KAALGEKNIPTE WEESMEISJES, AMSTERDAM `Vreeselijke geschiedenis van de kaalgeknipte weesmeisjes!!!' Spotprent betreffende de bestraffing in het Hervormd Diaconie-weeshuis te Amsterdam van twee meisjes van 16 à 17 jaar, die onder de catechisatie gelachen hadden en daarvoor met afknippen van het hoofdhaar gestraft werden. 13 taferelen met rijmpjes op één blad, 57x44 cm., lithografie van V.d. Werff, Amsterdam 1879. [Tekening door Hugo Muller.]
Bestelnr: 12419€ 159

KALKHOVEN, THEATER ‘Tilly Kalkhoven, jongste Hollandsche soubrette als eerste padvindster’, 4º, 2 p., gedrukt.
Vers met foto van haar, wervingsblad.
Bestelnr: 13811€ 12

KALLIGRAFIE, MÜHL Blad kalligrafie, geschreven door Jacob Mühl, 18de-eeuws, 39x24 cm.
Bestelnr: 12914€ 57

KALLIGRAFIE, ONDERWIJZERS IN NOORD-HOLLAND Bladen kalligrafie, ieder ca. 25x35 cm., beschreven en gesigneerd door een aantal onderwijzers in Noord-Holland boven het Y in de jaren 1827-1872.
a. Alblas, J., Driehuizen, 1827-1857, 9 bladen € 150,- b. Bezem, Schermerhorn, 1849-1850, 2 bladen € 63,- c. Dammers, C., Zuid-Schermer, 1859-1871, 5 bladen € 125,- d. Germeraad, J., Oost-Graftdijk, 1866-1869, 2 bladen € 63,- e. Hartland, A., Zd. Schermer, 1838, 1 blad € 48,-. f. Koppen, J., West-Graftdijk, 1834-1856, 7 bladen € 150,- h. Marle, J.J.W. van, Graft, 1845-1851, 4 bladen € 75,- j. Meulen, Kornelis van der, z.pl., 1828, 1 blad € 40,- k. Schipper, Gt., Graft, 1827-1832, 3 bladen € 75,- l. Smit, A., West-Graftdijk, 1872, 1 blad € 48,- m. Velthuys, W.R., Oost-Graftdijk, 1827-1847, 2 bladen € 75,- n. Waalswijk, H.C. van, De Rijp, 1834, 2 bladen o. Wijngaarden, J. van, Grootschermer, 1870, 1 blad € 48,-.
Bestelnr: 12915€ 150

KALLIGRAFIE, VAN BEEKUM Blad met schoonschrift, getekend A. van Beekum, z.p., z.j. (18de-eeuws). Folio, oblong, 1 p.
Bestelnr: 11448€ 57

KALLIGRAFIE, VAN WINTER Negen bladen kalligrafie, ieder 37x46 cm., gesigneerd Pieter van Winter, 1754-1758.
Op de achterkant van een der tekeningen wat aantekeningen in handschrift, zoals `De wed. Jacob Muhl; Evert & Jacob Mühl, Dirk Blomroode'.
Bestelnr: 12916€ 225

KALLIGRAFIE, VOLDER, KROMMENIE Blad met schoonschrift, getekend H.G. Volder, Krommenie 29 maart 1752. Folio, 1 p.
Bestelnr: 11449€ 57

KALLIGRAFIE, ZEEMAN, MARKEN Zes bladen kalligrafie door Jan Pietersz Zeeman te Marken, 1807 en 1812. Folio.
Bestelnr: 12918€ 159

KAMERHOP, DE RIJP, PRINS, GROOT Huurcontract waarbij Jan Prins in ‘t Kamerhop verklaart van Jacob Groot te Rijp een stuk land te hebben gehuurd in ‘t Kamerhop aan de Westdijk, dd 14-2-1795, 1 p., folio, manuscript.
Kamerhop is een polder onder Graft, Jisp en De Rijp.
Bestelnr: 13464€ 40

KAMERIK, VAN DE CRAATS Verzoek om informatie van De Nieuwe Margarinefabrieken te Rijswijk aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van W.J. van de Craats te Kamerik, 1926. 1 p., getypt, met concept antwoord.
Bestelnr: 12919€ 9

KAMPEN, GRITTERS DOUBLET Poeziealbum van Ida N.N., te Kampen, 1880-1885, 1 deel.
Inschrijvingen o.a. van neef Hendrik E. Gritters Doublet, tante G. Gritters Doublet-van Doesburgh en van vrienden/vriendinnen Rambonnet, V.d. Hoeven, Wolff, Soeterik, Musquetier Sprée, Von Bülow, Hoogeboom, De Vries, Rachell, J.A.L. Hanau (tekening).
Bestelnr: 12420€ 102

KAMPEN `Historisch verhaal van hetgeen er tussen de heren van de magistraat der stad Campen en de leden van de gezworene gemeente aldaar, in de jaren 1759 en 1760 is voorgevallen ten aanzien van het ten uitvoer brengen van het Reglement van tutele van den 19 November 1755, ingevolge resolutie van hunne Weled. Hoog Agtbare van den 16 Augusti 1760 in het ligt gegeven'. Kampen: A. Valkenier, 1760. 4(: 302 p., gedrukt. Met: `Justificatie van het gedrag van de groote meerderheid der gezworene gemeente der stad Campen ... strekkende tot wederlegging van het Historisch verhaal, zo als het zelve van de kant der groote meerderheid van de heeren van de magistraat is in het ligt gegeven'. Zutphen: A.J. van Hoorn, 1761; 4(: 419+75 p., gedrukt. Beide delen gebonden in kunstleer. Het tweede werk wordt niet genoemd in de bibliografie Scripta Transisalana.
Bestelnr: 12920€ 442

KAMPEN, VAN Ontwerptekening in kleur voor een titelpagina van een “Genealogie van het geslacht Van Kampen”, met fraai getekend familiewapen tussen twee engelen.
Bestelnr: 13504€ 75

KAMPEN, VAN Recensie van N.G. van Kampen, `Redevoering over den geest der Nederlandsche Letterkunde vergeleken met die van andere volken'. Haarlem 1830, 8(, 8 p., ongesigneerd, gedrukt.
Bestelnr: 12421€ 14

KAMPRECHT, HOLLAND, GRIEKWAARDERSCHAP “Naspeuringe waarin oudtijds bestaan hebbe het grieckwaarderschap, zijnde geweest een agterleen van den Heere van Wassenaer burggrave van Leiden”, 18e-eeuws handschrift, 18 blz. in folio.
Hierbij een verhandeling over het onderwerp in het algemeen, 18e eeuw, handschrift, 10 blz., folio.
Bestelnr: 13616€ 100

KAN, DE, ENGELSE REIS E.W. de Kan, ‘Reisschetsen uit Engeland en Wales’, manuscript, gedateerd 1912, 70 p., geïllustreerd met fraaie pentekeningen. Gebonden met ‘Schotse Reis-Indrukken 1913’, manuscript, gedateerd Middelburg, februari 1914, 68 p., geïllustreerd met fraaie pentekeningen. Op de rug van de linnen band “Engelse Reis-indrukken”. Mooi manuscript met enkele losse bijlagen.
Hierbij: een concept voor het eerste gedeelte van dit verslag, nu gedateerd “Harmelen, 16-3-1913” en een cahier, geschreven in dezelfde stijl en handschrift “Vertellingen” met de verhalen “Het verlaten huis“, “De Eenzame”, en “Het geheim van de waterval”, gedateerd 14-12-1915. De auteur heeft duidelijk literaire aspiraties. Wellicht waren verslag en illustraties bedoeld voor publicatie.
Bestelnr: 13882€ 195

KANON, LE SIFLEUR Twee grote tekeningen, ieder ca. 35x45 cm, van een metalen kanon, een doorsnede van dit kanon en een boven- en zijaanzicht van het bijbehorende affuit. Het opschrift luidt “Piece legere du calibre de 8. pour le service de campagne” op de loop de naam “Le Sifleur” en groot, gekroond, monogram (AX?)
Mooie tekeningen!
Bestelnr: 14239€ 425

KANON Constructietekening, pen en kleur, met maten etc., van een bronzen kanonsloop en bijbehorend houten affuit. Opschrift: `Grundriss eines 3lb regiment stuck so im Jahre 1746 ... von denen stuckgiesfern schneidewin vor den ober-rheinischen Creys unter Direction des Herrn Lieutenants Steller gegossen worden. Zu zweyenmahlen jedesmahl 6, davon 2 das erstmal verunglückt. Die ganze Lenge des Stucks ist 4 Shuh 1 2011 Nürnbergisch'. 24x36 cm.
Op de afgebeelde kant van de kanonsloop ziet men boven een 4, onder `Ober...' en `Anno ...'
Bestelnr: 12921€ 1361

KANT, CALENBERG, AMSTERDAM `Notitie van een groote partij curieuse kanten, stokgronden en spiegeltralies, als mede Haarlemmer kant, mionetten, pieten, genayde kant... nagelaten by Adriana Smits, wed. van Jan Calenberg'. Gedrukt pamflet, 4(: 8 p., gedrukt door Marten Smets te Amsterdam, [1724].
Bestelnr: 12922€ 179

KANTOORBENODIGDHEDEN Prospectussen voor kantoorbenodigdheden, 1e helft 20e eeuw, ca. 45 stuks, gedrukt.
O.a. Gebr. Canta, Rotterdam; Copieerinr. I.R.O.; Van ‘t Hoff & Jongepier, Schiedam; Nat. Cash Register Co; J. Bloch, A’dam; Herakles packpresse; Blikman & Sartorius; Litho Boekhouder; Degeco snelhechters; Nieuwjaarswens bloeihandel 1901; Adressograph J.A. Ruys; inkten; schrijfmachines; stempelfabrieken.
Bestelnr: 13806€ 95

KAPPELHOF, ONDERWIJS Kwitantie van A. en E. Kappelhof, directie van `het leerschool voor Jongelingen en jongedochteren' te Amsterdam, voor D.W. Kiezendaal voor drie maanden onderwijs van zijn zoon T.L. Benken. 1803. 4( , 1 blad, deels gedrukt.
Bestelnr: 11082€ 27

KAPPERSBOND, GLATZ Twee “kwitantie kaarten” Ned. Kappersbond, afd. Haarlem, ten name van Mevr. A.A. Glatz-van Hinte, Oude Groenmarkt 24, 1930-1931
Bestelnr: 13870€ 10

KAPTEIN, TE ROLLER Receptiealbum: “Felicitatieregister ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van den heer en mevrouw G.J. Kaptein-te Roller, op donderdag 21 augustus 1947”, 12 p., 4º, manuscript.
Namen: o.a. Goorhuis, Koops, Westenbrink, Streek, Ledeboer, etc.
Bestelnr: 13800€ 38

KAREL VI VAN OOSTENRIJK Brief in het Latijn van Carel VI, d.d. Wenen 4 september 1719, aan de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden. Folio, 2 p.
Originele brief, getekend `Carolus'. Tevens door C.L. Comes à Sinzendorf en P.J. Dolberg.
Bestelnr: 12422€ 225

KARNEBEEK, VAN Gedrukte dankbetuiging van [Jhr.mr.dr. H.A.] van Karnebeek t.g.v. zijn 12 1/2-jarig jubileum als Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, d.d. 2 september 1940.
Met: Levensbericht (1942), 5 p., gedrukt.
Bestelnr: 12423€ 11

KAT, TEN KATE Extract uit geboorteregister betreffende kind van Floris Kat en Josina ten Kate, Amsterdam 1833.
Bestelnr: 11083€ 14

KATHOLICISME IN HOLLAND, 1703 Vier gedrukte brieven van de Staten van Holland, gericht aan de schouten van de steden en dorpen in Holland, betreffende de pauselijke bul aangaande de aanstelling van vicaris Th. de Cocq. Folio, 6 p., getekend Simon van Beaumont.
Betreft: a. 17 augustus 1702, plakkaat tegen vicaris Theodorus de Cock; b. 24 februari 1703, uitwijzing monniken en priesters; c. resolutie 25 mei 1703, met verbod tot het verspreiden van de pauselijke bul betreffende de opvolging van Petrus Codde door Th. de Cocq; d. 11 juni 1703, herhaling van de resolutie van 25 mei en mededeling dat de priesters in het baljuwschap Rijnland beloofd hebben de bul `niet gemeen te sullen maecken' en zich als `gehoorsame onderdanen van den Staet' te zullen gedragen. De laatsten zijn C. Huysman te Rijnsaterswoude, Tobias Nomius te Sassem, Ant. Capelle te Cudelstaart, Anth. van Wenkom te Sevenhoven, Gerardus Pelt te Zoeterwoude, Johan Pelt te Aarlanderveen, Theo. de Greef te Zoetermeer, Petrus van Beest te Voorburg en Everh. Stael te Stompwijk.
Bestelnr: 11921€ 102

KATWIJK, LYERE, WASSENAER, PARS Gravure van de wapens Lyere en Wassenaer met daaronder een vierregelig vers van A. P[ars], 18de-eeuws. 16x10 cm.
Bestelnr: 11450€ 18

KATWIJK, VAN DELFT, VAN MARION Twee poeziealbums van Gannabeth van Delft, en waarschijnlijk van haar zuster, met inschrijvingen uit de jaren 1870-1889, 8º in fluwelen band met goudstempeling en in bruin leer met goudstempeling.
Inschrijvingen van familie: moeder E.L. van Delft-van Marion (R’dam 1871), S.J. (?) van Delft (Dordrecht 1871), Margo van Delft (R’dam 1871), J. v. Delft (1871), (J.)E. van Delft (R’dam 1871), M. van Marion (Katwijk 1875), A. van Delft (Katwijk 1875), zwager van Marion (Utrecht 1877), zuster Johanna van Delft (Katwijk 1874 en 1879, Nieuwediep 1881), zuster Helena van Delft (Katwijk 1880) en nichtje E.P. van Delft (Rotterdam 1889). Voorts o.a. van M.C.F. Legner (Schiedam 1871), Laura J. van der Laan (Overschie 1873), Johanna en Hermina van Rhijn (Katwijk 1873 en 1874), Ds. J. Sigal en M.H. Sigal (Rijnsburg 1874), Ds. W. Koelman (Katwijk 1875), Maria de Best (Katwijk 1875), Helena Ouwehand (Katwijk 1876), J.C. Kersbergen (Delft 1876), K.W. Vethake en E. Vethake-Nierstrasz (Katwijk 1878), M.A. Otto (R’dam 1889), D.A. van der Laan (Overschie 1870), D.A. van der Laan Jr (1896), Ly van der Laan (Overschie 1870).
Bestelnr: 13255€ 215

KATWIJK Bloknote met aantekeningen van J.A.L. van Haarst betreffende de geschiedenis van Katwijk met een aantal kranteknipsels met artikelen van zijn hand over Katwijk, ca. 1970.
Bestelnr: 11085€ 22


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 6 pages [Next] [Last Page]