LAAR KRAFFT, VAN DER Briefje van dr. A. Hutter aan J. van der Spek dd Zeist 1945, inzake psychiatrisch patient A.M. van der Laar Krafft, 1 p., getypt.
Bestelnr: 13554€ 18

LAASBIJE, HOEBÉ Gedrukte kennisgeving betreffende het overlijden van Cornelia Hoebé, wed. Laurens Laasbije. Amsterdam, 1791, 12(, oblong.
Bestelnr: 11480€ 18

LACH DE BÈRE `Toegang collectie Lach de Bère, Centraal Bureau voor Genealogie', typoscript, 29 p.
Bestelnr: 11955€ 13

LACLÉ Gedicht: “Op het graf van zijne doorl. hoogheid Willem George Frederik prince van Orange”, gesigneerd W.J. LaClé, stud., manuscript, 1 p.
Bestelnr: 13210€ 40

LACROIX, REITEMA Collectie familiefoto’s van de familie Lacroix-Reitema, 75 stuks, begin 20e eeuw, o.a. vader H.W. Lacroix en moeder Lacroix-Reitema, grootmoeder G. v.d. Heiden-van Setten, oma en opa Lacroix, Jan Reitema, Gerard Reitema, Jo Reitema (overleden 25-10-1926, 32 jaar).
Bestelnr: 13742€ 100

LAGE ZWALUWE, DE KLIJN Rekening van W. de Klijn te Lage Zwaluwe voor geleverde tarwe en lijnzaad. 1856, 1 p.
Bestelnr: 11956€ 13

LAMMERTS, FOMES Mevrouwe H. Wiggerts ter gedachtenis aan den vijftigjarigen trouwdag van Sijtje Lammerts en Hil Fomes den 8 jan. 1819. 12(: [1] p., geschreven op blaadje met reliefdruk.
Bestelnr: 11957€ 18

LAMPE-GINJOOLEN Twee portretfoto’s van Jeanny Lampe-Ginjoolen, met dochters Willy Lampe en Jeanny Lampe
Bestelnr: 13279€ 20

LAND Tekstboekje van kinderoperette Hans Drift, uitgave muziekuitg. A. Land Ezn. te ‘s-Gravenhage, 16 p., gedrukt [ca. 1940].
Met briefkaart d.d. 1941 gericht aan fa. Land.
Bestelnr: 13999€ 8

LANDE, DE Briefje van M.(?) de Lande aan zijn moeder, met het verzoek aan zijn sergeant een kleed mee te geven t.b.v. zijn zieke soldaten. 6 oktober 1704, 8(, oblong, 1 p.
Bestelnr: 11959€ 57

LANGSTRAAT, SCHORER Kopie van een brief van Gecommitteerde Raden aan brigadier de Roy, d.d. 1 juli 1746, inzake een klacht van Johan Carel Schorer, rentmeester van Oranje te Oosterhout, inzake het onderwater zetten van de Langstraat. Folio, manuscript, 1 p.
Bestelnr: 12949€ 13

LANOY, DE Oude portretfoto (ca. 1910) van tantje Fransje en tante Jeanne de Lanoy, foto gemaakt te Zutphen/Deventer.
Bestelnr: 12447€ 13

LANTAIN, PENSIONAAT ESSCHEN (B) `Mes souvenirs du pensionnat Mont St. Marie Esschen, 1876-1877', door Christine Lantain; manuscript, 4(, 50 p., geb. in halfleer.
11 september 1876: Jour de la rentrée; 4 oktober 1876: Fête de St. Francis d'Assisi; 8 oktober 1876: Retraite annuelle, etc. Met een dergelijk cahier met Nederlandse vertaling in 20ste-eeuws schrift. Met `Recueil de lettres etc. par Christine Lantain 1878, élève de la première classe, 1er cours Mont St. Marie Esschen', met o.m. brieven aan haar ouders. Op het omslag in gouddruk: `Pensionnat Esschen'. Zij was geboren 3 februari 1864.
Bestelnr: 12448€ 170

LASONDER, (TEYLER) VAN HALL Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Amelia Lasonder, 1840-1848, met ca. 25 bijdragen van familie en vrienden. Hieronder een fraaie landschapstekening van haar neef Jan Jacob Teyler van Hall (1794-1851), kunstschilder en lithograaf te Amsterdam.
Bijdragen van familieleden: J.J. Teyler van Hall, A. Lasonder, tante Antje, tante Amelia, tante A.C.E. Cordes-Lasonder, broer P.C. Lasonder, neef E.G. Colson Aberson (1842 te Doetinchem), tante Caroline Möller, nicht M.C. Calkoen, nicht Giertje H.J. van Hall, en van vrienden en vriendinnen: G.A. Bisschop, C.W.A. Blom, C.J. Bundten, Geertr. Ens, J.J.R. Meyers, U.W.J. Noodt, C. Corver, C.J.A. Dammers, C. Roesch, H.L. Fabricius, R.A. v.d. Tuuk, A. ter Veer. e.a.
Bestelnr: 12950€ 545

LASONDER, MILITAIR Gelithografeerd blad `Afscheidsfuif van de onderstaande tafel- en corpsleden aan N.C.K. Lasonder, bij zijn vertrek naar Zwolle', 1886, met tekeningen en handtekeningen. Litho in kleur, 53x37 cm.
Onder andere tekeningen van `De bakker te Blauwkapel, Bosschaert', Zadelstraat E369, kazerne kinderhuis, Zwolle. Namen o.a.: A.W. den Beer Poortugaal (deze is ook de tekenaar van het blad), Buys Ballot, Maris, Tromp, Nepveu, etc.
Bestelnr: 11961€ 79

LASONDER Twee krantenberichten betreffende het overlijden en de begrafenis van prof. E.H. Lasonder, 1886.
Met levensbericht.
Bestelnr: 11960€ 13

LASONDER Veertien carte-de-visite-portretfoto's van de gezinnen Lasonder x Planten; Lasonder x Heringa; Lasonder x Van Veen en Lasonder x Simonsz. Ca. 1880-1900.
Bestelnr: 11481€ 41

LAUGEMAN Twee gedrukte overlijdensberichten d.d. Amsterdam 1872 en 1880 resp. van Johan Melchior Laugeman, 65 jaar en Gerrit La(u)geman, 74 jaar.
Bestelnr: 14004€ 15

LAURENZ, NUYSOLE, SAURIN Brief in het Frans van Laurenz, La Haye 2 oktober 1759, over `S. Nuysole, major de la Cour', die gaat sterven, en over zijn plaats aan het hof. De naam van Saurin valt in dit verband. 4(: 3 p.
Bestelnr: 11482€ 57

LAZARUM, VAN WINKOOP, LAUWERIKS, HILVERSUM Poeziealbum van Cato Lazarum te Hilversum, 1881-1890, 1 deeltje.
Inschrijvingen o.a. van J. en E.A. van Winkoop, A.C. van der Pluym, Gertrude Hoorn, Betsy Holwerda, G. van Raad Boasson, Marie van Haasbergen (te Zwolle), Nelly Gonggrijp (te Amsterdam). Voorts een fraaie tekening door M(ath) L(auweriks) te Amsterdam.
Bestelnr: 12449€ 134

LE CAVELIER Handschrift genealogie Le Cavelier (door A.A. Vorsterman van Oyen). 2 p., met wapentekening.
Bestelnr: 11483€ 18

LECLOUS Oude foto van twee kinderen: Renée en Laurent Leclous. Ca. 1900.
Bestelnr: 11962€ 2

LEEMBRUGGEN, CRABBEE, HANDEL Exemplaar van A. Hubert, ‘Koopmansbrieven over allerlei onderwerpen in de negotie en omtrent alles wat op een koopmans comptoir omgaat’, 3e uitgave, Rotterdam 1787, 299 p., perkamenten band met goudstempeling. Hierin een uitvouwbare prijs met in handschrift “J. Leembruggen a reçu ce livre de G. Crabbee à cause d’une diligence assidue en ses exercises journalliers. Leyden 15-4-1789”.
Bestelnr: 14175€ 175

LEEMPOEL, DE GRAAFF, DEN HAAG Acte van transport, verleden voor schepenen van Den Haag dd 17 mei 1802, waarbij de erven van Matthijs Leempoel aan Anthony de Graaff drie huizen aan de Nieuwe Vlaarsteeg te Den Haag verkopen. Charter op perkament, met opgedrukte zegels en de handtekening van Carré.
Bestelnr: 13746€ 75

LEENSTELSEL Publicatie van Lodewijk Napoleon dd 1809 betr. verder vervallen verklaring van het leenstelsel, 1 blad, plano, gedrukt.
Bestelnr: 13630€ 45

LEER, VAN Tekening in Oost-Indische inkt (bosgezicht), door mevr. Van Leer-Daeberg (?), 1951, 20x14 cm.
Bestelnr: 11963€ 5

LEESGEZELSCHAP Lijstje met de namen van de leden van een leesgezelschap, met de data van het lenen van een boek, 1840-1841. Deels gedrukt.
Bestelnr: 12951€ 18

LEESGEZESCHAP, UTRECHT Rondzendbriefje langs de leden van een leesgezelschap bij een nieuw tijdschrift met verzioek om aan te tekenen of men dit wil aanschaffen, 19e-eeuws, Utrecht, 1 p., manuscript.
Met opm. en handtekeningen van de leden: J. van Doelen, J. Wttewaal, Van Cleeff, J. Hinlópen, W. van der Pauw, H.C. Swellengrebel, O. van Romondt, Jb Hinlopen, A.T.D. de Perponcher, J.H. Chatelain, v.d. Velden, S.C. van Musschenbroek, A.Th. van Casteel, L.J. Barchman Wuytiers en J.Romijn (?)
Bestelnr: 13411€ 65

LEEUW, DE; MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW Lidmaatschapsbul voor Mr. Daniel Cornelis de Leeuw als lid van de Maatschappij tot bevordering van den Landbouw, opgericht binnen Amsterdam. Amsterdam 26 maart 1777, getekend door Fredrick Alewijn, pres., en Jeronimo de Bosch, secr. Perkament, plano, met opgedrukt zegel. Gedeeltelijk gedrukt.
Bestelnr: 11484€ 113

LEEUW VAN COOLWIJK Twee brieven van J.D. Leeuw van Coolwijk, d.d. Nijmegen 28 april en 6 mei 1752, aan degene wiens zaken hij behartigt en die geniet van de baden te Aken. 5 p.
Schrijver heeft allerlei problemen: Van Zichem is naar Poederoyen gelopen zonder te zeggen wanneer hij terug zal zijn, de gerechtsschouw te Gent over de verlatene en nu opgenomene blokken, aanstelling van Vermeer tot het collecteurschap, `de saak van J. Sweers is mij tot de grootste aenstoot van de werelt', etc.
Bestelnr: 12451€ 68


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 6 pages [Next] [Last Page]