Catalogus 29: Reizen door Nederland

Deze catalogus bevat honderden reisbeschrijvingen over (delen van) Nederland die vanaf de zestiende tot de late twintigste eeuw zijn verschenen. Daarnaast zijn werken opgenomen die behoren tot verwante genres als aardrijkskundige beschrijvingen, fantasiereizen, arcadia's en topografische plaatwerken.

In een tweede afdeling (de nummers R1229 tot R1976) zijn de toeristische gidsen voor steden, dorpen en streken van ons land opgenomen, die vanaf circa 1880 tot circa 1940 zijn verschenen.


De derde afdeling (R1977 tot R2030) bevat toeristische kaarten van (delen van) Nederland.

Tenslotte is er nog een vierde afdeling met secundaire werken (R2031 tot 2087). De catalogus wordt besloten met een supplement, waarin werken uit de eerste drie categorieën zijn opgenomen, die na het afsluiten van de tekst zijn binnengekomen.

De catalogus Reizen door Nederland is ook in gedrukte vorm verkrijgbaar. Bestellen kan door het overmaken van € 10 op Postbankrekening 553681 of Bankrekening 561545367. Vergeet niet uw volledige adres te vermelden.

 

Reisboeken
Reisgidsen
Kaarten
Secundaire Literatuur