GABELENTZ, VON DER Brief van H.K. von der Gabelentz, Geheimrat en minister te Altenburg, kenner van Oost-Aziatische talen, d.d. 1849, 1 p.
Bestelnr: 12841€ 27

GALLÉ, VAN HEEL, VAN SON Brief van advocaat P. Gallé te Amsterdam aan de Rotterdamse advocaat Jan van Heel, d.d. 10, 11 en 12 november 1765, over een zaak betreffende een fideicommissair bedrag van de heer en mevr. Van Son. Gallé weigert zich door `een blaas met boonen' bang te laten maken. Namen: Erbervelt en Van der Mey. 4(, 4 p.
Bestelnr: 11041€ 43

GARDEREN, VAN Gedrukt overlijdensbericht van Evert van Garderen, Leersum 1951.
Bestelnr: 11375€ 5

GAYMANS Album, klein oblong, met religieuze citaten en `Pyrmont 22-7-1874'. Inschrijvingen uit de jaren 1874-1881, o.a. E. van Dam en M.J.v.D. Voorts de aantekening: `Dit boekje is ws. geweest van `nicht' Alide Gaymans 1841-1927. Mijn vader was haar executeur-testamentair, D. van der Hoop van Slochteren'.
Bestelnr: 12329€ 22

GEER, DE; BEETS, NEUVEVILLE (ZWITSERLAND) Album amicorum van Jkvr. Hubertine Adriana Jeanne de Geer (1840-1917), dochter van Jhr.mr. W.C.E. de Geer (1809-1856), resident Soerakarta, en Jkvr. J.H.H. van Asch van Wijck. 1857-1859. Oblong, ca. 100 p. Band beschadigd.
Ca. 30 bijdragen zijn geschreven in 1857-1858 door haar medeleerlingen in Neuveville (Zw.). Verder bijdragen van haar tante Cornélie de Geer-van Asch van Wijck, van haar broers H.A. de Geer en Th.A.C. de Geer, een afscheidvers van Edmond d'Harancourt (`partir c'est mourir un peu'). Voorts enige tekeningen, onder andere van Th. de Geer te Apeldoorn (topografisch?) en litho's van Neuveville en Chaudfontaine. Op het eerste blad een vers `Aan Hubertine' door Nicolaas Beets, Utrecht, maart 1889 (of 1859?). Ten slotte enkele tekeningen van kinderen De Geer uit ca. 1920.
Bestelnr: 11834€ 204

GEERLINGS, DUITSE DIENSTBODE TE AMSTERDAM MET PATRIOTSE NEIGINGEN Extract uit de Resolutien Staten van Holland, d.d. 8-12-1790 betr. verzoek van Hendrica Geerlings, minderjarige dochter van Herman Geerlings te Nieuwhuis in het graafschap Bentheim, gedrukt, folio, 7 p.
Zij was op 30 maart 1788 dienstmeid bij Albert van der Kroe op de Dam te Amsterdam en heeft voorbijgangers bespot die oranje linten droegen. Ze werd veroordeeld tot 2 jaar Spinhuis en eeuwige verbanning uit Amsterdam. Ze is nu weer uit het Spinhuis en verzoekt opheffing van de verbanning.
Bestelnr: 14058€ 30

GEERTRUIDENBERG Ca. 100 nota's van firma's te Geertruidenberg, voornamelijk voor de familie Allard aldaar, ca. 1850 - ca. 1920.
Wed. G. de Bar, A. van Dongen, F.J. Horvers, G.L. Scherp, wed. van Alphen, Harmonie, J.H. van Laarhoven, G. Broeders, A.H.J. Wiercx, wed. Zijlmans-Meyers, B.A. van Gastel, A.W. van Riel, L.B. Koene, Dr. C. ten Bosch, Jac Snijers, wed. G. Weterings, A. de Kroon, J. Waalwijk, A.J. Soeteriks, C. Kemmeren, L.A. Joosen, Vermeeren & Bellaard, J. van Bavel, A. Melort, G. Schopmeyer, W. Roodenburg, C. Leys, A.J. Bellaard, J.V. Bellaard, E. van Kaam, J. Vonk, C. Mulders-Vriends, etc.
Bestelnr: 11835€ 91

GEERTRUIDENBERG `Index op 1e Ordonnantie Boek der Stad Geertruydenberg, beginnende 1593 en eyndigende 1625;. Folio, 8 p.
Bestelnr: 12330€ 34

GEERTRUIDENBERG, ALLARD, KOENE Onderhandse transportakte van een halve schuur te Geertruidenberg, verkocht door de weduwe en kinderen van Cornelis Jacobus Koene Pietersz. aan de vrouw van Joh. Baptist Allard, d.d. Geertruidenberg 1882. Folio, manuscript, 2 p.
Bestelnr: 12842€ 22

GEEVINCK, VAN DE POLL Gegraveerd alliantie-familiewapen Geelvinck en Van de Poll. Gravure door J. van Schley naar J. Hage. 18de-eeuws. 8(, oblong.
Bestelnr: 11378€ 18

GELDER, ALMANAK, FRIESLAND ‘Friesch Comptoir Almanack over het schrikkeljaar 1776’, Leeuwarden 1776, 12º, met almanak-deel, naamlijst, wagtregelingen te Leeuwaren, luiden poortklok Leeuwarden, genealogie potentaten in Europa, fondslijstje van P. Koumans te Leeuwarden en aant. in handschrift. Met de afwasbare kartonnen bladen, in (beschadigd) leren bandje met goudstempeling en zilveren slot.
De aantekeningen betreffen de drie kinderen Otto Ernst Gelder (geb. Oudwoude 15-12-1828), Martinus Gelder (geb. Oudwoude 7-9-1830) en Samuel John Gelder (geb. Oudwoude 5-2-1832) met aant. betr. vaccinatie, ziekten als pokken, mazelen, etc. De arts is Dokter Swart te Kollum.
Bestelnr: 13989€ 275

GELDER, H.E. VAN Mededelingen Gemeentemuseum Den Haag, 1956 I, `Dr. H.E. van Gelder aangeboden ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag', 68 p., met briefje van Van Gelder aan H. Verburg d.d. 1 maart 1956, met dank voor diens bijdrage.
In het briefje herinneringen aan Dr. Holwerda en het instituut museumrondleiders.
Bestelnr: 12843€ 22

GELDERLAND, GAYMANS Gedeeltelijk gedrukte brief van het Hof van Justitie in Gelderland, Arnhem 17 juli 1799, betreffende inschrijving in de stemregisters van ambtenaren van justitie, getekend Jan Gaymans (?). Folio, 1 p.
Bestelnr: 11379€ 13

GELDERLAND, ONDERWIJS IN CLASSIS, ZALTBOMMEL; HANDTEKENINGEN SCHOOLMEESTERS Órdonnantie op de scholen op het platteland van Gelre en Zutphen, d.d. Arnhem 3-6-1681’. Arnhem, wed. J. Fred. Hagen 1681, 4º [16] p., gedrukt. Met 46 p. tekst in handschrift, gebonden in (modern) karton.
Eerste regels tekst: “Wij erf-stadthouder en de raeden des furstendombs Gelre ende...”. De tekst in handschrift begint met “Acta van onderteekeninge waertoe alle schoolmeesters en voorsangers ten plattenlande gehoorende onder het opsight des e. classis van Salt Bommel verbonden sijn te ondertekenen, ingevolge van de Synodale synopsis des E. Christelycke Synodi deezer provincie, Cap. 2 art. 14”. Hierna volgen de handtekeningen van 170 schoolmeesters uit de dorpen onder de classis Zaltbommel die in de periode 1681 - ca. 1800 verklaren zich aan dit reglement te zullen houden. Plaatsen: Varick, Driel, Hedel, Neerijnen, Beest, St. Andries, Zuylichem, Dalem, Nederhemert, Herewaarden, Brakel, Herwijnen, Est, Amelroden, Poederojen, Haeften, Thuyl, Zaltbommel, Zuilichem, Geldermalsen, Meteren, Wadenoyen, Ophemert, Drumpt, Deyl, Vuren, Aalst, Brakel, Opijnen, Niewaal, Rossum, Well, Heesselt, Enspijk, Ammersoden, Brüchem, Kerkwijk, Gellicum, Renoy, Gameren, e.a. Sommige schoolmeesters schrijven naam, datum en functie in fraai kalligrafisch schrift. Uniek document over het onderwijs in dit gedeelte van Gelderland!
Bestelnr: 13993€ 2200

GELDERLAND, RECHTZAKEN Gedeelten van een formulierboek voor advocaten in Gelderland. Stukken van rechtzaken waarbij de namen van partijen meestal zjn vervangen door A, B, etc. Folio, ca. 50 p.
Namen van advocaten e.d.: Goessen à Steenlere, Pet. van Doornenburgh, Er a Staverden, Herm. Wilbrenninck, Ripshaegen (?), etc.
Bestelnr: 12332€ 88

GELDERLAND, TOL TE TIEL, BEYER Brief van C. (?) van dem Sande aan “Johan die Beyer, tollenaer op den lantschaps Gelre toll tot Tiell”, dd Arnhem 25 september 1610, met bericht van tolvrijdom voor die van ‘s Hertogenbosch gedurende drie maanden, 2 p., folio, manuscript.
Bestelnr: 13482€ 120

GELDERLAND, WATERRECHT `Copie. Dit nabeschreven is van waterrecht Landen ende Sanden toe bevoieren hoe men dat hantieren ende bestaen sall'. Extract uit een register ter kamer van de rekening te Arnhem, fol. XV vso en ultra, begin 17de eeuw, getekend J. Henrickx. Folio, 21 p.
Onder andere regelingen te Gent en Tuyl, uit de jaren 1368, 1408, 1489, 1556, 1570 en 1602. Namen: Van Isendoorn, Evert van der Wal Willemsz., gesat richter te Gent, Walraven van Arkel, etc.
Bestelnr: 12333€ 102

GELDORP Handtekening van ...ias Geldorp. Leeuwarden 1666, 1 stuk.
Bestelnr: 12334€ 14

GELRE, VAN; KEISER Getekende wapenkwartierstaat, 18de-eeuws?. met de 16 kwartierwapens van ... van Gelre. Folio, 1 blad.
De 8 kwartieren: Van Gelre, Van der Hage, Stavenisse, De Witte, Keiser, Stavenisse, Couwenburg en Fels.
Bestelnr: 12844€ 68

GELSINGH Prijspenning van een tekenschool met gravering “W. Gelsingh 1881”, verzilverd
Bestelnr: 13225€ 75

GEMERT (N.-BR.) Getekende kaart `Verzamelingskaart van de kadastrale plans der gemeente Gemert op de schaal van 1 tot 20.000', pentekening met kleur, ca. 1850, 55x80 cm.
Bestelnr: 12336€ 386

GENDRINGEN, DE HAES, VEEREN Zeven stukken, 1830-1832, betr. proces tussen Charlotte Toewater, wed. mr. Frederik Willem Jacob de Haes, burgemeester te Gendringen, moeder van Johan L, Frederik R., Louise W.C. en Charlotte S. de Haes, en de Brandwaarborg Maatschappij van de heer Joh. van Veeren te Loenen a.d. Vecht, inzake 15000 gulden schadevergoeding voor het in 1830 afgebrande huis van De Haes te Gendringen aan de Groote Straat, folio en 4º, manuscript.
De Haes was ook eigenaar van het “borchje”Wildzicht bij Gendringen.
Bestelnr: 13728€ 115

GENDRINGEN, W.O. II Brief van de burgemeester van Gendringen, Klarenbeek, dd 22-2-1945, betreffende het Kamp Rees en de mogelijkheid “de arme drommels” uit dit kamp te helpen, folio, gestencild, 1 p
Bestelnr: 13667€ 30

GENEALOGIE Genealogisch manuscript uit de 18e eeuw met fragment genealogieën (geïllustreerd met wapentekeningetjes) van: De Cort, van Overstege, Muys van Holy, Van Muylwijck, Foeyt, Van Wijngaerden, Van Beveren, Ruysch, de Pilgrim, 6 p., folio.
Bestelnr: 13418€ 100

GENEALOGISCHE RAPPORTEN DOOR W. WIJNAENDTS VAN RESANDT Rapporten van onderzoeken, verricht door W. Wijnaendts van Resandt, veelal in opdracht van het Centraal Bureau voor Genealogie. Ieder rapport ca. 6 pagina's, getypt. Prijs per stuk:
Aanwezig: Een familie Van der Aa uit Hulsel (N.-Br.), 1965; een geslacht Aarsen uit Heerde, Deventer en Zwolle, 1968; het geslacht Van Achelen (Aggelen) uit Wageningen, 1965; een geslacht Van Ackooy (Van Akooy) uit Gellicum, 1968; een geslacht Aldersma uit Fivelgo, 1960; de oudere generaties van het geslacht Van Andel, te Andel, 1959; de oudere generaties van het geslacht Van Arkel uit Asperen, 1965; het geslacht Avink uit Borculo, 1959; de oudere generaties van het geslacht Bakhuijzen, 1963; onderzoek naar de oudere generaties van een geslacht Van Batenburg uit Batenburg, 1967; rapport betreffende de families Beetz en Van Amerongen uit Amsterdam en Utrecht, 18de eeuw, 1965; een familie Beks te Kampen, 1960; de herkomst van de familie Berbée (oorspronkelijk Berben), 1963; een geslacht Ter Berg uit Bocholt (Westfalen), 1968; een familie Van Bergen uit Breda, 1966; een geslacht Van Beusekom uit Vreeland, 1959; het Bossche geslacht Van Beusekom, 1959; het geslacht Beijnen uit Waalre, 1961; 32 kwartieren van Petrus Canzius van Blommestein, 1964; voortgezet onderzoek naar het geslacht Boet te Asperen, Leerdam en Gorinchem, 1967; het geslacht Boet te Leerdam en Gorinchem, 1967; het geslacht Boom uit Meurs, 1964; een familie Boom te Almelo, 1963; de familie Boombergen uit Zwolle, 1964; Boonacker (Hemkewerff), 1965; het geslacht Borleffs in Nederland, 1962; Bosman, 1959; fragment genealogie van het geslacht Brandes, 1961; de herkomst van het geslacht (Van) Broekhuizen te Veenendaal, 1966; de voorouders van Jan Teunisz de Bruijn uit 's Gravezande, 1967; onderzoek naar een familie De Bruijn te Groesbeek, 1966; Bückmann, 1961; de afstamming van Grada van Buuren, geb. Wijchen 1854, 1964; het geslacht Clingh te Lith en Kessel; een geslacht Van Coeverden uit Nijkerk, 1961; la descendance limbourgoise de la famille de Dalemans, 1960; een molenaarsgeslacht Dam uit 's Gravendeel, 1960; ancestors of Barend van Delft of Rotterdam, 1968; de kwartieren van Gerarda Henrica Derksen, 1967; een familie Dietvorst te Halsteren e.o., 1962; een familie Van Diggelen (Bommelerwaard), 1966; Van Dixhoorn, 1964; Docters, 1959; het geslacht Docters uit Nijmegen, 1959; leden van de familie Docters te 's Hertogenbosch, Hinthum en Lith; voortgezet onderzoek naar de herkomst van het geslacht Dons, 1959; het geslacht Douwes Isema-Douwes uit Emden, 1965; de herkomst van de familie Drijvers, 1960; het geslacht Dull uit Maarssen en Groenlo, 1959; de oudere generaties van het Zutphense geslacht Van der Dussen, 1960; the ancestors of Maria Cath. van der Dijs (1823-1908), 1963; oudere generaties van een geslacht Van Embden te Utrecht, 1965; onderzoek ter opvoering van de stamreeks van het geslacht Evers (Rheden), 1967; parenteel Evers, 1967; Eyffinger, 1961; de herkomst van het geslacht (Van) Eyck te 's-Hertogenbosch, 1963-1964; Feilzer, 1962-1963; een geslacht Foppe (r.k.) te Leiden en Delft, 1960; een geslacht Franken uit Boisheim en Dordrecht, 1968; een geslacht Gerritsen uit de Lijmers, 1960; een familie Gieben uit Pannerden, Lathum en de Lijmers, 1980; verificatie stamreeks Goedhart (Lopik), 1965; de familie Goldberg (Mülheim/Rhur), 1964; 16 kwartieren van Hendrik van de Graaff, 1964; onderzoek naar de afstamming van families Graafland te Lopik, Nieuw Lekkerland en Rotterdam, 1961-1963; een tak van het geslacht Van Grinsven uit Den Dungen, 1959; een geslacht Groen, afkomstig van het eiland IJsselmonde, 1959; de herkomst van Jacobus Groenenbergh te Dordrecht, 1965; the Groenier family, 1960; paternal ancestors of Ary Tielen de Groot (Maassluis), 1966; de herkomst van het Zierikzeese geslacht Ten Haaf, 1967; een geslacht Van Haerlem uit Buren, 1966; verdere uitwerking van de genealogie van het Yzendoornse geslacht De Haas, 1965; een geslacht Haasbroek te Katwijk aan de Rijn, 1959; een geslacht Hagers uit Drimmelen, 1960; het geslacht Hagers (Zuid-Holland), 1959; the Van Haitsma family from Friesland, 1960; onderzoek geslacht Hak (Eembrugge), 1965; Adriaan Hanneman (1601-1671) en zijn familie, 1966; de herkomst van de Zuid-Hollandse familie Harlaar, 1962; een familie Hartog/Hofstede te Poederoyen, Brakel en Zaltbommel, 1959; oudere generaties van het geslacht Vlielander Hein, 1968; het geslacht Hellemans, 1966; een familie (Van) Helsdingen, 1959; het geslacht Hester te Utrecht, 1959; het geslacht Heukensfeld(t)-Heukensfeldt Slaghek, 1960; een tak van het geslacht Den Heyer (Scheveningen), 1960; de afstamming van Louisa Rosetta Vijfhuis geb. Heyliger, 1962; het geslacht Van Hilten uit Nederhorst den Berg en andere families Van Hilten, 1962; de aansluiting van het Rotterdamse en het Overijsselse geslacht Van Hoboken, 1960-1961; een familie Van Holstein te Rotterdam, Delft en Naaldwijk, 1966; de oudere generaties van het geslacht Van Holt-Holtius (Gelderland), 1961; onderzoek Hondius, 1961; kwartieren van l'Honoré Naber x Kakebeeke, 1966; een uit Schagen afkomstige familie Hooft, 1967; de afstamming van het geslacht Van Hoytema, 1968; een familie Van Huet van de Liemers, 1980; Hijmans, Hijmans van Anrooij, Hijmans de Tiel, Hijmans van Veenendaal (Schwelm, Veenendaal), 1966; een familie Van Ittersum uit Ittersum (Zwollerkerspel), 1964; het geslacht Jagtenberg uit Batenburg, 1968; De Jong (De Young)/Van Deursen, 1962; Kaapse vrye luiden 1679, 1962; het geslacht Kamps te Pijnacker e.o., 1959; een geslacht Van Keeken uit Keeken, 1961; Ketel, 1959; Key/Kuy, 1967; onderzoek naar de herkomst van Isabella de Gier, geb. Keije, 1962; het geslacht Kleij uit Nieuwerkerk a.d. Yssel, Zwammerdam enz.; het geslacht Koch te Kleef en Zevenaar (en Solingen), 1959/1960; Van Cortlandt/Kortland (Wijk bij Duurstede, Utrecht), 1962; het geslacht Kouwer uit Jisp, 1960; kwartieren van Van Kranendonk/Strijbos, 1965; onderzoek naar de herkomst van de familie Kriebel, 1963; onderzoek naar de herkomst van Cornelius Krijgsman te Esens (Oost-Friesland)/Alblasserdam, 1962; een geslacht Kulsdom, afkomstig uit de buurschap Kulsdom bij Geesteren (gem. Borculo), 1965-1966; The Kunstenaar Family of Amsterdam, 1963; een geslacht Van Kuyk uit Nijmegen, 1961; het geslacht Laane (te Wouw, Roosendaal, Steenbergen, enz.), 1960; het geslacht Lagewaert/Lagerwaard te Ouderkerk a.d. Yssel, 1960; een geslacht Van Lent uit Ochten en Ophemert, 1965-1967; het geslacht Lietaert uit Nieuwkoop e.o., 1959-1960; het geslacht De Lint te Klundert, 1961-1963; The Lobatto Family at Amsterdam, 1959; het geslacht Van Lockhorst te Amersfoort, 1961; de oudere generaties van het geslacht (Sluyterman) van Loo, 1960; onderzoek Lugard, 1968; onderzoek naar de oudere generaties van het geslacht Lugten (Locht, Lochten), 1967; Luning x Aspergreen, 1965; oudere generaties van het geslacht Luns te Helmern en Haaren (bij Paderborn), 1962; de oudere generaties van het geslacht Van Luttervelt (Neder-Betuwe), 1961; de familie Mackloet (oorspronkelijk Macleod) uit Klundert, 1968; de oudere generaties van het geslacht Mansholt in Oost-Friesland, 1959; onderzoek naar Hendrik van Maren te 's-Hertogenbosch, 1967; Martens, 1960; de oudere generaties van het geslacht Van Merckesteijn te Deil e.o., 1961; de oudere generaties van het geslacht Van Moll te Eersel en Duisel/Steensel/Zeelst/Strijp, 1961-1967; een geslacht Mondt te 's-Gravenhage, 1960; The Mossel Family (Enkhuizen), 1966; geslachten Mouthaan te Dordrecht, 1961-1964; de oudere generaties van het geslacht Mouthaan in de Langstraat, 1959; Von Münchhausen, 1960; genealogie Muntz, 1964; de oudere generaties van het geslacht Muntz, 1963; de oudere generaties van het geslacht Van der Mijn te Leiden, 1961; het geslacht Van Nes te Boskoop, 1960; kwartierstaat Van Nispen tot Pannerden x Weve, 1963; de oudere generaties van het geslacht Van Nooten, 1965-1966; de afstamming van Johan van Oldenbarnevelt, 1967; Hermina Wilh. Ondaatje and her family, 1964; geslachten Oosterhof uit Weststellingwerf en Opsterland, 1960; Genealogy of the Oosterhoff family of Roderwolde and Hoogkerk, 1963; onderzoek ter opvoering van de stamreeks Van Oosterzee, 1967; het geslacht Palthe te Neuenhaus (Graafschap Bentheim), 1962; voorouders van Klaas Harmens Pen te Spanga, 1967; The Ploeg family from Zuidhorn, 1967; Die Ahnen der Kinder Pollitz x Van Schoonderwoert, 1966; de herkomst en oudere generaties in Nederland van het geslacht Petit dit de la Roche, 1965; de oudere generaties van het geslacht Bull, later Pompe, te Leende, 1959; een tak van het geslacht Pronk te Scheveningen, 1960; de afstamming van het Nijmeegse geslacht Quack, 1960; de afstamming van het geslacht Van Raab van Canstein, 1968; de familie Van Raalt (Amersfoort, Rotterdam, Vlaardingen), 1964; de familie Van Riel uit Oisterwijk, later te Breda, gesproten uit het Oisterwijkse geslacht Stijnen, 1967; de herkomst van het Haagse geslacht Van Riel, 1967; oriënterend onderzoek naar de herkomst van het Overijsselse geslacht Van Riemsdijk, 1963; de oudere generaties van het geslacht Roelants te 's-Hertogenbosch en B
Bestelnr: 11837€ 14

GENNEP, PASTOOR SCHUIRKENS Kwitantie van Hubert Schuirkens, pastoor te Gennep, voor gelden ontvangen van secr. Johan F. Mentrop inzake begrafenis Tunnisken Timmermans, Gennep 1778, 1 p., manuscript.
Hierbij een Duitse brief van pastoor J.W. Janssen te Ammerstein (?) dd 1791, aan Bergsum (?), heer van Strijen (?) te Gennep.
Bestelnr: 13484€ 98

GENT (GLD.), KERKMAN, SWEERS Verklaring van A. Knuyver, secretaris van de stad en heerlijkheid Gent en Erlekom, betreffende het magescheid tussen Jan Kerkman en Johanna Sweers en hun broeder, zwagers en zusters, d.d. 14 mei 1765. Gent, 16 juli 1782; folio, manuscript, 1 p.
Bestelnr: 12845€ 34

GÉRARDIN Portrettekeningen door Marthe Antoine Gérardin. Krijt op chamois papier, ca. 40x25 cm., gedateerd 1930-1932. Per stuk
Aanwezig:
Bestelnr: 11839€ 102

GERBRANDS, ARNHEM Annonce betreffende verandering firmanaam van P. Gerbrands & Co in Gebroeders Gerbrands. Arnhem 1873. Gedrukt. 4(: 1 p.
Bestelnr: 11840€ 13

GERLINGS, FONTEIN Getekende kwartierstaat van Freek Gerlings, assuradeur (1882 - ?) huwde 1910 Johanna H. Brinckman. Tekening met gekleurde wapens door H.H. van Dam 1927, 38x50 cm.
Acht kwartieren: Gerlings, v. Holst, Verkade, de Lang, Fontein, van Dalsen, Fontein, Matak.
Bestelnr: 14260€ 90


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 5 pages [Next] [Last Page]