. Dit exemplaar, met op schutblad `Herinnering aan mej. Bertemie Kapteyn, overl. jan. 1927', bevat per datum de namen van een honderdtal meisjes uit `betere kringen', met hun geboortejaar en een aanduiding van een periode van 2 à 3 jaar uit de late jaren tachtig. Waarschijnlijk waren het de leerlingen van mej. Kapteyn, steeds zo'n 14-17 jaar oud.
Voorbeelden: Christine Kroesen, 2-1-1869, sept. 1883-juni 1886; Hesge Matthes, 3-1-1870, 1885-1887; Betty ten Siethoff, 6-1-1868, sept. 1882-juli 1887; Adèle Brants, 7-1-1874, sept. 1887; Lide van Voorthuysen, 11-1-1876, sept. 1888; Cato Meyboom, 14-1-1875, sept. 1888; Louise van der Ven, 29-1-1873, sept. 1886; Alida Boeye, 4-2-1869, sept. 1881-juli 1886; E.C. van Nouhuys, 11-2-1875, sept. 1888; Betsy Kuneman, 14-2-1867, juni 1882-juli 1885; Toos Pleyte, 17-2-1875, sept. 1888; Suze Kist, 9-3-1866, sept. 1881-juli 1884; Froukje Koopmans van Boekeren, 11-3-1865, sept. 1881-juli 1882; Dora Coebergh, 13-4-1873, sept. 1886; Caroline Zillesen, 24-4-1871, jan 1884-; Alpheda van der Wijck, 27-4-1875, sept. 1887-; Stance Kolff, 1-5-1869, sept. 1882-juli 1887; Annie de Bruyn Kops, 10-12-1872, sept. 1886-nov. 1887.
Bestelnr: 13021€ 102

ONDERWIJS Stukken betreffende een rapport over het lager onderwijs in Nederland, 1841, `Geheim'. Folio, ca. 100 p.
Bestelnr: 11139€ 27

ONNEN, NIBBRIG, THIEME, UTRECHT Bij gelegenheid der zilveren bruiloft mijner vrienden J.G. Onnen [?] en A.J. Nibbrig, Utrecht, 9 febr. 1825. 8(: [4] p.
Gedicht ondertekend: [Van Eldik] Thieme.
Bestelnr: 12026€ 27

ONTVOERING, VAN ORLIENS, MORTAIGNE, VOLLENHOVEN Gedrukt pamflet Haegsche juffer roof of verhael van het gepasseerde omtrent het rapieren en wegh voeren van Juffr. Catharina van Orliens door Johan Diederik Mortaigne ende het gene daer op soo in den Hage als tot Culemborgh is gepasseert, Leiden, C. van der Plas, 1664, 4º, 32 p.
Catharina van Orliens werd op 17 maart 1664 met geweld ontvoerd uit het huis op de Kneuterdijk van haar tante juffr. De Vet, op de hoek van de Hooge Nieuwstraat in Den Haag. Via Alphen en Woerden bracht Mortaigne haar naar Culemborg. Daar vroeg hij vrijgeleide met als argument dat de voogden van Catharina haar met een van haar zwagers wilden laten trouwen, terwijl zij samen wilden trouwen. Mortaigne was kamerheer van de koning van Zweden, Catharina was wees. Zij verklaarde nu dat zij inderdaad met Mortaigne wilde trouwen, maar haar voogden waren ertegen en met hulp van het Hof van Holland werden Mortaigne en zijn helpers (Philips Vollenhoven, burger van Den Haag; Feyt en Spinel) gezocht. Hun signalement werd verspreid en er werd een beloning uitgeloofd van 200 rijksdaalders. Het pamflet eindigt met enkele sonnetten op het gebeuren. Hierbij: het tweede pamflet over deze geschiedenis: De seer grouwelicke ontschakinge van de edele jonckvrouwe Catharina van Orleans ..., Gorcum 1664, 16 p. (Knuttel 8944). Deze schaking werd ook beschreven door J. van Lennep in zijn Een schaking in de zeventiende eeuw.
Bestelnr: 13252€ 450

OORLOG MET SPANJE, 1641 Eigentijdse kopie van een brief dd. ‘s Gravenhage 25 februari 1641 van gecommitteerde raden van Holland (getekend Herb. v. Beaumont) aan de Staten van Holland (of Staten Generaal) betreffende de oorlog tegen Spanje en met het verzoek een oorlogsvloot uit te rusten, manuscript, 2 p., folio
Bestelnr: 13213€ 45

OORLOGSKOSTEN 1677, PROMER, RAAD VAN STATE Twee opdrachten van de Raad van State aan de ontvanger-generaal mr. E. de Jonge van Ellemeet, om aan Hendrik Promer resp. 1500 en 250 ponden te betalen in mindering van betaling van door hem geleverde wagens en paarden voor de Generale Staf te velde in 1677. Folio, oblong, 2 p., 1678, getekend door o.a. C. de Lange, Van Jongestall, C. van Vrijberghe, Hendrik Promer, J.J. van Slingelandt, Corn. van Lodensteyn, Henr. Wolfsen, Johan de Veer.
Promer tekende in 1686 voor ontvangst van de 1500 ponden. In 1688 betaalde Holland 1/3 van de andere opdracht: f 83.6.-. Staat het restant nog open?
Bestelnr: 12506€ 227

OOSTBURG, THERI Gedrukte circulaire betr. het overlijden van de echtgenote van M. Theri te Oostburg, 1876, 1 stuk.
Bestelnr: 14172€ 10

OOSTDIJCK, TRADEL Gegraveerd alliantie-familiewapen van de families Oostdijck en Tradel, met veel randwerk. Anonieme gravure. 4(. Zeldzaam, 18de- of 19de-eeuws.
Bestelnr: 11556€ 43

OOSTERBEEK; BEUKHOF Poeziealbum van J(o) Beukhof (de naam op zilveren plaatje op band), met inschrijvingen uit de jaren 1879-1886, eerst te Oosterbeek (Tafelberg), na 1883 te Batavia (school), Depok en vnl. Tjiandjoer. Met pentekening met gezicht op kerk en Rijn te Oosterbeek door G.J. van Rangelrooij. Met los een vers van grootmoeder wed. J. Mignon geb. M.E. Duisenberg voor kleindochter Cornelia, Utrecht 1888.
Bestelnr: 11140€ 134

OOSTERBEEK, FABIUS, HENKES, KRUSEMAN ‘Dagboek van H.E. Fabius, ter herinnering aan haar verblijf van 1-17 Augustus 1887 bij oom en tante Henkes en mejuffrouw Kruseman op Dreieroord te Oosterbeek’, z.pl., z.j. (ca. 1960?), gedrukt, 44 p.
H.E. Fabius leefde van 1873 tot 1900. Zij was 14 jaar toen zijn dit dagboek schreef. Dreieroord was een hotel te Oosterbeek.
Bestelnr: 14188€ 18

OOSTERBEEK, HUIZE DENNENKAMP ‘Dennenkamp Oosterbeek’, tekst in gouden letters op een blauw linnen omslag waarin 6 19e-eeuwse foto’s van het huis en de tuinen van Dennenkamp.
Op een der foto’s vijf dames crocquet spelend.
Bestelnr: 13862€ 250

OOSTERBEEK, KERKBANK Onderhandse akte van transport van een bank van drie plaatsen in de Oosterbeekse kerk door de erven Cornelis Willemsz en Mechteld Roeloffs aan Abram Schut en Maayke van Ommeren, Oosterbeek 1777. Getekend door alle verkopende erven.
Bestelnr: 11141€ 43


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 3 pages [Next] [Last Page]