HAAN, DE Brief van W. de Haan, Leiden 1834, aan H. Gorij te Parijs, betreffende insecten. 8(: 2 p.
Bestelnr: 11397€ 14

HAANEBEEK Carte-de-visite-portretfoto van de heer J.H. Haanebeek, Amsterdam, ca. 1890.
Bestelnr: 11398€ 7

HAAR, TER Twee stukken inzake het niet vervroegd verlenen van klein verlof aan milicien-korporaal A.N. ter Haar, 's-Gravenhage 1916.
Bestelnr: 11867€ 9

HAAR, VAN DE Brief van de rijksarchivaris in Utrecht aan dr. C. van de Haar te Haarlem over de familie van Reyer en Gerrit Reyerse van de Haar te Maarn, Doorn en Amerongen, 1803-1880. 2 p., getypt.
Met portretfoto van dr. C. van de Haar.
Bestelnr: 12869€ 14

HAARLEM, BOEKHOUDING SCHILDERSBEDRIJF HEYDANUS Zevenentwintig debiteurenboeken van het Haarlemse schildersbedrijf (Wed.) J. Heydanus & Zoon, 1872 t/m 1921; 27 delen, gebonden in halfleer, ieder deel 150 à 200 pagina's.
Ieder deel met alfabetische index. Het bedrijf was gevestigd aan de Koningstraat 25 te Haarlem. In 1872 tekende Gerrit J. Heydanus namens de firma; in 1893 E. Heydanus. Cliënten waren vooraanstaande Haarlemse bedrijven en particulieren, zoals de gemeente; de Gereformeerde, Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten, diverse hofjes en scholen, de Bank van Lening, Teylers Stichting, De Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, de sociëteiten Trou moet Blijcken en Vereeniging, de firma's Enschedé, Emrik & Binger, Zocher, en particulieren als Enschedé, Bijleveld, Bronkhorst, Crommelin, Gerlings, Joles, Koenen, Loosjes, V.d. Vinne van Lee, V.d. Laan, Van den Arend, Quarles, Teding van Berkhout, Van der Willigen, Van Reyzen, Van der Vliet van Vaart en Duin, etc., etc. Uit 1917 dateren aantekeningen over de bedrijfsvoering: er werkten gemiddeld vier man, die per week samen f 60 à f 80 verdienden. Hun jaarsalarissen lagen per jaar tussen de f 500 à f 900.
Bestelnr: 12870€ 340

HAARLEM, BOUWVAK Groepsfoto, 17x23 cm van het bestuur van de “Ned. R.K. Bond van Bouwvakpatroons, afd. Haarlem en omstreken”, geschaard rond een vaandel met art-deco versiering, ca. 1920.
Bestelnr: 14036€ 75

HAARLEM, CONVOOY & PRINSEN Nota van Convooy & Prinsen, Grote Houtstraat Haarlem, 1872 (leverancier hoeden en petten).
Bestelnr: 13872€ 5

HAARLEM ‘Damiaatjes-lied. Woorden van Piet Mossinkoff. Muziek van Jan Nibbering, Haarlem 1946’, 4 p., groot 4º, gedrukt met omslagtekening met Grote Kerk, door J.P. Scheepens.
Bestelnr: 13904€ 15

HAARLEM, DE BRUYN, SETTEN Transportakte van een halve brouwerij op de hoek van de Oude Gracht en het Groot Heiligland te Haarlem d.d. 9 februari 1713, verkocht door Pieter de Bruyn aan zijn gescheiden echtgenote Maria Setten. De brouwerij was afkomstig van haar vader Pieter Setten. Charter op perkament, in tweeën gebroken en zegels verloren.
Bestelnr: 11869€ 22

HAARLEM, DIAKONIE Aantekenboekje van een diaken van de Nederduits Gereformeerde Diakonie te Haarlem over de jaren 1825-1860. Klein 8(: ca. 250 p., gebonden.
Bevat reglementen, gegevens betreffende uitkeringen en collectes, instructie voor Anthonius Busking als kracht van diakenen (1851), adres aan de koning tegen de herstelling der bisschoppelijke hiërarchie (1853), aantekeningen betreffende de kinderkerk, ontvangen legaten 1804-1844, etc.
Bestelnr: 11870€ 179

HAARLEM, GIEBELS Zes nota’s van ijzerhandel L. Giebels & Co., Ged. Oude Gracht 7, Haarlem, 1911-1913.
Bestelnr: 13871€ 8

HAARLEM, GROENEWOUD Afl. 4 van Haarlemmerolie, huisorgaan van Coöperatie Haarlem, Augustus 1954, geheel gewijd aan het afscheid van directeur G.A. Groenewoud. Gestencild, folio, 5 p.
Bestelnr: 13909€ 12

HAARLEM, HAAN, DEKKER Werkboekje van J.M.W. Dekker, behanger in dienst van de firma Jac Haan Jr. Esschilderstraat 31, Haarlem, 1923-1924
Dekker was chef der “afdeling behangerij, stoffeerderij en beddenvak” van Haan. Cliënten waarvoor gewerkt: Rooze, Rotteveel, Thoolen, Hotel Den Hout, Bonke, Boegheim, Blankenberg, etc.
Bestelnr: 13868€ 25

HAARLEM, HARRES, GELDORP Akte van hypotheek op een huis in de Kleine Houtstraat bij de Turfsteeg te Haarlem, eigendom van Jan Geldorp te Haarlem, wegens geleend geld van Gerrit Harres, eveneens te Haarlem. Haarlem, 15 augustus 1800. Charter op perkament, getekend Testart.
Verso ontvangstbewijs van het terugbetaalde geld d.d. 1801, getekend Gerrit Harres.
Bestelnr: 12356€ 43

HAARLEM, HBS, VAN MOURIK BROEKMAN Menukaart van het “Afscheids-diner met den directeur ir. W.C.G.H. van Mourik Broekman, aangeboden door zijn oud-leerlingen te Haarlem op zaterdag 12 mei 1934”, gedrukte kaart met illustraties.
Bestelnr: 13293€ 20

HAARLEM, JACOBSON Geboortekaart van een dochter van het echtpaar A. Jacobson-van Zuylen, Velserstraat 4 te Haarlem, 1930.
Bestelnr: 13889€ 6

HAARLEM, JONGEMANNEN VERENIGING, VISSER Oorkonde op perkament van de Haarlemsche jongemannen vereeniging “Pred. 12: 1”, dd 1930, betr. aanbieding eerelidmaatschap aan Joh.S. Visser, lid van de raad van commissarissen , “voor al het bidden en werken dat hij in den loop der jaren ... heeft gedaan”.
O.a. getekend door Norel, W.F. Bus, J. Zonnevylle, van Schuilenburg, Woltering, Rol en met een lakzegel.
Bestelnr: 13297€ 45

HAARLEM, KLINKERT & HEYNSIUS Nota van Klinkert & Heynsius (verfwinkel) te Haarlem, 1881.
Bestelnr: 13873€ 5

HAARLEM, LASSCHUIT Nota van J.J. Lasschuit, loodgieter, Ged. Oude Gracht te Haarlem, 1913.
Bestelnr: 13875€ 5

HAARLEM, MANNENCOOR CAECILIA, NIEUWENHUIZEN Twee foto’s van het mannenkoor Caecilia te Haarlem, ca. 1902: een te Amsterdam gemaakte groepsfoto met “3e prijs” en het vaandel met jaartal 1897 en een foto van gewonnen prijzen, o.a. met jaartal 1902. Beide op karton en 13x22 cm.
Hierbij een overlijdensaankondiging van (een lid van Caecilia?) Joh. Franciscus Nieuwenhuizen, Haarlem 1902, 33 jaar oud (moeder: Mieras).
Bestelnr: 14396€ 60

HAARLEM, NEDERKOORN Poeziealbum van Marie Nederkoorn te Haarlem, 1888-1895.
Onder andere inschrijvingen van ouders C. Nederkoorn, zusjes Dina, T. en F. Nederkoorn, broers W., A.C. en C.A. Nederkoorn; tante T. van den Berg, neven W.P. en H. Nederkoorn; nichten Marie H. en L.C. Nederkoorn, nichten B. Kuyzer en Antje van der Colk en vriendinnen, onder wie Gerbehey, De Koning, Korte, Boeree, Gerritsen.
Bestelnr: 12358€ 134

HAARLEM, ROOS, VAN RIEMSDIJK Getuigschrift voor de journalist Roos, dd ca 1930, getekend door jhr. A.W.G. van Riemsdijk, directeur Opr. Haarl. Courant, 1 p., 4º, deels gedrukt.
Bestelnr: 13567€ 10

HAARLEM, TREUR Bericht betreffende de benificiaire boedel van de Haarlemse winkelier R. Treur J.H.zn. (overleden 4 april 1889 aan het Spaarne). Haarlem 1889; 8(: 1 p., gedrukt.
Uitkering: 23% van de vorderingen.
Bestelnr: 12871€ 13

HAARLEM, VAN BEMMELEN Nota van J.C. van Bemmelen & Co., wijnhandel, Achterstraat te Haarlem, 1861.
Bestelnr: 13874€ 5

HAARLEM, VAN EEDEN “Het Rapport, door J.A. van Eeden”, manuscript gedicht, 4º, 10 p.
Gedrukt in de Jaarzang van Trou moet Blijcken 1848.
Bestelnr: 13783€ 25

HAARLEM, VAN LEEUWENHOEKSTRAAT Gekleurde pentekening van het flatgebouw aan de Van Leeuwenhoekstraat te Haarlem, 10,5x14 cm, gemerkt O.B. en gedateerd 1964.
Hierbij vier grote foto’s van de flat en van het uitzicht vanuit de flat.
Bestelnr: 14330€ 28

HAARLEM, VERPALEN, DAUSSY, KROON Drie eigendomsbewijzen van een huis in de Zijlstraat te Haarlem, noordzijde, tussen de Grote Krocht en de Zoetestraat, schuin tegenover de Nobelstraat `waar de Coning van Engelant uytgehangen heeft (1681)' en `daar de witte star uithangt' (1751). 1670, 1681 en 1751. 3 charters op perkament, zegels verloren.
1670: verkocht door erven Isaac Joosten en Jan Willemsz Verpalen aan Servaes Jansz. 1681: verkocht door wed. Hendrik Jansz aan Jacob Dausy. 1751: verkocht door de erven van Christiaan Daussy aan Hendrik Kroon.
Bestelnr: 11873€ 125

HAARLEM, WILLEMSE Reclamepapier van de firma H.A. Willemse & Co., Kleine Houtstraat 88 te Haarlem, zaak in bedden en matrassen, ca. 1930?
Kleurendruk op crêpe-papier, 38x38 cm, fraai.
Bestelnr: 13888€ 10

HAARLEM Geliefd bruidspaar. 4(: [8] p.
Gedichten ondertekend: `Uw zuster Anna' en `Uw zuster Margaretha', Haarlem 25 september 1902.
Bestelnr: 11868€ 23

HAARLEMMERLIEDE, ROTTEPOLDER Twee nota’s ingekomen bij de Rottepolder, onder Haarlemmerliede, 1922-1923.
Van W. M. Bijnsdorp, H. Rietberg.
Bestelnr: 13913€ 5


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 8 pages [Next] [Last Page]