Cat. 31: Preken en Leerredenen

Verzameling van ruim vijfhonderd preken (vroeger meestal leerredenen genoemd), uitgesproken tijdens kerkdiensten en vervolgens om uiteenlopende redenen gedrukt. Het gaat in bijna alle gevallen om preken van hervormde dominees. Leerredenen van lutherse, remonstrantse of doopsgezinde predikanten zijn ver in de minderheid, evenals rooms-katholieke preken. De meeste dateren uit de achttiende en negentiende eeuw, een enkele preek is ouder.

De catalogus Preken en Leerredenen is ook in gedrukte vorm verkrijgbaar. Bestellen kan door het overmaken van € 2,50 op Postbankrekening 553681 of Bankrekening 561545367. Vergeet niet uw volledige adres te vermelden.

Catalogus Online