JANS, KALLIGRAFIE Twee gekalligrafeerde bladen, folio, oblong, getekend 21 maart 1777, Jantje Jans.
Bestelnr: 12412€ 41

JAPANS PORSELEIN, SLOOTWEG Brief in het Engels van T. Sawayama (??) d.d. Kobe 1912 aan G. Slootweg betr. een zending Japans porselein naar Amsterdam. Getypt, 1 p.
Hij hoopt dat Slootweg “likes the design of the picture drawn on these porcelain”. Gebroken stukken kunnen geretourneerd en worden dan vervangen door nieuwe.
Bestelnr: 14083€ 35

JAREN 1746-1748 `Versen en andere stukken van 't jaer 1746', handgeschreven katern, 46 p.
Onder andere Vers van couranten jongens der stad Utrecht 1 januari 1746; op Van der Duyn; op vorst van Waldeck; memorie O.Z. van Haren in Staten-Generaal; samenspraak Joop en Kees over de tegenwoordige staat van Nederland; op een ducaat; op graaf Twickel. Toegevoegd: dergelijke verzen in handschrift op 1747, 1748; 20 p.
Bestelnr: 12413€ 125

JARMAN, DU TOUR, MEERSSEN Poëziealbum van Elisabeth Cornelia Johanna (Betsy) Berkman Jarman (1862-na 1938), dochter van Hendrik Berkman Jarman (1811-1881) en Johanna C.M. van Kervel (1827-1895), gehuwd in 1887 met Anne Louis Cath. baron Du Tour (1854-1937). De inschrijvingen lopen over de jaren 1875-1899; twee dateren uit 1938. Ze zijn vrijwel allemaal geschreven in 's-Gravenhage en Meerssen. 1 deel, 8(.
Familieleden: moeder, vader, tante C. van Kervel, tante Lodeesen, tante J. Jordens-Jarman, Betsy Jarman, tante Jarman Pijnappel, nichtje Marie Jarman, Louis du Tour, Marie du Tour, dochter Maaltje (1938) en neef Dolf (1938). Verder enige tientallen vrienden en vriendinnen: Bisdom, Maas Geesteranus, De Ridder, Anemaet, Römer, Booms, Chapelle, Jordens, Van Heeckeren-Jonckers, Strootman, Becquer, Möhlmann, Vlaanderen, Schieke, Van Slijpe Guichart, Pichot, V.d. Kemp-Royaards, V.d. Briel, Haesebroeck, Perk, Hendriksz., Vermey, Hudig, Baartz, Vreede, Keuchenius, d'Engelbronner, V.d. Meersch-v.d. Wijck, Du Moulin, Ramaer, Mouthaan, etc. Vgl. voor de familie: NP 24, p. 173.
Bestelnr: 12913€ 179

JONG, A.M. DE; STOKVIS, VETERMAN Brief van de schrijver A.M. de Jong aan mr.dr. Benno J. Stokvis te Amsterdam, d.d. Blaricum 10 december 1940, 1 p. met envelop.
In krant schrijft hij niet meer en voor de radio spreekt hij niet meer, `uitgeschakeld om het verleden'. Mels is weer zonder betrekking. Paardrijden: `die luxe is afgeschaft'. S.v.p. hulp aan Veterman d.m.v. intekenen op V's roman.
Bestelnr: 12415€ 125

JONG, DE Afdruk van een houtblok met voorstelling van een winkelpand met op de ruiten `Firma A.J. de Jong', 19de-eeuws.
Bestelnr: 11919€ 9

JONG, DE Foto van promotiediner W.F. de Jong, Hotel Paulez, Den Haag, 16-3-1928, 11x17 cm.
Bestelnr: 13287€ 14

JONG, DE Kaartje van dr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, z.j.
Bestelnr: 11081€ 8

JONGE, DE Tekening van viooltjes, getekend C.S. de Jonge, 19de-eeuws.
Bestelnr: 11444€ 9

JONKER Enkele aantekeningen betreffende familieleden Jonker. Ca. 1800, 1 stuk.
Onder meer Andries Jonker (28 jaar), Gijsbertje van Hoogstraten Jonker, Jan Cornelis Jonker (23 jaar), Coenraad Jonker (18 jaar), Adriana Johanna Jonker (gehuwd met Jac. Balans).
Bestelnr: 12416€ 13

JONQUIER Bklaadje van een album amicorum, getekend C.M. Jonquier, 1 p., manuscript.
Met borduurwerkje.
Bestelnr: 13532€ 19

JORDENS, DEVENTER Familiewapen van `Georgius Jordens Daventricasis'. Tekening in kleur, 30x18 cm., 17de-eeuws.
Bestelnr: 11446€ 102

JORISSEN, DE BYE Brief van Theod. Jorissen, dd. A’dam 1885, met verzoek om inlichtingen betr. mr. Pieter de Bye, voorvader van de geadresseerde, manuscript, 4 p.
De Bye was vroedschap van Gorinchem. Was hij familie van de Van Assendelfts? de Van Hemerts? Van Hurck?
Bestelnr: 13203€ 18

JOURE, ZIJLSTRA, VAN DIJK Prijsraadselboekje. Premie voor geabonneerden op het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Joure en omstreken. Gedrukt boekje van 20 p.
Ingevuld door J. van Dijk te Joure. Uitgegeven door de redactie: R.P. Zijlstra.
Bestelnr: 13271€ 20

JUDAICA, VAN PRAAG, DERCKSEN, ALBERDINGK THIJM, LEIDEN “Dichterlijk Album van M[aria] L[eonide] van Praag”. Album met verzen in handschrift en tekeningen, ca. 100 pagina’s, 1859-1907.
Marie van Praag, in 1859 getrouwd met Jacobus Marinus Everhardus Dercksen te Leiden gebruikte het album a voor het inschrijven van door haar gekopieerde verzen van bewonderde dichters en b als poeziealbum waarin (dichtende) vrienden en familieleden hun bijdrage schreven. Van beide categorieën voegde zij ingeplakte - door haar zelf gemaakte - portrettekeningen toe. Zo is er een portret van haar man, J.M.E. Dercksen (geb. Leiden 1825), die letterkundige faam genoot. Hij redigeerde van 1857-1862 het tijdschrift De Rederijker en schreef toneelstukken. In dit album is hij vertegenwoordigd met drie verzen “aan Marie” (een ervan bij een fotografisch portret van hemzelf), een vers op Schiller, een vers “Vrienden die naar de Oost gaan” (eerder verschenen in het Jaarboekje Holland 1855) en een vers dat hij in februari 1859 schreef voor Maries zuster Francisca Leonide van Praag, onder de indruk van haar moeders dood op 31 januari 1859. Eigenhandige bijdragen van anderen zijn: een sonnet door J.A. Alberdingk Thijm d.d. 8-6-1879; een inschrijving van haar oom H.J. Berlin; een vers uit 1901 van A.J. Servaas van Rooyen uit Den Haag; en een tekst uit 1907 van J. Waterman Jr. bij een portrettekening door Marie van zijn vader J. Waterman, lector oosterse talen bij het gymnasium te Arnhem. De portretten, meest naar prenten en foto’s, zijn van J. van Lennep, H.W. Longfellow, Goethe, Voltaire, I. da Costa, J.M.E. Dercksen, Victor Hugo, Schiller, Racine, J. Waterman, Hofdijk, J.A. Alberdingk Thijm, Vondel, Servaes van Rooyen, A. de Lamartine, H. Conscience en Johanna van Woude. Het album komt uit het bezit van de judaica-verzamelaar Dr. Arthur Polak, die het antiquarisch had gekocht. In 1948 publiceerde Anton van Duinkerken over het album: “Bij een sonnet van Thijm”, 5 p. (overdruk bijgevoegd). Hij deelt daarin o.a. mee dat Dercksen in 1860 werd beëdigd als notaris. Voorts dat de Van Praags van joodse afkomst waren maar dat vader Leonides Salomon van Praag, med.dr. en zijn vrouw Rachel Itzig Berlin in 1847 overgingen tot de N.H. kerk. Ze woonden toen Hooigracht 35 te Leiden. Na haar huwelijk woonde Marie op de Apothekersdijk. Het gedicht van Thijm is niet opgenomen in diens Verspreide Gedichten (1894).
Bestelnr: 13327€ 900

JUGENDSTIL Gedrukte spotprent Der neue Stil, naar een tekening van W.A. Wellner, 26x46 cm., uit Lustige Blätter (1899).
Bestelnr: 12417€ 14

JUNGE Portrettekening met zwart krijt, gehoogd met wit krijt, gesigneerd `Th. Junge fecit 1842'. 40x30 cm.
Bestelnr: 11920€ 34

JUTEN Enige stukken afkomstig van Ir. A.J.L. Juten, Noordsingel te ?, (brief aan hem van Van Heyst, voorgedrukte envelop aan hem gericht en formulier betreffende rondzending van de `geschiedkundige (lees)portefeuille').
Bestelnr: 11447€ 11


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 1 pages [Next] [Last Page]