Cat. 25: Nederlandse Literatuur 18de en 19de eeuw

Onze catalogus Nederlandse literatuur en lectuur, gedrukt tussen 1700 en ca. 1880, is voltooid. Onlangs is het derde deel verschenen, waarin ruim 1200 werken worden beschreven van auteurs, wier namen beginnen met de letters P t/m Z. In totaal bevatten de drie delen bijna 4000 nummers, variërend van een berijmd pamflet tot een meerdelig spectatoriaal tijdschrift.

Ook de schrijversportretten op de omslag van dit derde deel - (van links naar rechts en van boven naar beneden) Gerrit Paape,Geertruida Bosboom-Toussaint, Jacob Campo Weyerman, Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt, Hubert Poot, Elisabeth Maria Post, Clara Feyoena van Raesfelt-van Sytzama, Hendrik Tollens en Johannes Hendricus van der Palm - zijn in het antiquariaat verkrijgbaar.

De drie delen zijn ook in gedrukte vorm verkrijgbaar. Bestellen kan door het overmaken van € 5 per deel op Postbank 553681 of Bankrekening 561545367. Vergeet u niet uw volledige adres te vermelden en het deel dat u wilt bestellen.

Catalogus Online A t/m K
Catalogus Online L t/m Z