AALSMEER, SCHINKELPOLDER Vijf nota’s ingekomen bij de Schinkelpolder te Aalsmeer, 1932-1933.
O.a. van café Het Dorstige Hert te Amstelveen.
Bestelnr: 13912€ 8

AALST, VAN; TENGNAGEL, GELLICUM, VOGELVANGST Afrekening tussen Gijsbert Tengnagell, heer tot Gellicum, en Otto Jansz. van Aelst, betreffende gevangen vogels in 1673. Gellicum, 26 mei 1674, 4 p.
Betreft 697 `gewaect', waaronder 25 voor de menagerie van Tengnagell. Verrekening van kosten voor netten en `vogele die tot tam goet gekoft is'.
Bestelnr: 12185€ 102

AALTEN, PENNING, BEKINK Bericht van het voorgenomen huwelijk van V.P.J.(?) Penning en M.J. Bekink, Aalten 4 september 1857, 2 p.
Met lakzegels van bruid en bruidegom.
Bestelnr: 12186€ 27

AANDEEL PERU Aandeel ad 300 pound sterling in The Peruvian External Debt 1870, ondergebracht bij de Bank of England “under the Chilian Decree of 9-2-1882”. D.d. 12-4-1900. Met handtekeningen van directeuren. Deels gedrukt, 4º oblong, 1 p.
Bestelnr: 13983€ 50

AANDELEN, OBLIGATIES MUIDEN Vier obligaties uitgegeven door de stad Muiden, manuscripten met opgedrukte zegels. Folio, 2 p. per stuk. Getekend door de secretaris Hen. van Hertsteen. Per stuk
a. dd 1-5-1650, ƒ9000,- schuldig aan Maritgen, dochter van wijlen Jan Lambertsz, 3½%. Vgls. aant. in marge afgelost in 1658; b. dd 15-5-1658, ƒ2000,- schuldig aan Betie Cornelis van Durgerdam, 4%. Met aant. betr. betaling interest 1671-1677; c. dd 15-5-1658, ƒ500,- schuldig aan Trijn Jans van Durgerdam, 4%. Met aant. betr. betaling interest 1671-1677; d. dd 15-5-1658, ƒ1000,- schuldig aan Cornelis Pietersz. Smijts van Durgerdam, 4%, met aant. betr. betaling interest 1671-1677.
Bestelnr: 14386€ 350

AANEN Foto van Jansje Aanen met haar man, mei 1912, 9x6 cm., op karton.
Bestelnr: 12714€ 7

AAR, VAN DER Ontwerp voor een titelblad van een “Genealogie van het geslacht Van der Aar”, tekening, 1 p., folio, 20-eeuws.
Bestelnr: 13512€ 20

AARDENBURG, PERPONCHER Rekening over 1771-1774 van P.A. en M.E. de Jonge, over de administratie van de landen in Staats-Vlaanderen uit het bezit van wijlen Jacob Arend de Perponcher Sedlnitzky, afgelegd in oktober 1775 aan de erven: Johan Guilhelm Schorer op Arnestein (gehuwd geweest met Anna Henr. de Perponcher), Jhr. Cornelis de Perponcher Sedlnitzky te 's-Gravenhage, Jhr. Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky en de Jonkvrouwen Anna Herm. en Henriette Fred. de Perponcher Sedlnitzky. Katern van 62 p. in perkamenten omslag, getekend door alle partijen. Folio.
De landen lagen in Aardenburg en in de polders Beoostereede, den Kleenen Boom, den grooten Boom en de Biesenpolder. Met namen huurders, kopers, etc. (de meeste goederen werden in deze jaren verkocht door de administrateurs). Met een los vel als bijlage.
Bestelnr: 11241€ 102

AARSSEN, VAN; VAN DAM VAN BRAKEL Genealogie van Van Aarssen. Manuscript, ca. 80 p., geb., folio, ca. 1850.
Waarschijnlijk afkomstig van W. van Dam van Brakel, Snelrewaard etc., wonende aan de Boschkant te 's-Gravenhage (envelop in het dossier).
Bestelnr: 12187€ 295

ABBEMA Briefje (in het Frans) van Louise Abbema met een uitnodiging voor een tentoonstelling van portretstudies etc. in de galerie van M. Georges Petit, in de Rue Godon de Mauroy. Z.p., z.j. 4(: 1 p.
Bestelnr: 11243€ 20

ABCOUDE, GOUSSET, BUYS Verklaring van Johannes Gousset, schout van Abcoude, betr. het huwelijk van Claas Symens Buys en Maritie Jans Buys, dd Weespercarspel 7-1-1717. 1 p., folio, manuscript.
Bestelnr: 13609€ 65

ABLAING VAN GIESSENBURG, VON GILLHAUSSEN Brief van C.C.W. d’Ablaing van Giessenburg, douairière von Gillhaussen, dd Nordhaussen 1834, aan mr. P. Verloren te Utrecht betr. de erfenis van de majoor Von Gillhaussen, 4º, 2 p., manuscript.
Bestelnr: 13733€ 50

ACHTEVELD, VAN Hoofdwapen van `Charlotte Albertine baronesse van Achteveld tot Stoetwegen, obijt 23-8-1702', met daarnaast haar 16 kwartierwapens. Tekening met kleur, 19de-eeuws. 40x28 cm.
De kwartieren: Achteveld, Weda, Hardenbroek, Lap van Waveren, Hattum, Leuwe, Beuren, Hymens, Touroude de Saint Amant, De Bayart, Custode, Riviere van Aerschot, Neufville, Lier van Berchem, d'Herzelles, Faligaers.
Bestelnr: 11244€ 91

ADAMA, ARNHEM Poëziealbum van Cornelie Adama, met inschrijvingen uit Arnhem en Velp, 1862-1867.
Inschrijvingen van vader dr. H. Adama, moeder A. Adama-Quedens, broer H.B. Adama, grootmoeder wed. B.G. Quedens, tante Cornelie Adama-Haagsma, nicht M. Adama, nicht Y. Borgrink, en voorts van Madeleine H.J. v.d. Mandere, Jeanette Blaaubeen, J.H. de Neyn-van Hoogwerff, M. Thanies, M. van Prehn, Agnes C.C. Henny, Adolph P. Post, Caroline Thiensma, Tionate Arnolda, D. Aeyelts.
Bestelnr: 11720€ 125

ADMIRAAL, VAN DER HOUWEN Foto’s van Simon Admiraal en Bep van der Houwen en hun kinderen, geb. ca. 1925. Ook foto’s van hun huwelijk. Voorts een pentekening van Sim Admiraal in de schoolklas op de Handelsschool Tymstra. 28 stuks.
Bestelnr: 13284€ 115

AELDERS, VAN DER HAER, KERSTEN Brief van D.B. (?) van der Haer aan R. Kersten Heerengracht 602 te Amsterdam, d.d. Leeuwarden 25-4-1831, manuscript, 2 p., 4º.
Betreft de nalatenschap van mej. E.L.I. Aelders, overleden in Frankrijk waarover Kersten een advertentie had geplaatst in de kranten. Er is kwestie of deze dame wel overleden is en of er een nalatenschap is. Van der Haer neemt Kersten zijn ‘evasive’ antwoorden op eerdere brieven kwalijk. ‘Hierbij’: een schitterende, opnieuw ‘evasive’ brief van Kersten, in het Frans, d.d. 7-5-1831, waarin hij o.m. meedeelt dat Mej. Aelders maitresse was van een groot Frans koning, op Petit Trianon verbleef, maar verder sluit hij de correspondentie met Van der Haer. 4 p., 4º.
Bestelnr: 14011€ 125

AKE(R)SLOOT, VAN SCHUYLENBURGH, EDAM Twee brieven van Abraham Akesloot, Edam, 1733 en 1734, aan zijn zuster de weduwe Josina van Schuylenburgh, geboren Akesloot te Haarlem (wed. van Willem van Schuylenburgh, heer van Schrevelsrecht). De schrijver, geboren 1687, was kapitein bij de admiraliteit van Amsterdam. 4(, 4 p., met lakcachet Akesloot.
Bestelnr: 10978€ 41

AKEN, STUDENTEN, MEYER Muziekstuk “Hollandia Marsch, R. Kauschmann. Aangeboden door A. Meyer aan de studentenvereniging Hollandia te Aken”, uitg. Waltman, Delft, 4 p., groot 4º, gedrukt, met ill. op omslag.
Bestelnr: 13557€ 30

ALBERDA Fotokopie van geschreven en getekende kwartierstaat van Mellina Anna Alberda van Nijenstein (1756-1822), 28x38 cm.
Bestelnr: 11245€ 9

ALBLAS, DRIEHUIZEN, KALLIGRAFIE Twee bladen kalligrafie, gesigneerd door `J. Alblas onderwijzer', Driehuizen 1836, 1841. Ieder blad 32x42 cm.
Bestelnr: 12188€ 88

ALBUM AMICORUM, RIPPERBANT, VOETH, E.A Tien bladen uit een vroeg-17de-eeuws album amicorum, los opgezet op karton. Alle bladen zijn voorzien van grote, fraai getekende familiewapens in kleur. Ieder blad 14,5x19cm.
Naast en onder de wapens hebben de bladen de volgende teksten: 1. Johanes Blanckvoort Anno 1635 den 4 november; 2. Henricus Ripperbant Anno 1635 den 17 october; 3. Mechtelt Ripperbant Anno 1635 den 8 november. NB. Het handschrift op de nrs. 1 t/m 3 is van dezelfde hand. Nr. 3 heeft verso: een Latijns citaat en: `Luman van der Lauwick'; 4. Luman van der Lauwick, 1637. NB. verso het volgende versje: Eensaem sijn yck / Eensaem bijn yck / Eensaem wijl yck blijven / Eensaem wijl yck mijn tijt verdrijven / Stelt yck my yn godes handt / Elysabeth Voeth / Ben yck genampt; 5. Elysabeth Voeth, met een hart, twee pijlen en enkele letters; 6. Lucresse Cuingnet; 7. Philippe Cuingnet, 1637; 8. Johannes a Delen, anno 1638 den 28 augustij; 9. S. Grubbessss, 1637, en twee versjes; 10. Jacques de Hertoge, anno 1637 den 20 Mert.
Bestelnr: 11246€ 545

ALBUM AMORICUM, SMIT, VON MEYERN Achttiende eeuws album amoricum. Rood marokijn bandje met goudstempeling, goud op snee, met slechts drie bijdragen: een getekend wapen met “M. v. M. Fecit” en twee tekstinschrijvingen, d.d. 1771 van “P. Smit, Campensis” en d.d. 1796 van “L. von Meyern te Lochem”. De overige bladen zijn blanco. Op het schutblad een verwijzing naar ‘Le Bibliophile Belge’ 1845 Tome II p. 127.
Mooi bandje!
Bestelnr: 14064€ 225

ALDRIDGE Potloodtekening, 22x16 cm van “eene negerin te Rio de Janeiro” en gesigneerd E.B. Aldridge.
Bestelnr: 14372€ 15

ALEWIJN Gedrukte kwartierstaat van Mr. Jacob Alewijn, bewindhebber O.I.C., gehuwd 26 april 1740 met Margareetha H. Graafland. Blad van 33x40 cm. met 16 gegraveerde familiewapens. Gedrukt eind 18de eeuw. Zeldzaam.
Kwartieren: Alewijn, Hooftman, Hooftman, Voet, Schulenburgh, Van Neck, Gouche, Van Neck.
Bestelnr: 11247€ 102

ALEWIJN Kwartierstaat van Martinus Alewijn, geb. 4 mei 1747, commissaris 1776, grote tekening met 32 kwartieren, 45x65 cm.
De 8 kwartieren: Alewijn, Hooftman, Schulenburg, Le Gouche, Graafland, Valkenier, De Haze, Van Swaanswijk.
Bestelnr: 11248€ 43

ALHAUS Handtekening en zegel van notaris Leopold Alhaus, te Barmen, 1828.
Bestelnr: 10980€ 9

ALKEMADE, VINK, DE JONG Akte van transport d.d. Alkemade 20-4-1809, waarbij Jan Vink te Korteraar enkele stukken land in de Waterloospolder onder Alkemade verkoopt aan Adrianus de Jong, Vrijheer van de Hoge en Lage Boekhorsten, wonende te Maassluis. Charter op perkament met opgedrukt zegel van Alkemade en de handtekening van secretaris Van Veen.
Bestelnr: 13894€ 95

ALKMAAR, CROM, BONSEL Akte van transport verleden voor schepenen van Alkmaar, waarbij Geertruij van Kempen wed. Klaas Baart, gemachtigd door Agatha Hogebreg, wed. Corn. Roos, kleindochter en erfgename van Angenietje Cornelis, wed. Maarten Crom, verkoopt aan Willem Bonsel (?) een huis aan de Coornstraat te Alkmaar. Alkmaar, 29 december 1750. Charter op perkament, zegels verloren, getekend G.M.(?) Stuurmansz.
Bestelnr: 11249€ 57

ALKMAAR, DIAKONIE, TER GANT Intekenbiljet voor de diakonie van de Hervormde Gemeente te Alkmaar, ten name van Cornelis ter Gant, Koedijkervaart, zaagmolen. Folio, 1 p., deels gedrukt.
Bestelnr: 12194€ 22

ALKMAAR, DILHOFF, HALFMAN Aantekeningen uit de 18e eeuw (uit een familiebijbel?) betr. de geboorten van 5 kinderen van ... Dilhoff en Anna Geertruy Halfman, 1764-1778 en van het overlijden van laatstgenoemde, 1779. 1 blad, folio, manuscript.
De kinderen werden gedoopt “in de kapel te Alkmaar”.
Bestelnr: 13486€ 113


[First Page] [Prev] Showing page 1 of 89 pages [Next] [Last Page]