FADDEGON Adreskaart (4 p.) van drukkerij Faddegon & Co. te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage; eerste helft 20ste eeuw.
Bestelnr: 12319€ 8

FAGEL, SLUIJSKEN Wapenafbeeldingen van 8 kwartieren: Fagel, Dierkens, Rosa, Rosa, Sluysken, van der Heim, de Neuville, van der Waaijen, 1 blad, folio, 19e-eeuws manuscript.
Bestelnr: 13596€ 40

FARVACQUES, DE; VERPOORTEN, PENNENKUNST Gekalligrafeerd blad, 40x32 cm., met nieuwjaarswensen voor de `edele deught-rijcke ende Godt-minnende jouffrouw Maria de Farvacques' van de hand van D. Verpoorten, 1742. Fraai blad met pennenkunst in tekst en tekening, in lijst achter glas.
Bestelnr: 12320€ 442

FEITH, VAN WESTRENEN, PLETTENBERG Schuldbekentenis d.d. Utrecht 1-5-1789 van F.G. Feith en A.A. Feith-van Westrenen betr. ƒ10.000,- geleend van Joachim van Plettenberg, heer van Windesheim, tegen 3% rente, folio, 1 p., manuscript.
Bestelnr: 13821€ 40

FEITH Twee gedrukte levensberichten van Mr. H.O. Feith, overleden te Groningen 27-3-1849. Beide overdrukken uit de Groninger Courant, doch geheel verschillend, resp. 1 en 4 p.
Bestelnr: 13905€ 20

FEY, SCHOUTEN, HERREWEG Extract uit Register van Schepenen van Amsterdam, d.d. 1764, waarbij Dirk Fey ontslagen wordt als voogd over de erven van Hendrik Schouten en Grietje Herreweg (test. 1754), 5 p., folio, manuscript.
Bestelnr: 14115€ 20

FEYE Twee gedichten in handschrift van M. Feye; 19de-eeuws. 4(, 6 p.
Bestelnr: 12321€ 18

FIETSEN “‘Wielrijders-lied’, ‘Sneeuwvlokjes’. Twee liederen op één blad plano, gedrukt, uitgave Jan de Bruin”, ca. 1900.
Vroeg lied op de velocipede: “‘t is velocipeden wat men hier thans ziet / bij groote zowel als bij klein / men koopt zich maar zoo een machien / als men zich eens wil laten zien”, etc.
Bestelnr: 14187€ 20

FIJENOORD, TER HOEVEN Gedrukte `Conditions d'après lesquelles G.J. ter Hoeven reçoit dans son fabrique établie à Fyenoord, les enfants alimentés dans les hospices et autres établissemens de charité du Departement des Bouches de la Meuse, en conformité de la convention passée avec Monsieur le Maire de la bonne ville de Rotterdam'. Z.j. (ca. 1800). Folio, 4 p.
Bestelnr: 11369€ 57

FILM, DAGOWERT Zes foto’s van de filmopnamen in 1928 aan boord van een passagiersschip, de S.S. Coblenz met Lilian Dagowert in de hoofdrol.
Andere namen: Murat, Baselt. De film: “Die letzten Nächte von Mrs. Orchard”.
Bestelnr: 14337€ 30

FILM, ROOMS-KATHOLICISME, VAN KOLKEN De katholieken en de film, door Karel van Kolken, ‘t Koplicht uitgave, manuscript 47 p. gebonden, met een fraai getekend omslag (van de hand van fr. Hugo Gabriels), ca 1934
Aardig tijdsbeeld. O.a. over de filmafdeling van de K.S.A., de Katholieke Filmcentrale, RK filmkeuring, Ivens, Jan Hin, Eidophon, Katholiek Film Front, Bernard Verhoeven, A. van Domburg, Herluf van Merlet, C. Boost, Kees Stroobant, Leo Hanekroot, Nol Etman, Jaap Valk en A.D.J. v. Oosten.
Bestelnr: 13272€ 145

FILM Stukken betreffende de film L'Affaire Maurizius van Franco Loudon Film te Parijs, 1955. 4(: 12 p., gestencild, afkomstig van Jac A. Hazelaar te Dordrecht.
Bestelnr: 12835€ 20

FINJEE Fraai getekend familiewapen, met kleur en goud. Eronder: `Laes Finjee 1697'. Wrs. 19de-eeuws. 34x28 cm.
Bestelnr: 11370€ 36

FLENDERUS, ZUTPHEN `Prijs' uit een prijsboek, uitgegeven door Johannes Flenderus, professor en rector te Zutphen, aan (zijn zoon?) Johannes Maurits Flenderus, bij diens vertrek om te gaan studeren. Zutphen, augustus 1696. 4(, 1 p.
Bestelnr: 11039€ 41

FOCKE Gegevens over wapen en familie Focke (Fokke), ca. 20 p., geïll., getypt, ca. 1960.
Bestelnr: 13323€ 50

FOCKEMA Gekleurde foto, kabinetformaat, van Hinno Willem Jan Fockema (geb. te Dockum), tijdens een Leidse maskerade, ca. 1895. Voorts een exemplaar van zijn stellingen, Leiden 1896 (gedrukt, 12 p.) en een door hem ondertekend kaartje.
Achterop de foto, behalve zijn naam, `De Geldersche toren', Spankeren (Gld.).
Bestelnr: 11827€ 36

FODOR Handtekening van C.J. Fodor als thesaurier van de Commissie tot de Stedelijke Tentoonstelling; 1 stuk.
Bestelnr: 12322€ 4

FONTEIN, BUNNIK, MAARSCHALK Tekenboek met een aantal tekeningen gesigneerd M.K. Fontein 1842 en M.K. Fontein Gouda 1844. Voorts een aantal ongesigneerde tekeningen gedateerd 1878, een aquarel gesigneerd `L.R.B. 1879' en een losse tekening gesigneerd L. Maarschalk 1876. Op een etiket van het boek de naam `K.C. Bunnik'. 1 deel, groot-4(.
Volgens het NP 64, p. 136, was Martha Kinnema Fontein (Franeker 1829-Rijswijk 1878) gehuwd in 1858 met Willem B. Bunnik (1822-1886). De ongesigneerde tekeningen zullen zijn van de zoon (?) K.C. Bunnik, die zijn naam op het etiket schreef en L.R.B. zou ook een Bunnik geweest kunnen zijn.
Bestelnr: 12837€ 125

FOPPE Vier eigenhandig geschreven gedichten door H.J. Foppe, 1834 en 1835. Folio, 11 p.
Bestelnr: 11828€ 57

FOTO’S VAN MILITAIREN Foto’s van militairen in uniform, diverse formaten, begin 20e eeuw. per stuk
Bloosma, soldaat Bowier, H., Teteringen Brouwers, J.S., Christiaansen, Gerrit + David Louwerse + Jasper Jobse Doorn, J. van, 1915 Errey, Henri Geer, Joh. de, 1915 Geill, P.J., luit.-kol. Godthelf, Henri, 1917 Goedman, Den Haag, 1915 Goudswaard, Wous, soldaat Greve, W.R. de, KMA Heyting, Willem, 1936 Hopstaken, 1915 Huizer, gen. majoor, ca 1920 Huys, aalmoezenier prof Karnekamp, F.G.W., Amsterdam, Kloveniersburgwal Keppel Hesselink, commandant Ede Kiers, P., 1904 Knulst, J., 1924 Koper, J., 1918 Kruls, H.J., 1947 Labouchere, 1e luit. Lommeren, W., soldaat, 1947 Meuleman, korporaal, 1909, Zwolle Meulen, Hendrik van der, 1916 Nieuwenhuis en Lutkie Noothoven van Goor, generaal, overl. 1942 Nooy, de, 1915, familie in Muiden Olivier, H., 1915 Pellecom, van, 1901 Rademakers, Jan, huzaar Rhijn, Antoon J. van Schott, S. Sluymers, L., 1917 Smelser, A.W., 1914 + T.B. ter Maat Snijders, C.J., opperbevelhebber 1917/18 Tets, jhr. A. van, ritmeester 1890, later secr. Emma Veen, oppasser 1e reg. huzaren, H. Werner, Zutphen, 1912 Vos, soldaat, zoon van L.C. Vos, Fagelstraat Amsterdam, 1914 Westendorp, soldaat 1948, rechterhand kwijt Wichers Wierdsma, Kees, 1914 Wulfse, Jan Wijck, C.K. van der, dir. Cadettenschool Alkmaar 1902.
Bestelnr: 13752€ 15

FRANEKERADEEL, GRIETMANSCHAP Deductie overgegeven bij ... Carel George grave van Wassenaar Twickel, Pieter Beernt van Wydenbrugh en Bavius van Greven als deducenten, op en tegens ... Tjalling Douwe van Sixma, Julius Matthijs van Beyma en Ulbo Julius van Sixma als deducerenden, Leeuwarden, W. Wigeri 1758, gedrukt, folio, 30 p.
Gericht aan Staten van Friesland, betreft het vacante grietmansambt van Franekeradeel. Kwesties over het stemmen te Hitsum, Achlum, Midlum en Peins. Uitvoerige uiteenzetting van wie in deze dorpen wel en niet stemgerechtigd was en waarom.
Bestelnr: 14056€ 75

FRANKRIJK, ARTOIS, HEBERT `Remarques faites sur plusieurs articles de la Coustumes d'Artois, et sur quelques questions de droit et de politique, par Hebert, conseiller du Conseil provincial d'Artois', manuscript van ruim 600 p., gebonden in leren band. Geschreven met verschillende handen.
Een groot aantal pagina's is `versierd' met primitieve afbeeldingen van vogeltjes in de marge.
Bestelnr: 11829€ 225

FRANKRIJK, DE PONS, LACROIX Brief van de Comte de Pons, d.d. Chateau de Soyet (?) 1839 aan Augustin Lacroix de Saint Vincent (1803-1875), maire van La Clayette (Saône et Loire), deputé de Saone et Loire. Manuscript, 3 p., 4º, met afdruk lakcachet De Pons.
Betreft een jongeman J.Pre Augagneur.
Bestelnr: 14007€ 25

FRANKRIJK, DU CHALLION, LACROIX Brief van ... Du Challion (Du Chattion?) aan M. Lacroix, d.d. Martigny 1783, manuscript, 2 p., 4º, met afdruk lakcachet Du Challion.
Bestelnr: 14008€ 20

FRANKRIJK, LACROIX Brief van ? aan Monsieur Ge Lin (?), procureur au bailliage de Mascon, d.d. St. Germain 1713, o.a. over Antoine Lacroix, manuscript, 3p., 4º, met afdruk lakcachet.
Bestelnr: 14009€ 25

FRANKRIJK, LACROIX, VAUBLANC Brief van Viénot Comte de Vaublanc en zijn echtgenote geb. Lacroix d’Azolette, d.d. 18.., aan zijn neef M. Lacroix de Tramayes, deputé de Saone et Loire, manuscript, 3 p., 8º, met afdruk lakcachet met alliantiewapen.
Hierbij brief van de Comtesse de Vaublanc née Lacroix d’Azolette, d.d. 1837, aan haar oom Lacroix de Tramayes, manuscript, 2 p., 8º.
Bestelnr: 14010€ 45

FRANKRIJK, MARLE Akte verleden door de baljuw van het graafschap Marle, d.d. 4-2-1491, charter op perkament, zegel verloren.
Bestelnr: 13878€ 150

FRANKRIJK, SOCIÉTÉ D'ETHNOGRAPHIE Handtekeningen van de bestuurders in 1859 van de Société d'Ethnographie Orientale et Américaine, te Parijs: prins Vlaugali-Maudjèr(in) (?), Aubin, Alfred Maury, J. Oppert, Eichhoff, Jomard, Léon de Rosny, le baron de Bourgoing, 1 p.
Bestelnr: 12323€ 14

FRANKRIJK Groot blad perkament met Latijnse tekst de datum 21-3-1430 en een merk als ondertekening, 68x30 cm.
Bestelnr: 13879€ 250

FREDERIK, PRINS VAN ORANJE Briefje in het Frans, geschreven namens of door prins Frederik d'Orange, aan le Duc de Maillé, gedateerd: Rue de l'Université nr. 21, 12 Mai 1814. 8(: 1 p., zonder handtekening.
Bestelnr: 11831€ 79


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 2 pages [Next] [Last Page]