ECK, VAN Enige honderden stukken betreffende genealogische naspeuringen van Bernard Jan van Eck, geboren 5 juli 1892, naar zijn voorgeslacht (Van Eck, Boot, De Charon de St. Germain, etc.) en naar dat van zijn echtgenote (Schäuikes, De Graeff van Polsbroek, Van Hees, Padberg, Kaiser, etc.), met vele originele stukken en akten, afdrukken van lakcachets, foto's, kopie van een brief van G. van Brienen van Ramerus uit 1822 betreffende belevenissen op Borneo, correspondentie met genealogen als Wijnaendts van Resandt, W.A. van Rijn, O.A. Verwey (bureau Vorsterman van Oyen). Met 18de-eeuwse getekende afbeelding op perkament van het wapen van juffr. Geertruyd van Santen (1680-1753, gehuwd 1706 met Isaak van Eck).
Bestelnr: 11032€ 431

ECKSTEIN Adreskaartje van Cn Wm Eckstein te Amsterdam, “Empfolen durch F.E. Eckstein Sohn”, 1 stuk.
Bestelnr: 13558€ 20

EDAM Beschrijving der grafzerken in de Grote Kerk te Edam, extract uit de “Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden” door Belonje en Bloys van Treslong Prins (pp. 258-373), uitgebreid met een naamregister en met 58 foto’s van de beschreven zerken. Gebonden in linnen band.
Exemplaar van D.F. Pont, een der samenstellers.
Bestelnr: 13762€ 195

EDELING Brief van L.W. Edeling-Stellenaar te Rotterdam. 1901, 3 p.
Bestelnr: 11033€ 8

EDEMA Twee carte-de-visite-portretfoto's van de heer en mevrouw Edema te Loenen aan de Vecht, ca. 1880.
Bestelnr: 11354€ 13

EEGHEN, VAN Veilingcatalogus nalatenschap mej. C. van Eeghen te Amsterdam, Amsterdam, F. Muller, 1944, ca. 40 p.
Bestelnr: 13352€ 24

EELSING Prijspenning met gravering “W. Eelsing 1880”, verzilverd (w.s. uitgereikt door een tekenschool)
Bestelnr: 13229€ 100

EEM, VAN DER, VAN HARDEVELD Stukken betr. het huwelijk van Dom. Bern. van der Eem en Aaltje van Hardeveld, Wadenoijen 15-6-1940, 3 stukken, deels gedrukt.
Uittr. Burgerlijke stand, huwelijksinzegening door ds. M.P. de Roon, formulier in trouwbijbel.
Bestelnr: 13355€ 30

EÉNHANDIGE KALLIGRAAF, VAN DE PAVERT Gekalligrafeerde tekst over Plato, gesigneerd: “Geschreven getekend en getrokken door Frans van de Pavert, oud 15 jaar, heeft geen regtehand”. Fraai blad, 40x50 cm, ca. 1800?, in lijst achter glas.
Bestelnr: 14358€ 225

EFFECTENHANDEL, OFFERS, ROTTERDAM “Prijscourant van effecten”, Rotterdam 7-9-1819, firma A. Offers. Gedeeltelijk gedrukt biljet, 16x10 cm, de datum en de prijzen met de pen ingevuld.
Betreft effecten uit Nederland (rentegevende schuld, kansbiljetten, syndicaaat bons), Frankrijk, Rusland, Spanje, Oostenrijk, Italië, Napels, Pruisen, Denemarken, Amerika. Met de namen van de vertegenwoordigende kantoren in Nederland. Hierbij een soortgelijk biljet: “Cours de changes à Amsterdam”.
Bestelnr: 13658€ 225

EFFEREN, VAN Schrift met religieuze teksten. Midden 19de eeuw. Ca. 100 p. Op binnenzijde van het omslag de naam van de samenstelster: Johanna van Efferen.
Bestelnr: 11814€ 11

EGELING, VRIJMETSELAAR Gedrukte aankondiging van het overlijden van Broeder Dr. L.J. Egeling, lid van de loge l'Union Royale, 's Gravenhage 1892, getekend Th.J. Koentz. 8(: 1 p. Met manuscript aantekeningen over de familie Egeling, Van Vloten, Scheltus. 1 p.
Bestelnr: 11355€ 17

EGMOND AAN ZEE Potloodtekening (17x24 cm) van het dorp Egmond aan Zee (ruïne, kerk met huizen en strand) met het woord “Eghmont” en “J. Ruisdael”. 17e- of 18e-eeuws. Het watermerk in het papier: “P.B.”.
Bestelnr: 14352€ 750

EIFFELTOREN Twee bronzen penningen a. “Exposition universelle 1889” en b. “Souvenir de mon ascension au sommet de la Tour Eiffel octob. 15 1889”.
Bestelnr: 13602€ 75

EIGENDOM KERKTORENS, VEENHUIZEN Aantekeningen betreffende de eigendom van kerktorens, in het bijzonder die te Veenhuizen (N.-H.). Ca. 1920, ca. 10 p.
Bestelnr: 11815€ 15

EINDHOVEN, STADWIJK Cahier `Vormleer' van D. Eindhoven, Stadwijk 1859. 4.
Bestelnr: 11356€ 16

ELBURG, BEURTVAART NAAR AMSTERDAM `Kennisgeving' d.d. Amsterdam 27 januari 1817 en Elburg 15 februari 1817 betreffende de tarieven voor personenvervoer Elburg-Amsterdam v.v.; folio, 1 p., gedrukt.
Getekend door o.a. J.D. Schermerts en J. de Hen.
Bestelnr: 12311€ 170

ELBURG, VISSCHER, NOORDAM Verzoek om informatie van C. & A.J. Noordam te Zegwaart aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van fa. Jac. Visscher & Zn. te Elburg, 1926. 1 p., getypt, met concept antwoord.
Bestelnr: 12824€ 7

ELEMA Fotoalbum met carte-de-visite-portretfoto's van de Groningse familie Elema. (Op eerste schutblad: `F. Elema'.) Iets los in de band.
Onder andere foto's van opa en oma Elema, oom Jan van der Tuuk en tante Cornelia van der Tuuk-Elema, Lie Abbring, Lammert van Dijk, tante Aibel van Dijk, oom Vennema, tante Trijntje Elema, Jan Zuidema, Tetje Boerema, ouders van oom Reintje, dokter Schleurholst, oom Evert, oom Reintje, tante Anna, tante Ansje, Jan Zuidema, K. Datema, Betsy Bouwer-Luitjes, Geertje van Kampen en Piet Leima, Anje Tammens, tante Aafke, Klazien en Geertje Spiets, etc. (Vgl. F.R. Elema, Genealogie Elema. Groningen 1923, waarin veel van deze personen worden genoemd.)
Bestelnr: 11816€ 159

ELIAS, WITSEN, WIRTH, WIJTHOFF Akte d.d. Amsterdam 25 september 1793, waarbij Anna Wijthoff, wed. Emanuel Frederik Wirth, gesommeerd wordt om f1200 te betalen aan Constantia Elias, getrouwd met Hans H. van Haersma, als erfgename van haar grootmoeder Constantia Hooft, wed. mr. Nic. Witsen Jonasz. Met een aantal andere stukken betreffende deze kwestie. Samen 7 p., folio.
Bestelnr: 11817€ 102

ELIEKIN, HEUSDEN Kerkelijke attestatie voor Maria Eliekin, lidmate te Heusden, bij haar vertrek naar Delft, 1841, 1 p., deels gedrukt.
Bestelnr: 13684€ 15

ELINK, HOSTIJN, KALLIGRAFIE Gekalligrafeerde nota van de schrijfmeester W.D. Elink voor Jc. Hostijn, 1756, 10x15 cm.
Bestelnr: 12825€ 79

ELINK STERK, GENOOTSCHAP DEUGD EN KUNDE, AMSTERDAM Voordracht (voor het Genootschap tot Beoefening van Deugd en Kunde te Amsterdam) door A. Elink Sterk, `Over den invloed eener ernstigen of vrolijken gemoedsgesteldheid op de beoefening van deugd en kunde'. Getekend: Amsterdam 17 Slagtmaand 1810. 4(: 9 p. Met een voorstel door dezelfde als commissaris van dit genootschap voor een nieuwe financiële structuur voor `deze waardige maatschappij', Amsterdam 6 april 1811, 16de jaar, 4(: 4 p.
Bestelnr: 11818€ 57

ELINK STERK Briefje van Elink Sterk aan N.N. met het verzoek de concept-notulen door te lezen, alvorens hij ze in het net overschrijft. Over hemzelf: `Bij al het vele dat hij mist, heeft hij ook nog weinig van een goede secretaris.' Z.j. (19de-eeuws.) 8(: 2 p.
Bestelnr: 11357€ 16

ELLER, ARNHEM Afdruk van een houtblok met het merk van Eller & Comp., Rijnstraat, Arnhem. 19de-eeuws.
Bestelnr: 11819€ 9

ELLEWOUTSDIJK (Z.), OVERLOOPER `Overlooper van de parochien en heerlijkheden van Ellewoutsdijk, Everinge, Driewegen en Kondorpe met de polders en gevolge Ter Sluis van Ellewoutsdijk uitwaterende' over 1824, `verhevend en overgezet' door de landmeter M. Nijsse Gz. Folio, 50 p.
Met honderden namen van landeigenaren, met aanduiding van de ligging van hun landen.
Bestelnr: 12313€ 225

ELST, VAN; REIS DUITSLAND `Gedenkboek van de reis van Haarlem naar Amsterdam, Nijmegen, Goch, Keulen, Wiesbaden, München, Oberammergau, Garmisch P., München, Neurenberg, Mainz, Boppard, Keulen, Düsseldorf, Nijmegen, Haarlem, 23 Aug.-3 Sept. 1922 (12 dagen)', plakboek gemaakt door H.H.J. van Elst, Kleverlaan 249, Bloemendaal. Veel prentbriefkaarten e.d.
Van Elst reisde alleen, per trein. Uitvoerige beschrijving van de passiespelen in Oberammergau (entree 12 cent voor 8 uur theater). In München de Gewerbeschau bezocht. `Totale kosten voor 1 persoon, alles 1e klas trein, 1e klas hotels, 1e klas diners, wijn, champagne, auto's, enz.: f 28.'
Bestelnr: 12826€ 88

ELST, VAN DER Memorieblad met namen en data van de kinderen van Jan van der Elst (geb. 1598) en Magdalena Acht Schelinx en van hun zoon Jacobus van der Elst, geboren 1624, gehuwd 1651 met Maria Joanna Hermans. Geaquarelleerd in kleur en voorzien van het familiewapen (vijf ruiten); wrs. 18de-eeuws. Plano.
Bestelnr: 11034€ 113

ELYOTT, ENGELAND `This Geneall. and paternal decent for the pedegree of Lawrence Elyott of Busbridge in the county of Surrey, esquire, taken out of an old book ... of his father Lawrence Ellyot sometimes of Busbridge ... who deceased being of the age of 61 years and was buried at Godalminge near Guildford Anno 1582'. Londen, 16 februari 1598, 1 blad met gekleurd wapen en gegevens over negen generaties Elyott, bijgewerkt tot 1619. 42x30 cm.
Rechtsonder de namen van de opstellers: `William Dethick, garter principall King of Arms' en `William Camden, Clareneem King of Arms'. Verder o.a. aantekeningen betreffende een Henry Ellyott, landeigenaar te Greeneplace, die in 1500 overleed.
Bestelnr: 11358€ 340

EMBDEN, VAN; ARNHEM Dichtregelen den heer ... en echtgenoote toegezongen na het ontvangen bericht van het overlijden van hun eenigst dochtertje, nauwelijks twee maanden geleefd hebbende. 4(: [2] p.
Gedicht ondertekend: D.G. van Embden, Arnhem 8 jan. 1835.
Bestelnr: 11820€ 18


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 2 pages [Next] [Last Page]