N.C.S.V., JONGENSKAMPEN WASCHKOLK Twee grote (24x30 cm) groepsfoto’s van de deelnemer aan het eerste en tweede jongenskamp van de N.C.S.V. te Waschkolk, 1916 en 1917.
(De) Waschkolk is een meertje op de Veluwe, bij Nunspeet.
Bestelnr: 14354€ 40

NAALDWIJK, BLEYS Ontwerptekening voor verbouwing aan kerk en toren van de rooms-katholieke St. Adrianuskerk te Naaldwijk, getekend door de bouwmeester A.C. Bleys. Groot blad met voorgevel, lengtedoorsnede en breedtedoorsnede. Z.j. (19de-eeuws).
Bestelnr: 13002€ 134

NAARDEN, JOODSE SYNAGOGE Twee brieven betr. de Joods-Portugese synagoge te Naarden, 1856, 4º, 5 p., manuscript.
Brief van 19-8-1856 van M.C. de Leeuw en S.L. van Gelder te Naarden aan de eigenaressen van de Ring synagoge te Naarden, de dames wed. A. Orobio de Castro Jr en wed. Moses Hz de Castro, beiden te Amsterdam wonend. Zij danken voor alle verbeteringen aan de synagoge aangebracht en delen mee het inwijdingsfeest op 31 augustus 1856 te zullen houden. Zij danken ook D.H. de Castro Mz, J.H. de Castro, R.E. Mendes da Costa en A.L. Suasso en nodigen ook hen uit. De tweede brief is van 30 november 1856, geschreven door P. Verkerk Wz aan J. Henriquez de Castro te Amsterdam over de staat van de verbeteringen aan de synagoge en de afrekening met de aannemer E.J. Nijkerk en Zoon. Documenten over de Joodse gemeente te Naarden zijn zeldzaam, want kort na 1933 werd het archief door S.Ph. Heilbron uit woede over het opheffingsbesluit verbrand.
Bestelnr: 13345€ 375

NAGEL, VERMESEN Gedicht “De zelfstraf van den sollicitant” door G.H. Nagel, 4 p., folio, manuscript, 18e of 19e-eeuws.
Over een zekere Vermesen die vergeefs op audientie gaat. Waarschijnlijk eigenhandig geschreven gedicht.
Bestelnr: 13459€ 50

NAGELL, VAN Tekening met kleur van het familiewapen Van Nagell. Ca. 1900, 30x25 cm.
Bestelnr: 11544€ 34

NAGELVOORT, ARNHEM, BUSGERS Brief van J. Busgers aan het Hoge gerecht van Arnhem, 1808, inzake panding van de goederen van Hendrik Nagelvoort, 1p., folio, manuscript.
Met kanttekeningen gesigneerd J. Thiebout e.a.
Bestelnr: 13454€ 40

NAGTGLAS Gedrukte advertentie betreffende meerderjarigverklaring van Frederik Nagtglas, student te Delft. 's-Gravenhage 11 juli 1844.
Bestelnr: 11545€ 5

NAHUYS, VAN; BOGAERS Genealogische schema's, vervaardigd ca. 1800, betreffende de families Van Nahuys, Bogaers, Ente, Danckaerts, Van Velsen. Ca. 20 p., groot folio.
Bestelnr: 12496€ 79

NASSAU, VAN; RAM, UTRECHT Brief van Antson Ram, `gräflich Nassauischer gevolmachtigter', aan vroedschap van Utrecht d.d. 23 augustus 1641, in opdracht van Magdalena, gravin van Nassau Catzenellenbogen etc. Folio, 3 p.
Betreft terugbetaling f 500.
Bestelnr: 11546€ 102

NAUTA Brochure Liederen te zingen door de vergadering, met de tekst van 16 christelijke liederen. Ondertekend D. Nauta. 4(: 4 p., gedrukt.
Bestelnr: 13003€ 13

NEDERBURGH Brief van B. Nederburgh aan N.N., dd ‘s Gravenhage 8-1-1743, 3 p., 4º, manuscript.
Het betreft een juridisch advies over een huwelijk.
Bestelnr: 13519€ 45

NEDERLANDS DRUKWERK IN AMERIKA Brochure “Ter gedachtenis aan het leven en den arbeid van wijlen Ds. A. van Dijke, 1860-1936, in leven predikant te Sioux Center (...), Sioux Center, Iowa” [1936], 65 p., geïll.
Bestelnr: 14301€ 45

NEDERLANDS-INDIË Ca. 130 foto's van personen en landschap in Nederlands-Indië, meestal 9x14 cm., ca. 1930.
Op de keerzijde in potlood veelal de plaats van opname: Bali (35 stuks), Fort de Kock (7), Tjikampelas, Semarang, Batoe bij Malang, Sabang, Ruwe, Buitenzorg, Celebes, Makali, graf Junghuhn, Bandjermasan, Weltevreden, etc.
Bestelnr: 11547€ 136

NEDERLANDS-INDIË, NEYS Foto van een groep personen in Huize Neys te Magelang, 11 november 1915. 18x24 cm.
Volgens aantekeningen op de achterzijde onder meer leden van de families Neys, Van Vloodrop, Verkuyl, Ubbens, Mulder, Van der Meer.
Bestelnr: 11548€ 34

Nederlands Repertorium van familienamen. XII. Noord-Holland, 2 bdn. (Zutphen 1981, 832 p.).
Bestelnr: 1853€ 38

NEIDT, OOMEN Distributie-stamkaart t.n.v. Adriana Neidt, echtgenote van J. Oomen, geb. 1922, wonende te Breda. Z.j., doch uit W.O. II.
Bestelnr: 12005€ 7

NEPVEU Oeuvres incomplètes, anoniem bundeltje gedichten, 48 p., ca. 1850?, door mr. Laurent Jean Nepveu tot Ameyde (1807-1876), president der arrondissementsrechtbank te Groningen, gehuwd in 1854 met L.E. van Heerdt tot Eversberg. De gedrukte tekst bevat verbeteringen en aanvullingen van de auteur in handschrift en aanduidingen op wie bepaalde gedichten betrekking hebben: De Natewisch, Alewijn, Beelaerts, mevr. Borski-Sillem, leden familie d'A...
Bestelnr: 11130€ 57

NES, VAN; PIEPERS Antwoord van J.G. van Nes, lid Tweede Kamer Staten Generaal, op de bijdrage van staatsraad Piepers tot de debatten in die Kamer over de financiële wetten. 's-Gravenhage 6 maart 1818, 8 p. Folio, gedrukt.
Bestelnr: 11131€ 22

NETSCHER Poeziealbum van het echtpaar F.H.J. Netscher (1817-1878) en Cath. M.J. Netscher (1824-1903), met verzen van hun kinderen: Frans C.J. (geb. 1864), Betsy (geb. 1865), Henri (geb. 1859) en Just (geb. 1862), 1871-1874. Manuscript, 1 deel, geb. (in hoesje).
Waarschijnlijk de vroegste (1871) literaire producten van de letterkundige Frans Netscher (1864 - ...) de verzen werden door de kinderen gemaakt op verjaardagen e.d. van de ouders. Ook in het Engels en Frans. Kennelijk bedoeld om hun vorderingen in poezie en talen vast te leggen.
Bestelnr: 14090€ 225

NEUFVILLE, DE; RITTER Enkele stukken betreffende de familie De Neufville-Ritter, 9 stukken.
Betreft o.a.: inzendingsformulier voor tentoonstelling vrouwenarbeid 1898 van een muziekstuk gecomponeerd door L.C. de Neufville-Ritter, ingezonden door mr. David M. de Neufville te Amsterdam; portretgravures van Pijpers en echtgenote, naar tekeningen van P. de Neufville en L.C. de Neufville-Ritter, ex-libris De Neufville; aantekeningen over L.C. de Neufville-Ritter, etc.
Bestelnr: 12497€ 68

NEUFVILLE, DE; ZIJDEHANDEL, AMSTERDAM Gegraveerde prent, 26x17,5 cm., met allegorische voorstellingen betreffende de zijdehandel en Amsterdam. Midden boven het wapen van de familie De Neufville, onderaan een gezicht op de stad vanaf het Y. Gravure door Jacob Houbraken naar N. Verkolje. Midden onder een uitgespaarde ruimte met `No.' en `Au', waarachter men met de pen e.e.a. kan invullen, zodat het geheel gediend zal hebben als voorloper van de `pakbrief'.
Bestelnr: 12498€ 134

NEUFVILLE, RITTER Aquarel: een allegorie op de schilderkunst met het zelfportret van de kunstenaar: Louise Charlotte de Neufville-Ritter (1779-1859), 13x10 cm.
Bestelnr: 13004€ 908

NIERBEEK, VAN Kabinetfoto met portret van J.J.V. van Nierbeek (1850-1933), gehuwd met T.P. Schilling (1850-1915).
Bestelnr: 12007€ 9

NIEUW- EN SINT JOOSLAND Fotokopie van een getekende wapen- en naamlijst van de ambachtsheren van Nieuwland en Sint-Joosland, 1 p., folio, ca 1948.
Bestelnr: 13515€ 15

NIEUWE PEKELA, VEGTER, DIALECT, JUDAICA Cahier met proza en poezie, deels overgeschreven, deels van de hand van de opsteller, J.H. Vegter te Nieuwe Pekela, 1890-1899, ca. 250 beschreven pagina’s.
Meest humoristische stukjes. Eén ondertekend met “D. Houtkamp”, één ondertekend met “Winschoten 1894”. Enkele van de bijdragen in Oost-Gronings dialect. Verschillende spotverzen op Joden (Levi Zadog, Nathan, etc.). Ook een vers op het huwelijk van de enige zuster van vijf broers (Vegter?), die met een Lammert trouwt.
Bestelnr: 14296€ 175

NIEUWENHUYSEN, CRABETH Pentekening (`pennekonst') door Hendrik Nieuwenhysen (1747-1825), d.d. Middelburg 1766, 23x18 cm.
Nieuwenhuysen was klerk ter griffie van de Staten-Generaal en pentekenaar. De voorstelling: de portretten van de gebroeders Dirk en Wouter Crabeth.
Bestelnr: 13005€ 159

NIEUWER AMSTEL, DE HOLL, KALFF Twee prijsformulieren, uitgereikt aan mej. J. Kalff, door de directrice J.S.L. de Holl van het `Anna Vondel-Instituut' te Nieuwer Amstel, 1884-1887. 8(: 2 p.
Bestelnr: 12008€ 16

NIEUWER AMSTEL, BEUN, DE RIJCK, VAN RIEK, GOMMERS Akte van transport d.d. 3 mei 1675 van een `bruyckweer' met huis en land aan de Veendijk bij het Groenewout te Nieuwer Amstel, verkocht door Jacob Corsen namens de erfgenamen van Pieter Ysbrantsz van Riek de Oude en Neeltje Vreken, aan Jacob Dirksz Beun. Charter op perkament, met het gave lakzegel van schepen Cornelis Jansz de Rijck en beschadigd zegel van Claes Jansz.
Hierbij: akte van hypotheek betreffende deze koop d.d. Nieuwer Amstel 30 mei 1675, met de gave zegels van de schepenen Cornelis Jansz [de Rijck] en Claes Jansen. Verso aantekeningen betreffende betalingen. Voorts als transfix: een akte d.d. 28 juni 1679, met de gave zegels van schepenen Jan Jansz Weer en Harmen Engelbertsz, waarbij Cornelis Pietersz van Riek namens de kinderen van Pieter Ysbrandsz van Riek aan mr. Anthony Gommers, secretaris van Nieuwer Amstel het restant van de hypotheek verkoopt.
Bestelnr: 12499€ 159

NIEUWKOOPSE PLASSEN, DROOGMAKINGSPLAN 1790, VAN DIEST `Nieuwe aftekening tot droog makinge van de uytgeveende landen geleegen in Rynland, Amstelland & Utrecht, als Nieukoop, Sevenhoven, Nieuveen, Schoot, de graaflykheyt Korteraar, Aarlanderveen en d'Proosdy, gemeeten door L. Kraakhorst geadmiteert lantmeter 1742'. Gegraveerde kaart, 41x55 cm. Amsterdam: R. en I. Ottens, `nu te Leyden bij Corn. Heyligert'.
Donkersloot-de Vrij 311 (zonder het Leidse adres): `hoewel de kaart het formaat van een atlaskaart heeft, is nog niet gebleken dat zij in een atlas is opgenomen.'
Bestelnr: 12500€ 1089

NIEVELT, VAN; PARADIJS; VAN DEN BRANDELER `Geslagtlijst mijner voorouders en bloedvrienden van vaders zijde, beginnende van mijn overgrootvader Albert Otto van Nievelt, zooals ik die verzamelt heb uit aanteekeningen van mijne tante Theodora van Nievelt, uit authentijcke documenten en uit aanteekeningen van mijnen vader, waarbij ik gevoegt heb hetgeen mij uit eigen wetenschap bekend is'. Getekend september 1775, M. van Nievelt (1710-1794). Gebonden. 4(.
Band in Oosterse stijl, 18de-eeuws, donkergroen marocco met rozenornamenten in hoeken en midden (donkerrood en verguld). Behalve genealogische gegevens van Nievelt ook gegevens Paradijs en Van den Brandeler, de laatste van de hand van de kleinzoon van M. van Nievelt: Dr. M. van den Brandeler te Dordrecht. Het boekje werd verkocht in de veiling Van Stockum januari 1944 uit de boedel van Jhr.mr. P.A.J. van den Brandeler (als nr. 1084) en gekocht door P.D. Schuller tot Peursum. Later in het jaar werd het boekje overgenomen van Schuller tot Peursum door de genealoog Jan Loeff, beiden afstammeling van Van Nievelt. Het boekje bevat verschillende losse bijlagen, waaronder een tekening van de wapens Paradijs en Hars. De gegevens Van Nievelt lopen over de periode 1662-1838, Paradijs over 1643-1787 en Van den Brandeler over 1789-1881.
Bestelnr: 11551€ 681


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 2 pages [Next] [Last Page]