IDDEKINGE, VAN Tekening van kerkje etc. met eronder: `A.W. van Iddekinge fecit 1762', 10x16 cm.
Bestelnr: 12399€ 57

IJMUIDEN, HOOGOVENS Fotoboekje met ringband en 32 op karton afgedrukte foto’s van de Hoogovens, met tekst “Ter herinnering aan Uw bezoek aan de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken N.V. te IJmuiden op 26 april 1949”. 8º oblong.
Bestelnr: 13580€ 40

IJMUIDEN, RINKEL ‘Gezangen t.g.v. het zilveren priesterfeest van ... L. Rinkel te IJmuiden, kerkelijk herdacht 7 December 1930’, gedrukt, 8º, 8 p.
Bestelnr: 14107€ 18

IJMUIDEN, SCHEEPVAART Foto van de ss Eastwell, gestrand op de pieren van IJmuiden, genomen vanaf de kop van de Noorderpier, 1911 of 1912
Bestelnr: 13299€ 18

IMAGINAIRE KAART Pentekening van een imaginaire kaart met gebouwen, straten, wateren etc. met bijschriften. 30x40 cm, ca. 1900?
De bijschriften zullen betrekking hebben op de persoon (of echtpaar?) waarvoor de kaart werd gemaakt: Herberg De Meermin, Matrozenbuurt, Theosofisch Pad, eclectische school, Zwanenburgereiland, Vesting Nationale toneelschrijvers, Jan de Quack, tijdschriftenwijk, terzinenkwekerij, etc., etc.
Bestelnr: 14247€ 25

IMMINK, ZANG Boekje Nederlandse zangeressen door De Bossan, met handgeschreven opdracht van de concertzangeres Jo Immink, 1946, voor mevr. Pauw te Zwolle, met nog een briefje van Jo Immink aan dezelfde, d.d. 23 januari 1946.
Bestelnr: 11080€ 41

IMSCHOOT, VAN Genealogie (Van) Imschoot (alias Puitemans), 2 p., afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, met aantekeningen van Van Oyen en correspondentie met Chs. van Imschoot te Oostende, ca. 1910, 10 stuks. 19de-eeuws.
Bestelnr: 11442€ 22

INDIË, AGERBEEK, WELGEVAARE, GREVE, SCHIPPERS, DE FREYN Verslag van administrateurs - C.L. Arnold, Jb. Barends en ...asel - d.d. Batavia 30 december 1797, betreffende problemen met door hen geadministreerde nalatenschappen, 9 p. (incompleet).
Gesproken wordt over de nalatenschappen Welgevaare(n), Greve, douairière Schippers en Agerbeek. De weduwe van Agerbeek was hertrouwd met Otto de Freyn, kapitein ter zee in dienst van de compagnie, een man met een moeilijk karakter, evenals zijn broer Jan de Freyn. Beiden armlastig en procesziek. Kwestie over een partij Amfioen in huis bij Agerbeek eigendom van de Amphioen Societeit. Ten slotte mededelingen over het testament van D. Krijgsman, wiens dochter Anna inmiddels achttien jaar is en nu juffrouw Potmans heet.
Bestelnr: 12400€ 68

INDIË, AMBTENAREN TE BATAVIA Groepsfoto, 8x11 cm., van het personeel van de afdeling begroting van het Dept. van Financiën, Batavia 29 december 1911, opname van A.L. van der Capellen (klerk).
Personen: mej. C.M. Gastelaars, J.H.G. de Jonker, H.J. Jacobs, L. Lohn, A.M. van Ouwerkerk, R. Verschuere, J.F. Swart, G.H. Florentinus en A.E. Bake. Fraai kantoormeubilair!
Bestelnr: 12401€ 27

INDIË, DE SORNIE, VINCENT Vertrouwelijke brief van mr. H.R. van Taalingen aan mr. P.C. Bloys van Treslong Prins te Batavia, dd Aerdenhout 1936, betr. Joseph de Sornie (Sorny), een Spanjaard die zich in 1832 te Semarang vestigde en bij Elisabeth Juliana Vincent enkele kinderen kreeg, waaronder schrijvers grootmoeder, getypt, 2 p.
Bestelnr: 13221€ 35

INDIË, DELI, BAZENDIJK, ROTTERDAM Prospectus van boekhandel P.M. Bazendijk te Rotterdam betreffende een te verschijnen kaart van Deli door J.W. Stemfoort. 8(, gedrukt, 2 p.
Bestelnr: 12905€ 9

INDIË, HONDIUS Vijf foto-albums van Pieter F. Hondius van Herwerden (geb. Batavia 18-10-1915) betreffende de jaren 1940-41, waarin hij vanuit Nederland naar Indië terugging. Albums boordevol foto’s, knipsels, programma’s, verslagen etc.
In februari 1940 reisde hij per boot Christiaan Huygens van Genua via Sabang, Medan, Tandjongpriok, Batavia, Bandoeng, Soebang en Buitenzorg naar Soerabaja, waar hij ging werken bij Borsumy N.V. (tot december 1941). Ook bezoeken aan Madoera, Semarang, Djember en andere plaatsen in Indië. Personalia o.a. over Georgine Tideman, gehuwd met A.H. Esveld, oom Jan Hondius van Herwerden, Ab Adel van Neck, gehuwd met Maddy Bouwens. In 1947 zou Hondius van Herwerden weer naar Nederland terugkeren. In 2000 overleed hij.
Bestelnr: 13741€ 175

INDIË, JAVA HOUT ‘Java Hout’, 12 foto’s van hout, houtproductie en houtdistributie op Java en in Nederland, afkomstig van een gelijknamige kalender uit 1930.
O.a. interieur Café Caland Rotterdam; puibetimmeringen Hugo de Grootstraat Amsterdam; dakbeschieting Kerk Noordwijk; Administrateurswoning Semarang, deuren kantoor Ned. Lloyd Amsterdam.
Bestelnr: 14041€ 20

INDIË, KLEYN Twee fotoalbums en een aantal losse foto's, afkomstig van het echtpaar C.J. (Kees) Kleyn, arts, en M.W. (Mies) Kleyn, te Padang en Taroetoeng, ca. 1926-1932.
O.a. foto's van de opening van de sociëteit D.K.N. te Taroetoeng (1928), van de aardbevingsramp te Padang-Pandjang (1926) en foto's te L. Pakam-Deli, Brastagi, Baligé, Kisaran, Moeara Siberoet. Personen behalve de Kleyns: Jan Heck, majoor Geerlings, Tom Degenaars, mevr. Westerling, Statius Muller, Boon, Bischoff, Vergouwen, Van Bemmelen, V.d. Heul, Buys.
Bestelnr: 12403€ 216

INDIË, KOFFIE, VAN GORKOM, CANNE, RIEDEL Twee voorstellen van dr. K.W. van Gorkom tot verbetering van de gouvernementskoffiecultuur op Java, Sumatra en Celebes. Baarn 1888. Folio, 42+12 p., als handschrift `gestencild'. Met kanttekeningen daarbij van H.D. Canne en dr. J.G.F. Riedel en een aantal andere stukken hierover, de laatste stukken in handschrift.
Bestelnr: 11915€ 68

INDIË, MAGELANG, VOGELESANG `Souvenir de voyage', fotoalbum van Ch.L. Vogelesang, luitn. der Genie N.O.I., met ca. 35 foto's uit het einde der 19de eeuw van Magelang op Java.
Voorts foto's van Port Said, Suezkanaal, Merapi, Tjandi Boeroeboedoer, spoorbrug bij Leles (Preanger), etc.
Bestelnr: 12404€ 295

INDIË, MALANG, WOLFF Brief annex nota van de burgerlijke stand te Malang aan A.J.F. Wolff, majoor der infanterie aldaar, betr. kosten huwelijk van zijn dochter, 1 p., folio, manuscript.
Bestelnr: 13542€ 9

INDIË, MALANG, BANDOENG Fotoalbum 1918-1924 betr. een Nederlandse familie te Bandoeng en Malang, 34 foto’s.
O.a. meisjesbond Bandoeng; B Mulo Malang; huis Oud Kalisat; Idjen plateau; Sophie Renardel de Lavalette; Hotel Hombracht te Malang; schoolklas-foto met 22 namen; huis Emmastraat Malang.
Bestelnr: 13804€ 85

INDIË, ROCHUSSEN, DE VICQ Verlening van brieven van legitimatie door J.J. Rochussen, gouverneur-generaal van Indië, d.d. Buitenzorg, 8 april 1847, aan de dochter van Philippe Gustave H.G. baron de Vicq de Cumplich, majoor van het Oost-Indische leger, geboren op 5 maart 1834 te Weltevreden uit de Chinese vrouw Ciowé, welke dochter de namen draagt van Sidonie Louise Flore Chislaine. Charter op perkament, met voorgedrukt wapen van Nederland, getekend door de gouverneur-generaal en de algemeen secretaris.
Bestelnr: 12907€ 193

INDIË, SCHELTEMA, KOSTER Foto van een Indisch huis met veranda vol bloemstukken, een bord `Welkom' en een heer en dame in tropenkledij. Op een bord op de gevel: `L. Scheltema, med.drs. arts', en verso: `De heer en mevrouw Scheltema-Koster'. 13x17 cm., ca. 1900.
Bestelnr: 12908€ 16

INDIË, SCHOOL BANDOENG IN 1949 `Klasseschrift klasse VIII HL, Prinses Julianaschool, Ambonstraat 3a, Bandoeng', 1949, 1 deel, folio, met tekeningen en teksten van de leerlingen, waarsch. kort voor hun terugkeer naar Nederland.
Onder andere bijdragen van Hans en Gonny Frankfort, Jan Loe, G. Hien, Erna an Haack, Freddy Tjioe, Vicky Huysers, J. Moojen, Ria Kegel, Max Maaskamp, Wim Khouw, R. Smith, Louise Harnisch, Ronald Eekhout, G.H. Lim, D. Oeij, Marie Schrauwen, Waldi Jurgen, Roos Simons, Arthur Kneefel, Jan Ringersma. Opvallend is de grote aandacht voor Nederland en Nederlandse situaties. Het album bevat ook foto's van de leerlingen.
Bestelnr: 12405€ 193

INDIË, SCHREWELIUS, SUTORIUS Bericht van de fa. Gebr. Sutorius & Co. te Rotterdam dat zij A.F. Schrewelius te Batavia in de firma hebben opgenomen, 1869. 4(, gedrukt, 1 p.
Bestelnr: 12909€ 9

INDIË, SOERAKARTA Veertien gedrukte visitekaartjes van hoge Indische functionarissen te Soerakarta, Toemenggoeng en Klaten, deels met Nederlandse, deels met Maleise of Javaanse tekst; 1892-1901.
Sommige met aantekeningen in pen.
Bestelnr: 12910€ 102

INDIË, STIERLING, METMAN Verklaring van de resident van Batavia dat Joan George Everh. Gijsbert de Dieu Stierling, geb. te Semarang, oud 18 jaar, het recht heeft in Ned. Indië te wonen, 1 p., manuscript, getekend te Batavia 26-8-1868 door de assistent voor de policie J Ph (?) Metman.
Stierling was 2-8-1868 te Batavia aangekomen vanuit Amsterdam met het schip Anna Digna onder kapitein Lucas.
Bestelnr: 13594€ 100

INDIË, TENGNAGEL Brief van L.(?) v.d. Klaarn (?) aan een `excellentie' (de gouverneur-generaal van Indië?), d.d. Batavia 30 oktober 1771, betreffende de loopbaan van de heer Tengnagel, een protégé van zijne excellentie. De schrijver droeg hem in 1770 `het tweede pakhuismeesterschap in het nieuwe kleedepakhuys' op en recentelijk ook de administratie van de kleine winkel. 4(: 2 p.
Bestelnr: 12407€ 68

INDIË, TROMP Paspoort voor Pieter Tromp, geb. Oude Niedorp 16 juni 1885, met echtgenote en drie kinderen, rooms-katholiek, wonende te Magelang, voor reis naar Europa en terug. Magelang 19 mei 1930, afgegeven door de resident van Kedoe. Gedrukt boekje van 12 pp., met inschrijvingen in handschrift en foto van het gezin.
Stempels van Marseille, Genua, Colombo, etc. Bijgevoegd: geboortebewijs voor Pieter Maria Tromp, geb. Leiden 1920 als zoon van Pieter en Johanna van Diepen, en een foto van drie jongens (Tromp?).
Bestelnr: 12408€ 57

INDIE, WATERSPORT TE SOERABAJA Logboek, periodiek van de watersportvereniging “Brantas”te Surabaja, jrg 1 (1951-’52), gebonden in groen linnen band, ca 200 p., geïll.
Bestuur: J.J. van der Eyk, Chr. de Brey, E.J. Ebbeler, J.E.K.E. Avis, J. Stokkink, M. Vollenga, K.A. Woldringh
Bestelnr: 13763€ 125

INDIË Fotoalbum met 48 Indische foto’s, ca. 1910-1920.
Namen: Fam. de Ruiter, Louis Klinkhamer, Annie v. Rooyen, Timmermans, dochters van directeur van Hattum. Geschenk van leraren en leerlingen der K.E.S. (?) aan directeur van Hattum. Voorts foto’s van het schip Rumphius, de haven van Soerabaja, de haven te Sabang, Endeh, De Van Riebeeck te Soemenep, de Emmahaven te Padang, interieur Emmalaan 17 te ?, maalfeest te Nw. Tersana, korfbal te Bandoeng
Bestelnr: 13854€ 90

INDIË Fotoalbum met ca. 250 foto’s betr. een reis naar Indië (Marseille, Port Said, Suez, Colombo) 1937 en verblijf aldaar (Sabang, Singapore, Seroei, Seweroe, Kereema, Nisak) in 1938 en 1939.
De hoofdpersoon op de foto’s wordt door zijn vrouw “chef” genoemd. Andere personen: Oemar, Van der Hout. Ook enkele foto’s gemaakt in Priok in 1929, o.a. van de Jan Pzn. Coen.
Bestelnr: 14282€ 350

INDIË Rapport van de militaire kommandant van Sintang op West-Borneo betr. insubordinair gedrag van de 2e luit. S.........., dd Keloeboe (?) 9-9-1865 en 28-10-1865, 4 p., manuscript
Bestelnr: 13373€ 150


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 2 pages [Next] [Last Page]